Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Перетятько Ю. М. Інтернет як джерело отримання інформації: статистичний аспект

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-203-207

УДК 3470.73

Ю. М. Перетятько, к. е. н.

ІНТЕРНЕТ ЯК ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Актуальність теми дослідження. Інформація є важливим ресурсом у будь-якій сфері життєдіяльності людини. Останнім часом, все більш популярним джерелом інформації стає Всесвітня мережа Інтернет, яка зосереджує значні об’єми інформації різноманітного характеру.
Постановка проблеми. Особливої актуальності набуває дослідження інформаційних вподобань суспільства, як індикатора його формування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі чимало уваги приділяється дослідженням місця та ролі Інтернету у житті людини. Такі дослідження проводять,здебільшого, спеціалізовані соціологічні центри. Серед вивчаємих питань є розподіл Інтернет-аудиторії України за демографічними та віковими показниками, типом та розміром населеного пункту респондента.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не применшуючи значення отриманих результатів слід відмітити, що проведені дослідження описують загальні тенденції розвитку Інтернету в Україні без врахування інформаційних вподобання користувачів всесвітньої мережі Інтернет.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження інформаційних вподобань Інтернет аудиторії в умовах стрімких економіко-політичних змін.
Виклад основного матеріалу. Станом на 15.04.2016 р. налічується 1630 сайтів, які висвітлюють події у формі новин. У ході проведеного дослідження встановлено, що українськими та світовими новинами в середньому за добу цікавляться більше 51 млн. осіб, які в середньому переглядають до 8 новин, а тривалість такого перегляду становить близько 6 хв. Більше новин у мережі Інтернет переглядають чоловіки (70%) ніж жінки (30%). Інтернет-аудиторія більше стежить за новинами політичного характеру (42,2%), менше - з категорії здоров’я (0,7%).
Висновки. В умовах соціально-економічних змін та швидкого технічного прогресу значно зростає роль альтернативних джерел для отримання інформації, таких як всесвітня мережа Інтернет, що обумовлюється: зручністю отримання інформації, розвитком техніки та телекомунікацій, а також ціновим чинником.

Ключові слова: Інтернет; інформація; статистика.

 

UDC 3470.73

Y. M. Peretiatko, Candidate of Economic Sciences

INTERNET AS A SOURCE OF INFORMATION: STATISTICAL ASPECT

Urgency of the research. Information is an important resource in any field of human activity. In recent years, an increasingly popular source of information is the World Wide Web which holds significant amounts of information of different nature.
Target setting. Study of informational preferences of society, as an indicator of its formation, becomes especialy relevant.
Actual scientific researches and issues analysis. Currently, much attention is given to study the place and role of the Internet in life. Such studies conducted mainly by specialized sociological centers. Among the studied questions is the distribution of Internet audience of Ukraine by demographics and age, by type and size of settlement of the respondent.
Uninvestigated parts of general matters defining. Without belittling the significance of the results, should be noted that conducted studies are describing the general trends of the Internet in Ukraine without taking into account the user preferences of information in the Internet.
The research objective. Goal of this article is to study the informational preferences of Internet audience in the period of rapid economical and political changes.
The statement of basic materials. As of 04/15/2016 there are more than 1,630 Ukrainian sites covering events in the form of news. During the study it is found that more than 51 million is interested in Ukrainian and world news in an average. They read 8 news on average, and the duration of this review is about 6 minutes. 70% of online news readers is men and 30% is woman. Internet audience views mainly political news (42.2%) and least viewed category is health (0.7%).
Conclusions. Role of the alternative sources for information such as the Internet is increased in the conditions of socio-economic changes and rapid technological progress which is due: convenience of obtaining of information, development of technology and telecommunications and price factor.

Keywords: Internet; information; statistics.

Читати 1615 разів Останнє редагування Понеділок, 03 липня 2017 17:11
 

Зараз on-line

На даний момент 58 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1874
mod_vvisit_counterВчора4229
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні25879
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці51257
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3122665