Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Voynarenko M. P., Mykolyuk O. A. Strategic energy security outlook formation of Ukraine under European integration process

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-29-37

UDC 338.36

M. P. Voynarenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
O. A. Mykolyuk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

STRATEGIC ENERGY SECURITY OUTLOOK FORMATION OF UKRAINE UNDER EUROPEAN INTEGRATION PROCESS

Urgency of the research. Energy security affects the competitiveness of national production in the world markets and the competitiveness of the national economy under globalization.
Target setting. Implementation of existing potential requires a deep reform of the regulatory and legal framework and the requirements of international agreements in full.
Actual scientific researches and issues analysis. Some aspects of energy security in terms of European integration exploring Barannik V., V. Geyets, Dzyadykevych Yu, J. Mazur, V. Mikitenko, A. and dry Khalatov A. et al.
Uninvestigated parts of general matters defining.
The issue of energy security, consistency of government policy and coordination of strategic development prospects of relations at the level of the European Union,are not worked through.
The research objective. The article is devoted to strategic prospects of development and energy security of Ukraine, taking into account international trends in global energy markets.
The statement of basic materials. It is stated by the author that over the past decades, Ukraine is dependent on external sources of energy which is a critical threat to its national security. It is proved that diversification is one of the main directions of reducing energy dependence of the country and in the current conditions can increase the level of energy security by reducing energy imports. Established macroeconomic energy intensity indicator that reflects the level of fuel and energy consumption per unit of gross domestic product. Based the expediency of adaptation of national legislation in the field of energy efficiency and renewable energy legislative framework to the European Union, will provide the international competitiveness of the Ukrainian economy.
Conclusions. Strengthening the energy security through the implementation of the energy strategy, an understanding on strategic energy partner of the European Union, expanding the cooperation to ensure full integration of energy markets Ukraine and the European Union will allow Ukraine guaranteed protection.

Keywords: energy security; energy intensity; energy; European integration processes; fuel and energy resources.

 

УДК 338.36

М. П. Войнаренко, д. е. н., професор,
О. А. Миколюк, к. е. н., доцент

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Актуальність теми дослідження. Енергетична безпека країни впливає на конкурентоспроможність продукції національного виробництва на світових ринках, а також на конкуренто-спроможність національної економіки в умовах глобалізації.
Постановка проблеми. Реалізація наявного потенціалу вимагає глибокого реформування нормативної та правової бази та виконання вимог міжнародних договорів у повному обсязі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Окремі аспекти енергетичної безпеки в умовах євроінтеграції досліджують В. Бараннік, В. Геєць, Ю. Дзядикевич, І. Мазур, В. Микитенко, О. Суходоля, А. Халатов та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Питання гарантування енергетичної безпеки, узгодженості державної політики та злагодженості стратегічних перспектив розвитку взаємостосунків на рівні країн Європейського Союзу, ще недостатньо опрацьовані.
Постановка завдання. Стаття присвячена стратегічним перспективам формування та розвитку енергетичної безпеки України, враховуючи міжнародні тенденції світових енергетичних ринків.
Виклад основного матеріалу. Автором констатовано, що протягом останніх десятиліть Україна була залежною від зовнішніх джерел енергії, що становить критичну загрозу її національній безпеці.
Доведено, що диверсифікація є одним із основних напрямів зменшення енергетичної залежності країни у сучасних умовах та дозволяє підвищити рівень її енергетичної безпеки за рахунок скорочення імпорту енергетичних ресурсів.
Встановлено макроекономічний показник енергомісткість, що характеризує рівень витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленого валового внутрішнього продукту.
Обґрунтовано доцільність адаптації вітчизняного законодавства у сфері енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії до законодавчої бази Європейського Союзу, що забезпечить міжнародну конкурентоспроможність української економіки.
Висновки. Зміцнення енергетичної безпеки шляхом впровадження положень енергетичної стратегії, досягнення взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнера з країнами Європейського Союзу, розширення співробітництва, забезпечення повної інтеграції енергетичних ринків України та Європейського Союзу дасть можливість гарантованого захисту України.

Ключові слова: енергетична безпека; енергомісткість; енергоносії; євроінтеграційні процеси; паливно-енергетичні ресурси.

Читати 1066 разів Останнє редагування Середа, 27 вересня 2017 12:30
 

Зараз on-line

На даний момент 35 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1730
mod_vvisit_counterВчора4339
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18221
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці43599
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3115007