Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Kuzmin O. Ye., Adamiv M. Ye., Shpak Yu. N. Harmonization of information support of socio-economic diagnostics of business-structures under the conditions of European integration

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-41-47

UDC 336.113.12:[658:005.52]:339.92(477)


O. Ye. Kuzmin, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
M. Ye. Adamiv, Candidate of Economic Sciences,
Yu. N. Shpak, Рostgraduate

HARMONIZATION OF INFORMATION SUPPORT OF SOCIO-ECONOMIC DIAGNOSTICS OF BUSINESS-STRUCTURES UNDER THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Urgency of the research. In terms of establishing trade cooperation of domestic entities with foreign partners the unified and harmonized with international standards information base, that is a result of targeted diagnostic procedures implementation, has an actual importance.
Target setting. At present the valid national normative and legal framework regulating the features of information socio-economic diagnostic support of business-structures is characterized by significant differences and inconsistencies with international standards.
Actual scientific researches and issues analysis. In Ukraine there is developed a specialized normative and legal framework regulating the principles of information diagnostic support of insolvency and bankruptcy, financial state, credit-worthiness and investment attractiveness of business entities.
Uninvestigated parts of general matters defining. At current stage the unresolved task is the unification and har-monization of information support of socio-economic diagnostics of enterprises under the conditions of European integration.
The research objective. The article aims to develop the unified and harmonized with international standards information support of socio-economic diagnostics of enterprises under the conditions of European integration.
The statement of basic materials. In the article the best international practice and the urgent problems in information support of socio-economic diagnostics of domestic enterprises are investigated. The methodical recommendations from harmonization of information diagnostic support of threat of bankruptcy, creditworthiness and investment attractiveness of businesses under the conditions of European integration are developed.
Conclusions. Using the proposed methodical recom-mendations will provide the unification of diagnostic results for domestic and foreign stakeholders in the context of establishing the successful trade cooperation.

Keywords: socio-economic diagnostics; information support; threat of bankruptcy; creditworthiness; investment attractiveness; indicators; European integration.

 

УДК 336.113.12:[658:005.52]:339.92(477)

О. Є. Кузьмін, д. е. н, професор,
М. Є. Адамів, к. е. н.,
Ю. Н. Шпак, аспірант

ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ БІЗНЕС-СТРУКТУР В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Актуальність теми дослідження. В умовах налагодження зовнішньоекономічної співпраці вітчизняних суб’єктів господарювання із зарубіжними партнерами актуального значення набуває уніфікована та гармонізована із міжнародними стандартами інформаційна база, що є результатом здійснення цільових діагностичних процедур.
Постановка проблеми. На сьогодні чинна вітчизняна нормативно-правова база, що регламентує особливості інформаційного забезпечення соціально-економічної діагностики бізнес-структур, характеризується істотними розбіжностями та невідповідностями із міжнародними стандартами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні розроблена спеціалізована нормативно-правова база, що регулює засади інформаційного забезпечення діагностики неплатоспроможності та банкрутства, фінансового стану, кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сучасному етапі невирішеним залишається завдання щодо уніфікування та гармонізації інформаційного забезпечення соціально-економічної діагностики підприємств в умовах європейської інтеграції.
Постановка завдання. Стаття спрямована на розроблення уніфікованої та гармонізованої із міжнарод-ними стандартами інформаційної бази соціально-економічної діагностики діяльності підприємств в умовах європейської інтеграції.
Виклад основного матеріалу. У статті досліджено кращу міжнародну практику та нагальні проблеми у інформаційному забезпеченні соціально-економічної діагностики діяльності вітчизняних підприємств. Розроблено методичні рекомендації із гармонізації інформаційного забезпечення діагностики загрози банкрутства, кредитоспроможності та інвестиційної привабливості бізнес-структур в умовах європейської інтеграції.
Висновки. Використання запропонованих методичних рекомендацій забезпечуватиме уніфікацію діагностичних результатів для вітчизняних та зарубіжних зацікавлених сторін у контексті налагодження успішної зовнішньоекономічної співпраці.

Ключові слова: соціально-економічна діагностика; інформаційне забезпечення; загроза банкрутства; кредитоспроможність, інвестиційна привабливість; індикатори; європейська інтеграція.

 

Читати 966 разів Останнє редагування Середа, 27 вересня 2017 13:23
 

Зараз on-line

На даний момент 57 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2596
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18441
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46064
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346041