Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Yakymchuk A. Y., Akimova L. M., Simchuk T. O. Applied project approach in the national economy: practical aspects

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-170-177

UDC 339.138

А. Y. Yakymchuk, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
L. M. Akimova, Candidate of Economic Scence,
Associate Professor,
T. O. Simchuk, Рostgraduate Student

APPLIED PROJECT APPROACH IN THE NATIONAL ECONOMY: PRACTICAL ASPECTS

Urgency of the research. Each project calls for a distinct project management style and approach. The senior public management should establish a project approach whereby all or at least the majority of functional activities for national and regional programmes’ implementation is seen as projects.
Target setting. The purpose of the research is to study the project approach and the possibility of its use in managing national economic development.
Actual scientific researches and issues analysis. Projects as the cutting edge of economic development are also of increasing interest to researchers. Entire books describe how to manage the projects (e.g., Kassel 2010; Wirick 2009).
Uninvestigated parts of general matters defining. The research objective. We can state that managing sustainable economic development in the 21st century is undergoing dramatic change, especially in advanced economies of the world. This paper argues that public sector reform efforts in Ukraine, particularly those in economic field, need to embrace these changes selectively, in particular with regard to project approach.
The statement of basic materials. In general the application of the project approach allowed Rivne Oblast to attract PLN 1,009.807 thou or, considering the exchange rate provided by Bank Narodowy Polski as of January 1st, 2010, EUR 233.357 thou in years 2007-2009. All of the mentioned projects are identified as examples of good practices; all covered very different fields, with a variety of communities, geographical differences and community development issues.
Conclusions. Senior public management should establish a project approach whereby all or at least the majority of functional activities for national and regional programmes’ implementation is seen as projects. The authors also offer the guidelines to implement this approach with the use of five-dimensional project management and substantiate the feasibility of the approach use via the comparison of the trends observed in the funds attracted to the regional economy of Rivne Oblast (Ukraine) through projects and foreign direct investment.

Keywords: project approach; regional strategy; regional programmes.

 

УДК 339.138

А. Ю. Якимчук, д. е. н., доцент,
Л. М. Акімова, к. е. н., доцент,
Т. О.Сімчук, магістр

ПРИКЛАДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Актуальність теми дослідження. Будь-який проект вимагає чіткого проектного стилю управління та підходів. Вищий рівень публічного управління повинен започатковувати проектний підхід, за якого усі, або принаймні більшість функціональних заходів за національними або регіональними програмами виступатимуть як цілісні проекти.
Постановка проблеми. Вивчити проектний підхід та можливість його застосування в управлінні націо-нальним економічним розвитком.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проектування, як гостре питання економічного розвитку, є також цікавим для дослідників. Цілі книги описують провадження проектів (Кассель 2010; Вірік 2009).
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Постановка завдання. Управління сталим еко-номічним розвитком у 21-му столітті переживає драматичні зміни, особливо в розвинених світових економіках. Автори доводять, що зусилля щодо реформування публічного сектору в Україні, особливо в економічному полі, потребує селективного охоплення цих змін, особливо стосовно проектного підходу.
Виклад основного матеріалу. Застосування проектного підходу дозволило Рівненській області залучити 1,009.807 тис. злотих, або, враховуючи обмінний курс Національного банку Польщі станом на 1 січня, 2010, 233.357 тис. євро за 2007-2009 роки. Усі згадані проекти визначаються як зразки вдалої практики; усі вони покривали різні сфери, різноманіття спільнот, географічні відмінності та пункти розвитку громад.
Висновки. Вищий рівень публічного управління пови-нен започатковувати проектний підхід, за якого усі, або принаймні більшість функціональних заходів за національними або регіональними програмами виступатимуть як цілісні проекти. Автори також запропонували керівні принципи щодо застосування такого підходу на підставі п’яти-векторного проектного менеджменту та визначення можливості виконання підходу шляхом порівняння напрямків залучення фондів у регіональну економіку Рівненської області (Україна) шляхом проект-ного та прямого іноземного інвестування.

Ключові слова: проектний підхід; регіональна стратегія; регіональні програми.

 

Читати 1536 разів Останнє редагування Понеділок, 03 липня 2017 16:26
 

Зараз on-line

На даний момент 66 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні207
mod_vvisit_counterВчора3727
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні11823
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24563
mod_vvisit_counterВ цьому місяці59260
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці116425
mod_vvisit_counterРазом3247093