Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Lifintsev D. S., Canavilhas J. Cross-cultural management: obstacles for effective cooperation in multicultural environment

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-195-202

UDC 658.3:005.95/96

D. S. Lifintsev, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
J. Canavilhas, PhD in Communication
Sciences, Associate Professor

CROSS-CULTURAL MANAGEMENT: OBSTACLES FOR EFFECTIVE COOPERATION IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT

Urgency of the research. The importance of studying the actual obstacles for effective cooperation in multicultural environment is determined by such modern trends as globalization, informational revolution, technological progress and growing impact of the Millennials.
Target setting. It is reasonable to study the attitude of employees to work in a multicultural environment and to iden-tify the most important obstacles for effective cross-cultural cooperation.
Actual scientific researches and issues analysis. The scientific works of such scholars as G. Hofstede, N. Adler, A.-M. Søderberg, N. Holden, J. Spencer-Rodgersa, T. McGovern and others deal with cross-cultural management issues.
Defining of uninvestigated parts of general matters. Scientists have not yet sufficiently explored the correlation between motivation and cross-cultural interactions. It is also important to update any data about actual obstacles for effective cross-cultural interactions which might have changed due to the changes in the mentality of workers in the era of new technologies, Internet, globalization and arising role of the millennials.
The research objective. The article aims to clarify the link between cross-cultural interaction and motivation of workers and to identify the most important obstacles for ef-fective cross-cultural interactions.
The statement of basic materials. The authors use sur-vey results from 273 respondents from Denmark, Portugal and Ukraine who have experience of cross-cultural interactions to study the relation between motivation and work in a multicultural environment. The article proves the link between cross-cultural interaction and motivation of workers. The empirical data analysis let the authors identify the most important and widespread barriers (obstacles) for effective cross-cultural interactions among the following: language barrier, differences in values, differences in standards of behaviour, lack of trust, lack of experience, lack of knowledge about other cultures.
Conclusions. Most people working in multicultural teams or projects treat cross-cultural interactions as a factor of additional motivation. On the other hand there are serious barriers (obstacles) for effective cross-cultural cooperation. Cross-cultural management has a wide range of approaches and specific techniques to overcome these barriers. Effective cross-cultural management can help to form diverse teams ready for effective cooperation with representatives from other cultures It gives more opportunities to expand the business to new markets, to form a global “diversity-friendly” brand.

Keywords: cross-cultural management; corporate culture; globalization; millennials; Denmark; Portugal; Ukraine.

 

УДК 658.3:005.95/96

Д. С. Ліфінцев, к. е. н.,
доцент,
Ж. Каньявільяс, к. н. з комунікацій,
доцент

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПЕРЕШКОДИ ЕФЕКТИВНІЙ ВЗАЄМОДІЇ У МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення актуальних перешкод ефективній взаємодії у мультикультурному середовищі зумовлена такими сучасними трендами як глобалізація, інформаційна ре-волюція, технологічний прогрес та зростаюча роль покоління Millennials.
Постановка проблеми. Доцільним є вивчення ставлення працівників до роботи у мультикультурному середовищі та виявити найбільш важливі перешкоди ефективній крос-культурній взаємодії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях таких вчених, як Г. Хофстеде, Н. Адлер, А.-М. Содерберг, Н. Холден, Дж. Спенсер-Роджерса, Т. МакГоверн та інших висвітлені різні аспекти кроскультурного менеджменту.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання кореляції між мотивацією та крос-культурною взаємодією. Також важливо оновити дані щодо перешкод ефективній крос-культурній взаємодії, які могли змінитися через зміни у ментальності працівників в епоху нових технологій, Інтернет, глобалізації та зростаючої ролі покоління millennials.
Постановка завдання. Стаття покликана пояснити зв'язок між крос-культурною взаємодією та мотивацією працівників, а також виявити ключові перешкоди ефективної крос-культурної взаємодії.
Виклад основного матеріалу. Автори використовують результати опитування 273 респондентів з Данії, Португалії та України, які мають досвід крос-культурної взаємодії, з метою дослідження взаємозв‟язку між мотивацією та роботою у мульти-культурному середовищі. Доведено зв'язок між крос-культурною взаємодією і мотивацією працівників. Аналіз емпіричних даних дозволив авторам ідентифікувати найбільш поширені та важливі перешкоди ефективній крос-культурній взаємодії серед наступних: мовний бар"єр, відмінності у цінностях, відмінності у стандартах поведінки, нестача довіри, нестача досвіду, неста-ча знань щодо інших культур.
Висновки. Більшість людей, які працюють у мультикультурних командах або проектах сприймають крос-культурну взаємодію як фактор додаткової мотивації. З іншого боку, існують серйозні перешкоди ефективній крос-культурній взаємодії. Крос-культурний менеджмент може сприяти формуванню розмаїтих команд, готових до ефективної взаємодії із представниками інших культур. Це відкриває можливості розши-рювати бізнес на нові ринки, формувати глобальний «дружній до різноманітності» бренд.

Ключові слова: крос-культурний менеджмент; корпоративна культура; глобалізація; мілленніалс; Данія; Португалія; Україна.

Читати 1965 разів Останнє редагування П'ятниця, 07 липня 2017 09:01
 

Зараз on-line

На даний момент 53 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні383
mod_vvisit_counterВчора3727
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні11999
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24563
mod_vvisit_counterВ цьому місяці59436
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці116425
mod_vvisit_counterРазом3247269