Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Sharko M. V. Zaitseva О. I., Gusarina N. V. Providing of innovative activity and economic development of enterprise in the conditions of external environment dynamic changes

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-57-60

UDC 330.131.52:004

M. V. Sharko, Doctor of Economic
Sciences, Professor,
О. I. Zaitseva, Candidate of Economic
Sciences, Associate Professor,
N. V. Gusarina, Candidate of Economic
Sciences, Associate Professor

PROVIDING OF INNOVATIVE ACTIVITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF EXTERNAL ENVIRONMENT DYNAMIC CHANGES

Urgency of the research. In the conditions of global multivectorial economic calls, innovative activity is the key sign of successful enterprises. Informatization and strengthening of business-processes communication technologies roleprovide effective cooperation of all levels of management and predetermine the researches actuality.
Targetsetting. The article is directed on the grounding of incoming information role in providing of innovative activity and economic development of enterprise in the conditions of dynamic changes of external environment.
Actual scientific researches and issues analysis. The modern world market of commodities and services is now more and more growing into the market of innovative products. Leading positions in a production are provided by the use of the newest developments, unique technologies and nowhow. Development and perfection of the base government innovative activities become an important part of the financial and labour resources of enterprise maintainance, providing an adequate reaction on market environment changing. Questions of enterprise adaptation to the changes of external competive environment are in a center attention of many leading economists
Uninvestigated parts of general matters defining. A research necessity is explained by the absence of the system approach at consideration of causal parameters of the connections which provide the effectiveness of the innovative activity.
The research objective. Development of the scientific and methodical approach to the structuring of incoming information for the administrative decisions analytical substantiation in relation to strengthening of innovative activity of enterprises, which unlike the existing ones will allow providing business effectiveness in modern terms.
The statement of basic materials. Realization of providing of innovative activity and economic development of enterprise in the conditions of dynamic changes of external environment is effective on conditions, when an enterprise has necessary entrance information. It predetermines the creation of informative databases, methods and mechanisms of the enterprises strategic management development.
Conclusions. Effective activity of the enterprises at the market depends on the ability to adapt and retain proof positions in a business environment. Support herein is forming of entrance information management structure taking into account interconnection of different economic factors and their separate influence on the efficiency of the production systems functioning.

Keywords: innovative activity; incoming information; management; external environment.


УДК 330.131.52:004

М. В. Шарко, д. е. н., професор,
Е. И. Зайцева, к. е. н., доцент,
Н. В. Гусаріна, к. е. н., доцент

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Актуальність теми дослідження. В умовах глобальних багатовекторних економічних викликів, інноваційна активність є ключовою ознакою успішних підприємств. Інформатизація та посилення ролі комунікаційних технологій бізнес-процесів забезпечує ефективну взаємодію усіх ланок управління та зумовлюють актуальність досліджень.
Постановка проблеми. Стаття спрямована на обґрунтуванні ролі вхідної інформації в забезпеченні інноваційної активності та економічного розвитку підприємства в умовах динамічних змін зовнішнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний світовий ринок товарів та послуг все більш перетворюється на ринок інноваційних продуктів. Лідируючі позиції у виробництві забезпечуються використанням новітніх розробок, унікальних технологій і ноу-хау. Розробка і вдосконалення базових основ управління інноваційною діяльністю стає важливою частиною збереження матеріальних та трудових ресурсів підприємства, забезпечуючи адекватну реакцію на зміну ринкового середовища. Питання адаптації підприємства до змін зовнішнього конкурентного середовища знаходяться у центрі уваги багатьох провідних вчених-економістів
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Визначено необхідність дослідження пояснюється відсутністю системності при розгляді причинно-наслідкових параметрів зв’язків, що забезпечують результативність інноваційної діяльності.
Постановка завдання. Розроблення науково-методичного підходу до структуризації вхідної інформації для аналітичного обґрунтування управлінських рішень щодо посилення інноваційної активності підприємств, які на відміну від існуючих дозволять забезпечити результативність бізнесу в сучасних умовах.
Викладення основного матеріалу. Реалізація забезпечення інноваційної активності та економічного розвитку підприємства в умовах динамічних змін зовнішнього середовища ефективна за умовами, коли підприємство має необхідну вхідну інформацію. Це зумовлює створення інформаційних баз даних, методів та механізмів стратегічного управління розвитком підприємств.
Висновки. Результативна діяльність підприємств на ринку залежить від вміння пристосовуватися і утримувати стійкі позиції у бізнес-середовищі. Підтримкою у цьому є формування структури управління вхідною інформацією з урахуванням взаємозв’язку різних економічних факторів і їх роздільного впливу на ефективність функціонування виробничих систем.

Ключові слова: інноваційна активність; вхідна інформація; управління; зовнішнє середовище.

 

Читати 3137 разів Останнє редагування Понеділок, 09 жовтня 2017 08:08
 

Зараз on-line

На даний момент 37 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2161
mod_vvisit_counterВчора5016
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні37639
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні32184
mod_vvisit_counterВ цьому місяці93304
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці181832
mod_vvisit_counterРазом5077436