Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Doniy N. E. Wisdom as a commodity in economic-centered social space of XXI century

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-184-188

UDC 141.113:316.733

N. E. Doniy, Doctor of Philosophical Sciences,
Associate Professor

WISDOM AS A COMMODITY IN ECONOMIC-CENTERED SOCIAL SPACE OF XXI CENTURY

Urgency of the research. Global trends show that social space requires a self-sufficient identity that can function in constantly changing space. So the social space created conditions for wisdom to become a thing that a person can sell and is ready to buy in case of acute need.
Target setting. Turning wisdom from metaphysical and intellectual into utilitarian value that is sold as commodity is a feature of modern society.
Actual scientific researches and issues analysis. Problem of wisdom belongs to ‘eternal’ and is elaborated in works of classists of philosophy (Aristotle, Plato, Cicero, Seneca, G. Leibniz, I. Kant and others.) as well as in works of modern researchers (R. Akkof, P. Baltes, R. Barnett, S. Brent R. Sternberg, D. Watson, S. Holliday and others)
Uninvestigated parts of general matters defining. Although most researchers presented quite serious works on wisdom, the study of this phenomenon has just started and one of the most productive directions is seen as the analysis of wisdom as a commodity that can be sold.
The research objective. Presentation of wisdom as a phenomenon that turned from metaphysical value into commodity.
The statement of basic materials. Economic centuring of social space changed the essence of the most classic semantic designs and their dimension, turning some of them into means of social control, into ideology. Therefore, since the mid-twentieth century the definition of wisdom as expert knowledge system focused on the practical side of life begins to dominate in different publications and dictionaries (P. Baltes). Such definition is best implemented by representatives of consulting business. Wisdom they sell is much closer to man and his desire to win. That is the reason kouchera and consultants from training centers are firmly convinced that their knowledge prompts people act right and succeed. The task of wisdom supplier/trader among which are kouchera is to bring to light all that is hidden deep inside the individual and provide the desired on the assumption of experience available.
Conclusions. In economic-centered space wisdom is sold as a commodity by agents of consulting business.

Keywords: economic-centering; social space; wisdom; goods; production.

 

УДК 141.113:316.733

Н. Є. Доній, д. філос. н.,
доцент

МУДРІСТЬ ЯК ТОВАР В ЕКОНОМОЦЕНТРОВАНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТ.МУДРІСТЬ ЯК ТОВАР В ЕКОНОМОЦЕНТРОВАНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТ.

Актуальність теми дослідження. Світові тенденції демонструють, що соціальний простір вимагає самодостатньої особистості, здатної функціонувати в просторі, який постійно змінюється. Тож, соціальний простір створив умови, щоб мудрість перетворилася на річ яку людина може продавати й готова купити, через відчутну в ній потребу.
Постановка проблеми. Рисою сучасності є ситуація, що мудрість з метафізичної та інтелектуальної цінності стала утилітарною, що продається як товар.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання мудрості належить до «вічних» й представлено у працях, як класиків філософії (Аристотель, Платон, Цицерон, Сенека, Г. Лейбніц, І. Кант та ін.), так і сучасних дослідників (Р. Аккоф, П. Балтес, Р. Барнет, С. Брент, Р. Стернберг, Д. Уотсон, С. Холлідей та ін.).
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Попри те, що більшість дослідників презентували доволі серйозні праці, присвячені мудрості, однак вивчення цього феномену тільки розпочалося й одним з продуктивних напрямків бачиться його аналіз в якості того, що можна продати.
Постановка завдання. Представлення мудрості як феномену, що з метафізичної цінності став товаром.
Виклад основного матеріалу. Економоцентризм змінив суть більшості класичних смислових конструкцій та їх вимір, перетворивши деякі з них на засоби управління суспільством, на ідеологію. Тож, починаючи з сере-дини ХХ ст. серед тлумачень мудрості в публікаціях і словниках починає домінувати визначення мудрості як експертної системи знань, орієнтованої на практичну сторону життя (П. Балтес). Найкраще таке розуміння на практиці реалізують представники консалтингового бізнесу. Мудрість, яку вони продають, є більш наближеною до людини й її бажання перемоги, тому-то, коучери й консультанти з тренінгових центрів твердо впевнені, що їхні знання спонукають інших діяти правильно й досягати успіхів. Задача постачальника/торговця мудрістю, яким й є коучер, – вивести на світ усе приховане в глибині душі індивіда й вказати шлях до бажаного, виходячи з наявного досвіду.
Висновки. Мудрість в умовах економоцентрованого соціального простору продається як товар агентами консалтингового бізнесу.

Ключові слова: економоцентризм; соціальний простір; мудрість; товар; виробництво.

 

Читати 1850 разів Останнє редагування Понеділок, 03 липня 2017 16:37
 

Зараз on-line

На даний момент 49 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні338
mod_vvisit_counterВчора3727
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні11954
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24563
mod_vvisit_counterВ цьому місяці59391
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці116425
mod_vvisit_counterРазом3247224