Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Gryshova І. Ju., Negodenko V. S., Shestakovska T. L. The methodological principles of determining the level of performance of the functions of consumerism

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-62-67

UDC 330.101:338.2

І. Ju. Gryshova, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
V. S. Negodenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
T. L. Shestakovska, Candidateof Economic Sciences

THE METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF DETERMINING THE LEVEL OF PERFORMANCE OF THE FUNCTIONS OF CONSUMERISM

Urgency of the research. The issue of implementing the functions of consumerism takes an important place in the world and domestic practice of regulating the social and economic relations. Being characterized by a certain specificity as it is lying at the intersection of the planes of the social policy, of the state, oriented to the needs of the people and economy, able to ensure the implementation of these requirements.
Target setting. Observing the functions of consumerism can be analytically assessed, taking into account the availability of formal opportunities for the consumer in case of violation of their rights to apply to a particular organization. According to the results of this assessment we can build a consumer strategy of the country, which characterizes the capabilities of consumer protection.
Actual scientific researches and issues analysis. Such domestic and foreign scientists as J. Bremond, R. Valeeva, J. Hobson, A. Gorelov, N. Dochynets, P. Drucker, J. Dudley, A. Zheledana, F. Kotler, N. Kudelia, T. Kahal, M. Kazakov, L. Lipych, V. Opryshko, V. Pavlova, L. Rosenberg, J. Hirst, M. Shapoval, A. Shliyka, O. Yazvinska etc. have dedicated their works to the studying of the problems of functioning of consumerism issues.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite the significant scientific achievements the analysis of recent publications indicates the need to study scientific approaches to the assess of the impact of consumerism in modern conditions.
The research objective. The article is designed to structure methodological approaches to determining the level of performance of the functions of consumerism.
The statement of basic materials. The article deals with the peculiarities of performing the functions of consumerism. The research and systematic methodological approach are made in order to determine the level of consumer protection for a specific product or service. The use of the models of multiattributive products to the evaluation process of consumer protection is suggested, which doesn`t provide an assessment of attributes, but as far the consumer is protected using it. The problems and further directions of activation of the Institute of consumerism in the context of the performance of its functions are motivated.
Conclusions. The results of the study are the developed measures in order to assess the level of performance of the functions of consumerism in modern market conditions by modifying the model of multiattributive goods.

Keywords: consumerism; socially oriented economy; the functions of consumerism; consumer protection; multiattributive model.

 

УДК 330.101:338.2

І. Ю. Гришова, д. е. н., доцент,
В. С. Негоденко, к. е. н., доцент,
Т. Л. Шестаковська, к. е. н.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ КОНСЮМЕРИЗМУ

Актуальність теми дослідження. Вагоме місце у світовій та вітчизняній практиці регулювання суспільно-економічних відносин посідає проблема реалізації функцій консюмеризму. Вона характеризується певною специфічністю, оскільки лежить на перетині площин соціальної політики держави, зорієнтованої на потреби людини та економіки, спроможної забезпечувати реалізацію цих потреб.
Постановка проблеми. Дотримання функцій консюмеризму може бути оцінено аналітично, з урахуванням наявності формальних можливостей для споживача у разі порушення своїх прав звернутися в ту чи іншу організацію. За результатами цієї оцінки можна побудувати споживчу стратегію країни, що характеризує можливості захисту прав споживачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем функціонування консюмеризму присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема Бремонд Ж., Валєєва Р., Гобсон Дж., Горєлов А., Дочинець Н., Друкер П., Дудла І., Желедана А., Котлер Ф., Куделя Н., Кагал Т., Казакова М., Ліпич Л., Опришка В., Павлова В., Розенберг Л., Хірст Дж., Шаповал М., Шлійка А., Язвінська О. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацювання аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дослідження наукових підходів до оцінки результативності консюмеризму в сучасних умовах.
Постановка завдання. Стаття покликана структурувати методологічні підходи до визначення рівня виконання функцій консюмеризму.
Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто та визначено особливості виконання функцій консюмеризму. Досліджений та систематизований методологічний підхід до визначення рівня захисту прав споживачів для окремого товару або послуги. Запропоновано використання моделі мультиатрибутного товару до процесу оцінки захисту прав споживачів, який передбачає оцінку не атрибутів, а того, на скільки при його використанні споживач є захищеним. Обґрунтовано проблеми та перспективні напрями активізації інституту консюмеризму у контексті виконання своїх функцій.
Висновки. Результатами дослідження є розроблені заходи щодо оцінки рівня виконання функцій консюмеризму в сучасних ринкових умовах шляхом модифікації моделі мультиатрибутного товару.

Ключові слова: консюмеризм; соціально орієнтована економіка; функції консюмеризму; захист прав споживачів; мультиатрибутна модель.

Читати 1981 разів Останнє редагування Середа, 27 вересня 2017 14:33
 

Зараз on-line

На даний момент 61 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні5753
mod_vvisit_counterВчора8050
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні51722
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні38488
mod_vvisit_counterВ цьому місяці118947
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4518209