Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Bokovets V. V., Zamkova N. L. Method and the methodology of forming an organizational and economic mechanism of corporation’s management

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-61-65

UDC 332:65:637

V. V. Bokovets, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
N. L. Zamkova, Doctor of Рhilosophy Sciences,
Associate Professor

METHOD AND THE METHODOLOGY OF FORMING AN ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF CORPORATION’S MANAGEMENT

Urgency of the research. Organizational and economic mechanism plays more and more important role in modern market condition. Its implementation is conditioned on a base of an object and management subject, abandoning freedom of choice of economic decisions after them.
Actual scientific researches and issues analysis. The question of determination of essence and structure of mechanism of management, structurisation and forming an organizational and economic mechanism of management of a company have been studied by many domestic and foreign authors like : L. I. Abalkin, I. V. Aleksyeyev, O. I. Volkov, I. O. Halitsa, O. M. Hrebeshkova, M. H. Hreshchak, I. I. Hruznov, M. P. Denysenko, O. K. Dobykina, L. Ye. Dovhan', S. A. Zhdanov, V. I. Zakharchenko, S. V. Kas'yanyuk, O. V. Kendyukhov, N. M. Korsikova of and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The study of literary sources, generalization of domestic enterprises’ management experience in modern terms testifies the imperfection of existent mechanisms of effective management of a corporation in the context of its dynamic development.
The research objective. Using the functional and target scheme of cooperation of corporation’s functional subsystems, and also a model, methods and organizational and economic instruments of management, our mission is to form an adequate mechanism that provides the increase of corporation’s efficiency due to different sources of an activity’s improvement.
The statement of basic materials. The article exposes economic reasons of the selfweighted approach to the construction of an effective organizational and economic mechanism of corporation’s management. An effective corporate management model is built and the basic stages, methods and instruments of organizational and economic mechanism of corporation’s management are analyzed.
Conclusions. An effective organizational and economic mechanism of corporation’s management solves the following problems: providing an effective labor; realization an estimation of an efficiency’s level of subdivisions and corporation on the whole; providing an optimal choice of direction of corporation’s perfection; providing the innovative development of corporations.

Keywords: corporation; management methods; mechanism; organizational and economic mechanism; management.

 

УДК 332:65:637

В. В. Боковець, д. е. н., доцент,
Н. Л. Замкова, д. ф. н., доцент

МОДЕЛІ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ

Актуальність теми дослідження. У ринкових умовах усе більшого значення набуває саме організаційно-економічний механізм управління, застосування якого обумовлено тим, що він ґрунтується на об’єкті і суб’єкті управління, залишаючи за ними свободу вибору господарських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення сутності та структури механізму управління, структуризації та формування організаційно-економічного механізму управління компанією вивчались багатьма вітчизняними та закордонними авторами, серед яких: Л. І. Абалкін, І. В. Алексєєв, О. І. Волков, І. О. Галіца, О. М. Гребешкова, М. Г. Грещак, І. І. Грузнов, М. П. Денисенко, О. К. Добикіна, Л. Є. Довгань, С. А. Жданов, В. І. Захарченко, С. В. Касьянюк, О. В. Кендюхов, Н. М. Корсікова, та багато інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вивчення літературних джерел, узагальнення досвіду управління вітчизняними підприємствами в сучасних умовах свідчить про недосконалість існуючих механізмів ефективного управління корпорацією в контексті динаміки її розвитку.
Постановка завдання. Користуючись функціонально-цільовою схемою взаємодії функціональних підсистем корпорації, а також моделлю, методами та організаційно-економічними інструментами управління, сформувати адекватний механізм, що забезпечує підвищення ефективності корпорацій за рахунок різних джерел удосконалення діяльності.
Викладення основного матеріалу. Стаття розкриває економічні мотиви зваженого підходу до побудови ефективного організаційно-економічного механізму управління корпорацією. Побудовано ефективну модель корпоративного управління та проаналізовано основні етапи, методи та інструменти організаційно-економічного механізму управління корпорацією.
Висновки. Ефективно побудований організаційно-економічних механізм управління корпорацією вирішує наступні завдання такі як: забезпечення ефективної праці;здійснення оцінки рівня ефективності підрозділів і корпорації в цілому; забезпечення оптимального вибору напрямку вдосконалення корпорації; забезпечення інноваційного розвитку корпорацій.

Ключові слова: корпорація; методи управління, механізм; моделі управління, організаційно-економічний механізм;управління.

Читати 1898 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 07:13
 

Зараз on-line

На даний момент 51 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1710
mod_vvisit_counterВчора4736
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні6446
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні36314
mod_vvisit_counterВ цьому місяці130712
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці146546
mod_vvisit_counterРазом4211734