Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Кychko І. І. Using the factors of labour productivity growth as a direction of decreasing the informal sector of economy

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-13-17

UDC 331.101.26

І. І. Кychko, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

USING THE FACTORS OF LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH AS A DIRECTION OF DECREASING THE INFORMAL SECTOR OF ECONOMY

Actuality of the research. Among all the factors affecting the productivity we should put an emphasis at the analysis of prospects for extensive and intensive indicators due to the fact that the diversification of its sources makes it possible to choose the most appropriate models and management methods.
Setting the problem. The content and the instruments of the state influence on the informal sector of economy, the integral components of the extensive and the intensive factors of labour productivity growth have been analyzed in the article. It has been proved that labour productivity increasing due to the technique-technological improvement of the production under the conditions of the scientific and technological progress is the most appropriate.
Analysis of recent research and publications. Significant contribution in the process of systematizing the factors influencing the productivity has been made by A. G. Babenko, O. Baranovsky, V. Borodyuk, Z. Varnaliy, T. A. Zayets, E. P. Kachan, I. Mazur, N. V. Semykina, D. S. Sink, V. Prikhodko, E. Feige, M. Fleychuk, Yu. Harazishvili, A. Hodzhayan, F. Schneider and others.
Setting objectives. The desire to achieve a certain level of prosperity by improving the productivity of the main job in the formal sector of the economy can be dominant in the process of legalization of the informal sector of the economy.
Presenting main material. To increase the incomes of the employees in the formal sector of economy due to increasing labour productivity using the instruments of indirect state influence such as tax benefits, holidays, dotations, target transfers, soft loans. It is worth noted that the usage of such instruments in relation to the subjects of the informal sector of economy will promote to its labour productivity growth and its gradual legalization. Conclusions. Labour productivity as an important economic category, which provides the increased real product and income, is an important indicator of economic growth, operating income growth and unshadowing of the informal economy factor. To provide productivity growth both extensive and intensive character factors must be involved. It is proved that the most appropriate at this stage of development of Ukraine is increase in productivity due to the technical and technological improvement of production under scientific progress.

Keywords: labour productivity; extensive factors; intensive factors; scientific and technological progress.


УДК 331.101.26

І. І. Кичко, д. е. н.,
доцент

ВИКОРИСТАННЯ ЧИННИКІВ РОСТУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЯК НАПРЯМ ЗМЕНШЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Актуальність теми дослідження. Значення продуктивності праці набуває особливого значення, адже за рахунок напрацювання регуляторного механізму впливу на продуктивність праці у формальному секторі економіки, її мотивацію можна змінювати і обсяг неформального сектору економіки.
Постановка проблеми. У статті проаналізовані зміст та інструменти державного впливу на неформальний сектор економіки, складові екстенсивних та інтенсивних чинників росту продуктивності праці, їх переваги та недоліки. Доведено, що найбільш доцільним на сучасному етапі розвитку України є зростання продуктивності праці за рахунок техніко-технологічного вдосконалення виробництва під дією науково-технічного прогресу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Істотний внесок щодо систематизації чинників впливу на продуктивність праці та неформальний сектор економіки зробили А. Г. Бабенко, О. Барановський, В. Бородюк, З. Варналій, Т. А. Заєць, Е. П. Качан, І. Мазур, В. Приходько, М. В. Семикіна, Д. С. Сінк, Е. Фейге, М. Флейчук, Ю. Харазішвілі, А. Ходжаян, Ф. Шнайдер та інші.
Постановка завдання. Бажання досягти певного рівня достатку за рахунок підвищення продуктивності праці за основним місцем роботи у формальному секторі економіки можуть бути домінуючими у процесі детінізації неформального сектору економіки.
Виклад основного матеріалу. З метою збільшення доходів працюючих у формальному секторі економіки за рахунок підвищення продуктивності праці більш дієвим є використання інструментів опосередкованого державного впливу, таких як податкові пільги та канікули, дотації, цільові трансферти, пільгове кредитування. Використання цих же інструментів по відношенню до суб’єктів неформального сектору економіки сприятиме також росту продуктивності праці в ньому та поступовій його детінізації.
Висновки. Продуктивність праці є важливою економічною категорією, яка забезпечує збільшення реального продукту й доходу, є важливим показником економічного зростання країни, чинником зростання доходів працюючих та детінізаці неформального сектору економіки. Для росту продуктивності праці необхідно задіяти чинники як екстенсивного, так і інтенсивного характеру. Найбільш доцільним на сучасному етапі розвитку України є зростання продуктивності праці за рахунок техніко-технологічного вдосконалення виробництва під дією науково-технічного прогресу.

Ключові слова: продуктивність праці; екстенсивні чинники; інтенсивні чинники; науково-технічний прогрес.


 

Читати 1589 разів Останнє редагування Середа, 27 вересня 2017 12:09
 

Зараз on-line

На даний момент 60 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4437
mod_vvisit_counterВчора4568
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні20865
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні34584
mod_vvisit_counterВ цьому місяці105218
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3741647