Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Zagirniak D. M. Educational pragmatism divergence in the context of professional qualification conformity

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-18-28

UDC 330:378:165.741

D. M. Zagirniak, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

EDUCATIONAL PRAGMATISM DIVERGENCE IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL QUALIFICATION CONFORMITY

Urgency of the research. In the market economy the number and quality of material and spiritual values are determined by the amount of the person’s income. So, the idea of the welfare level, directly depends on the level of education has formed in the mind of consumers of the educational services.
Target setting. The instruments of influence on the consciousness have formed a stereotype of a successful person with higher education during several generations. A pragmatic approach in the bourgeois society implies full benefit of professional knowledge. However, a lot of Ukrainian HEE graduates are unable to apply their professional and qualification qualities.
Actual scientific researches and issues analysis. Ukrainian scientists state the professional-qualification imbalance between the employee’s qualities and the employer’s requirements, which demonstrates partial realization of the educational potential in social and labor relations. Thus, educational pragmatism does not have an ideal form and its levels reflect the types of professional-qualification correspondence between the employee’s qualities and the employer’s requirements.
Uninvestigated parts of general matters defining. Under these circumstances a search for the method that will prove or refute availability of educational pragmatism is considered topical.
The research objective. The purpose of the paper consists in determination of the level of person’s educational pragmatism via divergence of professional-qualification correspondence between the employee’s qualities and the employer’s requirements.
The statement of basic materials. The consequence of higher education is presented as the person’s potential, realized in the social and labor relations. The essence of educational pragmatism consists of person’s realization of the educational potential in social and labor relation. A divergence method has been created. It enables the typification of the social and labor relations by the signs of correspondence between the specialty and qualification according to the diploma and the profession and qualification according to the position.
Conclusions. The typification of the social and labor relations determined the parameters of the employers’ professional-qualification requirements that are the basis for the motivation of educational services potential and real consumers. Regular control of the state of the pragmatism educational level makes it possible to reveal the tendencies and determine the ways, forms and methods of the collaboration of enterprises and educational establishments.

Keywords: higher education; educational potential; educational pragmatism; professional qualification conformity.УДК 330:378:165.741

 

Д. М. Загірняк, к. е. н., доцент

ДИВЕРГЕНЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРАГМАТИЗМУ У КОНТЕКСТІ ПРОФІСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ

Актуальність теми дослідження. У ринковій економіці кількість і якість матеріальних і духовних цінностей детермінується розміром доходів особи. Отже, у свідомості споживачів освітніх послуг сформувалася уява щодо безпосередньої залежності рівня добробуту від рівня освіченості.
Постановка проблеми. Протягом поколінь інструменти впливу на свідомість сформували стереотип успішної особи з вищою освітою. Прагматичний підхід у буржуазному суспільстві передбачає всебічну користь від професійних знань. Проте чимало випускників українських ВНЗ не здатні знайти застосування своїм професійно-кваліфікаційних якостям.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні вчені констатують професійно-кваліфікаційний дисбаланс якостей працівника і вимог роботодавця, що демонструє часткову реалізацію освітнього потенціалу у соціально-трудових відносинах. Отже, освітній прагматизм не має ідеальної форми, а його рівні відображають типи професійно-кваліфікаційної відповідності якостей працівника вимогам роботодавця.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. За цих обставин вельми актуальним слід визнати пошук методу, який доведе або спростує наявність освітнього прагматизму.
Постановка завдання. Метою роботи є визначення рівня освітнього прагматизму особи через дивергенцію професійно-кваліфікаційної відповідності якостей працівника потребам роботодавця.
Виклад основного матеріалу. Наслідок вищої освіти подано як потенціал особи, що реалізується у соціально-трудових відносинах. Суть освітнього прагматизму полягає у реалізації особою освітнього потенціалу у соціально-трудових відносинах. Сконструйовано методику дивергенції, яка дозволила типізувати соціально-трудові відносини за ознаками відповідності спеціальності і кваліфікації за дипломом професії і кваліфікації за посадою.
Висновки. Типізація соціально-трудових відносин визначила параметри професійно-кваліфікаційних потреб роботодавців, які є підґрунтям мотивації потенційних і реальних споживачів освітніх послуг. Регулярний контроль за станом освітнього рівня прагматизму дозволяє виявити тенденції та намітити шляхи, форми та методи співпраці підприємств з навчальними закладами.

Ключові слова: вища освіта; освітній потенціал; освітній прагматизм; професійно-кваліфікаційна відповідність.

 

Читати 4656 разів Останнє редагування Середа, 27 вересня 2017 12:23
 

Зараз on-line

На даний момент 68 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні9090
mod_vvisit_counterВчора9451
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні44782
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні67587
mod_vvisit_counterВ цьому місяці185334
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6918675