Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Pererva P. G., Kobielieva T. O., Tkachova N. P. Investigation of the role of venture companies in the early stages of the product life cycle

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-144-149

UDK 621.3.002.6

P. G. Pererva, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
T. O. Kobielieva, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
N. P. Tkachova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

INVESTIGATION OF THE ROLE OF VENTURE COMPANIES IN THE EARLY STAGES OF THE PRODUCT LIFE CYCLE

Urgency of the research. To ensure the commercial success of innovations requires detailed study of the early stages of its life cycle. In Europe the greatest success in this field reached venture capital firms.
Target setting. An important task of the domestic economy is to increase the role of venture capital in innovation activity of enterprises
Actual scientific researches and issues analysis. The theoretical basis of life cycle of innovative products, especially technology, was laid by such scientists as S. M. Illyashenko, [3, 4], O. M. Gavris [5], I. N. Pogorelov [6], N. I. Pogorelov [7-10], D. Kozicki [11] V. L. Тovazhnyanskiy [12], R. E. Fiscal [13] and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The current situation of venture business in Ukraine does not establish the priorities of small businesses, which significantly reduces the commercial potential of their research.
The research objective. The aim of the study is to increase the role of small enterprises in securing commercial opportunities of innovation in the early stages of their life cycle.
The statement of basic materials. Conducted theoretical and practical research on the early stages of the life cycle of industrial innovation. Identify the existence of significant difficulties faced by the enterprises in the sphere of creation, development and bringing to market industrial innovation. It is proved that during the test, and experienced the development of innovations, through technical difficulties or the lack of needed funding, to stop the development of six features from selected 20 percent. To improve the efficiency of the innovative activities proposed in the greater use of the small innovative enterprises. It is proved that the largest contribution to the innovation process make small innovative firms and very large corporations having as their branches small and medium-sized knowledge-intensive firms.
Conclusions. The recommendations allow for the monitoring of intellectual-innovation activities of enterprises, to warn undesirable tendencies both at the enterprise and market his products.

Keywords: life cycle; innovation; development; efficiency; small businesses.

 

УДК 621.3.002.6

П. Г. Перерва, д. е. н.,
професор,
Т. О. Кобєлєва, к. е. н.,
доцент,
Н. П. Ткачова, к. е. н.,
доцент

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ВЕНЧУРНИХ ФІРМ НА РАННІХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Актуальність теми дослідження. Для забезпечення комерційного успіху інновації необхідно детальне вивчення ранніх стадій її життєвого циклу. В Європі найбільшого успіху в цій сфері досягли венчурні підприємства.
Постановка проблеми. Важливою задачею вітчизняної економіки є підвищення ролі венчурного бізнесу в інноваційній діяльності підприємств
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади життєвого циклу інноваційних продуктів, насамперед технологічних, були закладені такими вченими, як С. М. Ілляшенко, [3, 4], О. М. Гаврись [5], І. М. Погорєлов [6], М. І. Погорєлов [7-10], Д. Коціскі [11], В. Л. Товажнянський [12], Н. Е. Фіяскель [13] та ін
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Існуюче положення венчурного бізнесу в Україні не дозволяє встановлювати пріоритети діяльності малих підприємств, що суттєво зменшує комерційний потенціал їх наукових розробок.
Постановка завдання. Метою дослідження є підвищення ролі малих підприємств в забезпеченні комерційних можливостей інновацій на ранніх стадіях їх життєвого циклу.
Виклад основного матеріалу. Проведено теоретичні та практичні дослідження ранніх стадій життєвого циклу промислових нововведень. Визначено наявність суттєвих труднощів, що стоять перед підприємствами у сфері створення, освоєння і виведення на ринок промислових інновацій. Доведено, що в ході перевірки і досвідченого освоєння нововведень, через технічні труднощі або відсутність необхідних фінансових коштів, припиняються розробки кожного шостого нововведення з відібраних 20 відсотків. Для підвищення ефективності інноваційної діяльності запропоновано більшою мірою використовувати малі інноваційні підприємства. Обґрунтовано, що найбільший внесок в інноваційний процес вносять малі інноваційні фірми і дуже великі корпорації, що мають в якості своїх філій середні та малі наукомісткі фірми.
Висновок. Розроблені рекомендації дозволяють здійснювати моніторинг інтелектуально-інноваційної діяльності підприємств, своєчасно попереджати небажані тенденції як на підприємстві, так і на ринку його продукції.

Ключові слова: життєвий цикл; інновації; розробка; ефективність; малі підприємства.

 

Читати 1806 разів Останнє редагування Понеділок, 03 липня 2017 15:36
 

Зараз on-line

На даний момент 73 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1832
mod_vvisit_counterВчора4229
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні25837
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці51215
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3122623