Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Shkarlet S. M., Khomenko I. O., Kontseva V. V. Actual problems of formation and funding of the state road funds

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-16-20

UDC 388.1

S. M. Shkarlet, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
I. O. Khomenko, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
V. V. Kontseva, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION AND FUNDING OF THE STATE ROAD FUNDS

Urgency of the research. In the field of road infrastructure, proper financing contributes to the improvement of transport infrastructure, cost reduction and decrease in expanses for goods and services as well as leading to greater profit for the enterprise and the economy in general.
Target setting. The global practice in financing road infrastructure demonstrates the effectiveness of creating sepa-rate funding sources based on earmarked fiscal payments, which can be directed into the federal road fund.
Actual scientific researches and issues analysis. The theoretical and methodical basis for the formation and use of financial resources by road enterprises are addressed in the works of A. V. Bazyliuk, O. V. Zhulyn, I. P. Sadlovskoyi, V. P. Ilchuk, A. M. Novikovа, E. D. Prusenko, V. F. Skorchenko and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. As of the beginning of 2015, all direct revenues for roadwork were repealed. Previous revenues from the fuel excise tax was directed solely into roadwork, as of now it initially goes to the budget and only ends up sponsoring roadwork and road maintenance if there’s a financial possibility left. This leaves the problem of insufficient road funds unresolved.
The research objective. A federal road fund must guarantee stable financing for road infrastructure, as it can signif-icantly increase the quality of transportation.
The statement of basic materials. Road sector is financed from the state budget of the country. Each year the volumes of road works reduced. Creating a Road fund lay the source of funding the transport infrastructure.
Conclusions. The budget program is important for financial security roads. With the diversification of funding sources involved resources of the State Road Fund, special attention should be paid to the interests of private investors.

Keywords: method of financing roads; the cost of road maintenance; small repairs and maintenance of roads; road fund.

 

УДК 388.1

С. М. Шкарлет, д. е. н., професор,
І. О. Хоменко, д. е. н., доцент,
В. В. Концева, к. е. н., доцент

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ДОРОЖНЬОГО ФОНДУ

Актуальність теми дослідження. Належне фінансування дорожньої галузі сприяє покращенню транспортної інфраструктури, зниженню собівартості та витрат товарів і послуг, зростанню прибутку підприємств і економіки в цілому.
Постановка проблеми. Світова практика фінансування дорожньої галузі свідчить про ефективність створення окремих джерел фінансування на основі цільових фіскальних платежів, які можуть бути направлені до державного дорожнього фонду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методологічні основи формування та використання фінансових ресурсів дорожньої галузі висвітлюються у працях А. В. Базилюк, О. В. Жулин, І. П. Садловської, В. П. Ільчука, Н. А. Боровик, Ю. С. Вдовенка, Ф. П. Гончаренка, В. І. Котелянця, О. Т. Ланового, А. М. Новикової, Є. Д. Прусенка, В. Ф. Скорченка та інших вчених.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Раніше прибуток з акцизного збору на паливо направлявся виключно на фінансування доріг, а тепер він надходить до бюджету, й тому проблема недостатнього фінансування дорожньої галузі залишається.
Постановка завдання. Державний дорожній фонд повинен забезпечити стабільне фінансування дорожнього господарства для підвищення комфортності перевезень.
Виклад основного матеріалу. Дорожня галузь фінансується з держбюджету країни. Кожного року обсяги виконаних дорожніх робіт скорочуються. Створення дорожнього фонду закладе джерело фінансування автотранспортної інфраструктури.
Висновки. Бюджетна програма є значимою для фінансового забезпечення дорожнього господарства. При диверсифікації джерел фінансування залучених ресурсів Державного дорожнього фонду особливу увагу необхідно приділити інтересам приватних інвесторів.

Ключові слова: фінансування доріг; витрати на ремонт доріг; дрібний ремонт і поточне обслуговування доріг; дорожній фонд.

 

Читати 2071 разів Останнє редагування Середа, 27 вересня 2017 12:09
 

Зараз on-line

На даний момент 204 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні5674
mod_vvisit_counterВчора8050
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні51643
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні38488
mod_vvisit_counterВ цьому місяці118868
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4518130