Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Yarosh-Dmytrenko L. O. Export activity of mashine-building enterprises within transformation of Ukrainian foreign trade

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-99-106

UDC 339.564

L. O. Yarosh-Dmytrenko, Candidate of Economic Sciences

EXPORT ACTIVITY OF MASHINE-BUILDING ENTERPRISES WITHIN TRANSFORMATION OF UKRAINIAN FOREIGN TRADE

Urgency of the research. Transformational processes in Ukrainian economy and its integration to European and world economic areas set new challenges to domestic machine building.
Target setting. In modern conditions, national machine building suffers from huge economic crisis and loses its competitive fight in domestic and, what is sufficiently important for the economy of Ukraine, in foreign markets.
Actual scientific researches and issues analysis. The operation of Ukrainian machine building enterprises, including that on the international markets, has been studied by:Yu. M. Bartyshevska, T. A. Kalna, N. V. Balabanoova, N. V. Ravlyk et al.
Uninvestigated parts of general matters defining. The situation in international markets of machine building products as well as in the national economy is changing dynamically, causing new problems and challenges for Ukrainian machine building enterprises. It requires more profound research of problematics and perspectives of export activities of the enterprises.
The research objective. The goal of the article is to distinguish problems and perspectives of export activity of domestic machine building enterprises, based on the estimation of Ukrainian machine building dynamics and its foreign economic activity, taking into consideration the transformation of country’s foreign development vector.
The statement of basic materials. The article deals with the study of dynamics of machine building development in 2006 – 2016 stressing foreign economic (export) activity. Problems of export activity of machine building enterprises in Ukraine have been outlined, among them: the level of competitiveness, low quality of products, problems with development and production of innovative goods, deficit of investment resources. The special attention is given to perspectives of such an activity for the area under consideration.
Conclusions. The research conducted has allowed to formulate certain problems of export activity and to define perspectives of foreign economic activity of national machine building enterprises, occured in terms of foreign economic transformation of the country.

Keywords: export; foreign activity; machine-building; perspectives; problems of export activity; competitiveness; competitive advantages.


УДК 339.564

Л. О. Ярош-Дмитренко, к. е. н.

ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РАМКАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси в економіці України її інтеграція до європейського та світового економічного простору ставлять нові виклики перед вітчизняним машинобудуванням.
Постановка проблеми. У сучасних умовах національне машинобудування знаходиться у глибокій економічній кризі, програючи конкурентну боротьбу на внутрішньому, і, що особливо важливо для економіки України, на зовнішніх ринках збуту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяльність машинобудівних підприємств України, у тому числі на міжнародних ринках досліджували: Ю. М. Барташевська, Т. А. Кальна, Н. В. Балабанова, Н. В. Равлик та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Ситуація на міжнародних ринках машинобудівної продукції та у національній економіці досить динамічно змінюється, породжуючи нові проблеми та виклики для українських підприємств машинобудування, що потребує більш ґрунтовних досліджень проблематики та перспектив експортної діяльності зазначених виробників.
Постановка завдання. Стаття покликана, базуючись на оцінці динаміки розвитку машинобудівної галузі України та її зовнішньоекономічної діяльності визначити проблеми і перспективи експортної діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств з врахуванням трансформації вектору зовнішньоекономічного розвитку країни.
Виклад основного матеріалу. У статті досліджується динаміка розвитку машинобудування у 2006 – 2016 роках з акцентом на зовнішньоекономічну (експортну) діяльність. Обґрунтовуються проблеми експортної діяльності машинобудівних підприємств України, а саме: рівень конкурентоспроможності, низька якість продукції, проблеми з розробкою та виробництвом інноваційної продукції, дефіцит інвестиційних ресурсів. Окремо наводяться перспективи такої діяльності для досліджуваної галузі.
Висновки. Проведене дослідження дозволило сформувати низку проблем експортної діяльності та виділити перспективи зовнішньоекономічної діяльності національних машинобудівних підприємств, що з’явились в умовах трансформації зовнішньоекономічного розвитку держави.

Ключові слова: експорт; зовнішньоекономічна діяльність; машинобудування; перспективи; проблеми експортної діяльності; конкурентоспроможність; конкурентні переваги.

 

Читати 4165 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 07:38
 

Зараз on-line

На даний момент 50 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні75
mod_vvisit_counterВчора6068
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні7944
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні61593
mod_vvisit_counterВ цьому місяці224804
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6958145