Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Shkarlet S. M., Dubyna M. V., Tarasenko А. V. Basic descriptors of the information economy development

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-8-15

UDC 330.101

S. M. Shkarlet, Doctor of Economic Sciences,
Professor.
M. V. Dubyna, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
А. V. Tarasenko, Candidate of Economic Sciences

BASIC DESCRIPTORS OF THE INFORMATION ECONOMY DEVELOPMENT


Urgency of the research. Grounding characteristic features of the present-day society it is impossible to argue dominating thought of the majority of scientists concerning its information character, in particular: it is accepted to define society as information one.
Target setting. Each day people have to face with the information world, that penetrates all spheres of the life of a modern person and tendencies for such deepening only grow with the emergence of new types of technologies that are designed to simplify our lives.
Analysis of the recent researches and publications. An important contribution to the knowledge of nature of the information society was made by such scientists as: V. G. Antonenko, Y. Bazhal, S. S. Grynkevych, I. A. Gruzina, O. V. Dzyav, S. A. Krystynavych, I. P. Malyk, Y .B. Nikolayev, O. V. Popadunets, O. S. Sukhariev, R. R. Tolstyakov, M. Y. Chumachemko and others.
Defining not investigated before parts of general issue. Notwithstanding existing considerable number of scientific works in sphere of research the information society, peculiarities of its development are left to be not investigated to the end by the scientists, manifestations of such society.
Target setting. Main aim of the article is defining the information society and identification of the main features of its development.
Statement of the main material. Within the article nature of information society is based, different scientific concepts concerning its interpretation are analyzed. Also main characteristic features of such society are defined to those are related: increase information role in society life, increasing the amounts of information, forming global information space, development of information and communication technologies (ICT), increasing the role of education, science and knowledge in society, increasing the part of information products and services in GDP.

Conclusions. Within this article peculiarities of forming and development of information society are investigated, its main characteristics are analyzed.

Keywords: information; information economy; information society; economic relations; economic subjects; information technologies.

УДК 330.101

С. М. Шкарлет, д. е. н., професор,
М. В. Дубина, к. е. н., доцент,
А. В. Тарасенко, к. е. н.

ОСНОВНІ ДЕСКРИПТОРИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап функціонування суспільства характеризується активним розвитком інформаційної економіки, яка вже проникла у всі найважливіші сфери життєдіяльності людини.
Постановка проблеми. Прояв інформаційних технологій в економічних системах на сьогодні є найбільш відчутним, оскільки такі технології впливають на функціонування всіх без винятку економічних суб’єктів, змінюють найбільш важливі економічні процеси, що у підсумку трансформує й інші соціальні системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сутності інформаційної економіки як однієї зі сфер розвитку інформаційного суспільства можна зустріти у роботах таких науковців: В. Г. Антоненко, Ю. Бажал, С. С. Гринкевич, І. А. Грузіна, О. В. Дзяд, С. А. Кристиневич, І. П. Малик, Є. Б. Ніколаєв, О. В. Попадинець, О. С. Сухарєв, Р. Р. Толстяков, М. Є. Чумаченко та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Враховуючи численні наукові напрацювання у сфері пізнання природи інформаційної економіки, не до кінця виявленими та вивченими залишаються основні характерні риси досліджуваного виду економіки, що обумовлює необхідність проведення додаткових досліджень.
Постановка завдання. Метою цієї наукової роботи є виявлення та опис основних характерних рис інформаційної економіки, з’ясування особливостей її прояву в межах розвитку сучасного впливу.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтована сутність інформаційної економіки як складової частини розвитку сучасного суспільства. Зокрема, основна увага приділена визначенню та опису основних дескрипторів цього типу економіки. Розглянуто вплив інформаційних технологій на зміну сучасного стану світової економіки, з’ясовано особливості впливу таких технологій на процеси виробництва та збуту товарів і послуг.
Висновки. У статті з’ясовано сутність інформаційної економіки, визначені специфічні риси її функціонування у сучасному суспільстві та досліджено наслідки впливу інформаційних технологій на розвиток різних економічних систем.

Ключові слова: інформація; інформаційна економіка, інформаційне суспільство; економічні відносини; економічні суб’єкти; інформаційні технології.

Читати 1183 разів Останнє редагування Середа, 04 жовтня 2017 11:52
 

Зараз on-line

На даний момент 48 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2939
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18784
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46407
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346384