Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Bondaruk T. G., Bondaruk I. S., Bondaruk O. S. Conceptual basis of mechanism of ensuring budget security

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-21-28

UDC 336.1

T. G. Bondaruk, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
I. S. Bondaruk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. S. Bondaruk, Рostgraduate

CONCEPTUAL BASIS OF MECHANISM OF ENSURING BUDGET SECURITY

Urgency of the research. Modern conditions of social-economic development cause the strengthening the scientific researches in the sphere of economic security of the state.
Target setting. The problems of further ways to develop the mechanism of ensuring budget security are remained unsolved. This fact causes the necessity to carry out the researches in this sphere.
Actual scientific researches and issues analysis. Various problem points concerning economic security of the state can be found in works of foreign and domestic researchers: O. Vlasiuk, V. Margasova, V. Senchagov, and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. But despite the reaserchers’ attention to budget problems and economic security of the state, the problems in the development of the mechanism of ensuring budget security need to be investigated.
The research objective. The main aim of the article is to extend the basis of creating the mechanism to ensure budget security.
The statement of basic materials. The technical approach to the creation of mechanism of ensuring budget security based on its three-level organizational and economic support; the aims of its creation are defined: to achieve the state of the protection, and development conditions of the system in function, as well as to minimize its real dangers. It is based that ensuring budget security is a set of measures of state government authorities and local government administrations for implementing the budget process that is realized by the system of financial institutes according to legislative acts and established principle. The author’s definition of mechanism of ensuring budget security is given.
Conclusions. The set of constituent parts of mechanism of ensuring budget security is defined. It consists of the totality of organizational and economic measures, ways and methods of protection of budget system from dangers that appear under the influence of internal and external factors of destabilization.

Keywords: budget security; economic security; budget system; mechanism of ensuring budget security.

 

УДК 336.1

Т. Г. Бондарук, д. е. н., професор,
І. С. Бондарук, к. е. н., доцент,
О. С. Бондарук, аспірант

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах соціально-економічного розвитку виникає необхідність посилення наукових досліджень в сфері економічної безпеки держави.
Постановка проблеми. Питання щодо подальших шляхів розвитку механізму забезпечення бюджетної безпеки все ще залишаються далекими від розв’язання, що актуалізує потребу подальших досліджень у цій сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, що стосуються економічної безпеки держави висвітлені у працях таких дослідників як О. Власюк, В. Маргасова, В. Сенчагов.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на увагу науковців до проблем бюджету та економічної безпеки держави, питання розвитку механізму забезпечення бюджетної безпеки потребує подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є поглиблення теоретико-методичних засад формування механізму забезпечення бюджетної безпеки.
Викладення основного матеріалу. В статті запропоновано методичний підхід до формування механізму забезпечення бюджетної безпеки на основі трьохмірної його організаційно-економічної основи; визначено цілі його формування – досягнення стану захищеності, умов розвитку функціонуючої системи і мінімізації її фактичних загроз. Обґрунтовано, що забезпечення бюджетної безпеки є комплексом заходів державних органів влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання бюджетного процесу, що реалізуються системою фінансових інститутів, у відповідності з нормативними актами і за встановленими принципами. Дано авторське визначення механізму забезпечення бюджетної безпеки.
Висновки. Визначено комплекс складових механізму забезпечення бюджетної безпеки, який складається з сукупності організаційно-економічних засобів, способів і методів захисту бюджетної системи від загроз що виникають під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників дестабілізації.

Ключові слова: бюджетна безпека; економічна безпека; бюджетна система; механізм забезпечення бюджетної безпеки.

Читати 1152 разів Останнє редагування Середа, 27 вересня 2017 12:22
 

Зараз on-line

На даний момент 37 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3153
mod_vvisit_counterВчора3275
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні25753
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24563
mod_vvisit_counterВ цьому місяці73190
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці116425
mod_vvisit_counterРазом3261023