Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Kolodiichuk V. А. Management of logistics expences on the AIC enterprises

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-164-169

UDC 658.18:631.151.6

V. А. Kolodiichuk, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

MANAGEMENT OF LOGISTICS EXPENCES ON THE AIC ENTERPRISES

Urgency of the research. Implementation of logistics functions is accompanied by a corresponding expenses and an effective system of management greatly enhances the competitiveness of the company.
Target setting. It is necessary to create conditions for the established system of logistics expenses management at the level of each brunch enterprise in order to reduce the share of logistics costs of enterprises in the cost of material flow.
Actual scientific researches and issues analysis. The issue of expense management is a part of theory of effectiveness and subject of research of many scientists in the works of fundamental and sectoral focus. However, the logistics component in the structure of expenses of the AIC enterprises is not sufficiently studied and the system of their management is not fully developed.
Uninvestigated parts of general matters defining. It is necessary to identify the logistics expenses and assess them by isolating them from the total amount of expenses and thus take into account the complexity of the structural-functional links in agricultural logistics in order to achieve effective management of the logistics expenses.
The research objective. The aim is to narrow the content and make a classification of logistics expenses and also to suggest sequential stages of the process of forming the system of logistics expenses management on the AIC enterprises.
The statement of basic materials. The different interpretations of the concept of logistics expenses are regarded and the author`s definition is presented. The general classification of logistics expenses is suggested and the specifics of their display in the context of objective approach to the object of the research are defined. The comparative analysis of share and structure of logistics expenses of national and international economy is presented. The problems of identification and separation from the total sum and accurate measurement of the amount of logistics costs are defined, the system of their management at the level of brunch enterprises is suggested.
Conclusions. It is necessary to provide the realization of sequenced stages of the logistics expenses management system at the level of brunch enterprises in order to achieve effective functioning of the logistics system.

Keywords: management; logistics expenses; AIC enterprise; system; efficiency.

 

УДК 658.18:631.151.6

В. А. Колодійчук, д. е. н., доцент

МЕНЕДЖМЕНТ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Актуальність теми дослідження. Реалізація логістичних функцій супроводжується відповідними витратами і ефективна система їх менеджменту значно підвищує конкурентні позиції підприємства.
Постановка проблеми. Для зменшення частки логістичних витрат підприємств у вартості матеріального потоку необхідно створити умови для налагодженої системи їх менеджменту на рівні кожного галузевого підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління витратами є складовою теорії ефективності і предметом дослідження багатьох вчених у працях фундаментального і галузевого спрямування. Однак розгляду логістичної складової у структурі витрат підприємств АПК та системі їх менеджменту не приділено належної уваги.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Для ефективного менеджменту логістичних витрат необхідно їх ідентифікувати та оцінити шляхом виокремлення із загальної суми витрат і при цьому врахувати всю складність структурно-функціональних зв’язків у аграрній логістиці.
Постановка завдання. Уточнити зміст та здійснити класифікацію логістичних витрат, а також запропонувати послідовні етапи формування системи менеджменту логістичних витрат підприємств АПК.
Викладення основного матеріалу. Розглянуто різні тлумачення поняття логістичних витрат та представлено їх авторське визначення. Запропоновано загальну класифікацію логістичних витрат та визначено особливості їх прояву у контексті предметного підходу до об’єкту дослідження. Проведено порівняльний аналіз частки і структури логістичних витрат національної та міжнародної економіки. Визначено проблеми ідентифікації, а також виокремлення із загальної суми і точного вимірювання обсягу логістичних витрат та запропоновано систему їх менеджменту на рівні галузевих підприємств.
Висновки. Для ефективного функціонування логістичної системи в АПК необхідно забезпечити реалізацію послідовних етапів системи менеджменту логістичних витрат на рівні галузевих підприємств.

Ключові слова: менеджмент; логістичні витрати; підприємство АПК; система; ефективність.

Читати 1504 разів Останнє редагування Понеділок, 03 липня 2017 16:10
 

Зараз on-line

На даний момент 54 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1965
mod_vvisit_counterВчора4229
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні25970
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці51348
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3122756