Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Petrushka O. V. Peculiarities of formation and implementation of corporate pension programs in Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-107-110

UDC 369.57

O. V. Petrushka, Candidate of Economic Sciences

PECULIARITIES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF CORPORATE PENSION PROGRAMS IN UKRAINE

Urgency of the research. In conditions of low size public pensions the issue concerning ensuring sufficient level of pension benefits by established corporate pension programs is very important, as it stimulates human resources and has a positive impact on the image of entities.
Target setting. Unsatisfactory level of social protection of pensioners, chronic deficit of Pension Fund of Ukraine created preconditions of development of accumulation non-governmental pension insurance, which is intended to solve a number of social and economic problems of the country and contributes to its sustainable development.
Actual scientific researches and issues analysis. The scientific works of such scholars as I. Novikova, N. Prykaziuk, O. Rudenko, O. Tkach, I. Tsiurko, I. Shavryna and others deal with the introduction and implementation of corporate pension insurance at companies of all forms of ownership.
Uninvestigated parts of general matters defining. In general the above mentioned scientists research results contributed to an improvement of non-governmental pension maintenance system. However, not all the economic and organizational aspects of corporate pension insurance problems are solved completely that requires further research in this area.
The research objective. The research aims to determine the tasks of corporate pension insurance of employees and stages of its implementation in practice.
The statement of basic materials. The article explains expediency of combination of state pension insurance with the private corporate pension maintenance. The main tasks of the corporate pension insurance and their importance both for the employee and for the employer were determined. The author outlined the basic problems of development and implementation of corporate pension schemes at the company in current economic conditions.
Conclusions. Corporate pension insurance program is an alternative social protection of employees. The main ad-vantages of corporate pension programs are the motivation of staff, internal resources investment and enhance the company’s prestige at the labor market.

Keywords: social protection; non-governmental pension maintenance; company’s pension program; corporate pension.

 

УДК 369.57

О. В. Петрушка, к. е. н.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЕНСІЙНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. В умовах низьких розмірів державних пенсій питання щодо забезпечення достатнього рівня пенсійних виплат за рахунок створених корпоративних пенсійних програм є досить актуальним, оскільки дає можливість стимулювати трудові ресурси та позитивно впливати на імідж суб’єктів господарювання.
Постановка проблеми. Незадовільний рівень соці-ального захисту пенсіонерів, хронічний дефіцит Пенсійного фонду України створили передумови розвитку накопичувального недержавного пенсійного страхування, яке покликане вирішити ряд соціально-економічних проблем країни та сприяти її сталому розвитку .
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як І. Новікова, Н. Приказюк, О. Руденко, О. Ткач, І. Цюрко, І. Шавриної та інші мали справу з проблемами запровадження та реалізації корпоративного пенсійного страхування на підприємствах усіх форм власності.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Загалом результати досліджень зазначених науковців сприяли вдосконаленню системи недержавного пенсійного забезпечення. Проте не всі економічні та організаційні аспекти проблем корпоративного пенсійного страхування розв’язано повністю, що вимагає подальших досліджень у цій сфері.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення завдань корпоративного пенсійного страхування працівників та етапів його реалізації на практиці.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовано доцільність поєднання державного пенсійного страхування з приватним корпоративним пенсійним забезпеченням. Визначено основні завдання корпоративного пенсійного страхування та їх значення як для найманого працівника, так і для роботодавця. Автором окреслено основні проблеми формування та реалізації корпоративних пенсійних програм на підприємстві в сучасних умовах господарювання.
Висновки. Програми корпоративного пенсійного страхування є альтернативним варіантом соціального захисту найманих працівників. Основними перевагами корпоративних пенсійних програм є мотивація персоналу, інвестування внутрішніх ресурсів, а також підвищення престижу компанії на ринку праці.

Ключові слова: соціальний захист; недержавне пенсійне забезпечення; пенсійна програма підприємства; корпоративна пенсія.

Читати 1178 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 07:47
 

Зараз on-line

На даний момент 59 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2598
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18443
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46066
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346043