Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Bilan Yu. V., Nitsenko V. S., Samoilyk Iu. V. Conceptual modeling of agri-food market development under economy’s globalization

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-54-61

UDC 005.4:338:338.439(477):330.3

Yu. V. Bilan, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
V. S. Nitsenko, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
Iu. V. Samoilyk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

CONCEPTUAL MODELING OF AGRI-FOOD MARKET DEVELOPMENT UNDER ECONOMY’S GLOBALIZATION

Urgency of the research. Industry-specific features are the core aspects in the development of economic systems, thus, each segment of the national market must be considered taking into account these specific features.
Target setting. Globalization of the economy brings in new challenges to national economy. New development determinants and mechanisms of the agro-food market arise under the conditions of economy’s globalization, thus requiringe additional research.
Actual scientific researches and issues analysis. Development of the agri-food market attracts attention of many scholars. In particular, related questions have been considered by O. Hubar, V. Virchenko, Y. Pryhozhyn, A. Toynbee, O. Spengler, O. Berezin, N. Datsenko, Ye. Kyrylyuk, T. Burns, DeVillé, I. Skavronska, M. Šoltés and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The main determinants, methods, levers and preconditions for the development and effective integration of the national agri-food market into the international space and global environment.
The research objective. The purposes of the study are:
- to reveal the essence of the agri-food market development;
- to identify the peculiarities of this process under the conditions of economy’s globalization;
- to identify the synergies and developments in the functioning of the agrifood market;
- to construct a conceptual model for the development of the agri-food market in the context of economy’s globalization.
The statement of basic materials. The article offers the authors’ own approach to the category “development” taking into account the globalization approach,
The conceptual model of the agri-food market development under the conditions of economy’s globalization has been developed and presented here.
Conclusions. The conceptual model of the agri-food market includes such elements as the vector of development, the preconditions for development, the scope of development, the level of development, the groups of levers and methods, the result of development. An efficient model involves systemic development, which has a stable vector, based on the syn-ergy effect and internal potential of the economic system and it also encompasses the global level.

Keywords: development; agri-food market; synergy; globalization of the economy.

 

УДК 005.4:338:338.439(477):330.3

Ю. В. Білан, д. е. н., доцент,
В. С. Ніценко, д. е. н., доцент,
Ю. В. Самойлик, к. е. н., доцент

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Актуальність теми дослідження. Галузеві особливості є головними аспектами розвитку економічних систем. Тому кожен із сегментів національного ринку необхідно розглядати з урахуванням саме цих особливостей.
Постановка проблеми. Глобалізація економіки здійснює нові виклики національній економіці. Виникають нові детермінанти та механізми розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки, які потребують додаткових досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку агропродовольчого ринку привертає увагу низки науковців. Зокрема, ці питання розкриті в працях О. Губаря, А. Вірченка, І. Пригожина, А. Тойнбі, О. Шпенглера, О. Березіна, Н. Даценко, Є. Кирилюка, Т. Брунса, Д. Вілле, І. Скавронської, М. Золтеса та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На теоретико-методологічному рівні не визначено основні детермінанти, методи, важелі та передумови ефективної інтеграції національного агропродовольчого ринку в міжнародний простір та глобальне середовище.
Постановка завдання. Розкрити сутність розвитку агропродовольчого ринку, виявити особливості цього процесу в умовах глобалізації економіки. З’ясувати взаємозв’язки синергії та розвитку в системі функціонування агропродовольчого ринку. Побудувати концептуальну модель розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки.
Виклад основного матеріалу. У статті запропоновано авторське визначення категорії розвиток з урахуванням глобалізаційного підходу.
Розроблено концептуальну модель розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки.
Висновки. Концептуальна модель агропродовольчого ринку включає такі елементи, як вектор розвитку, передумови розвитку, сфера охоплення розвитком, рівень розвитку, групи важелів і методів, результат розвитку. Ефективна модель передбачає системний розвиток, який має сталий вектор, базується на синергічному ефекті та внутрішньому потенціалі економічної системи і охоплює глобальний рівень.

Ключові слова: розвиток; агропродовольчий ринок; синергія; глобалізація економіки.

Читати 971 разів Останнє редагування Середа, 27 вересня 2017 14:15
 

Зараз on-line

На даний момент 49 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2931
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18776
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46399
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346376