Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Aparov A. M. «Entepreneurship» as a key category of economic law and economic sciences: research through the prism of comparative analysis

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-111-116

UDC 334.012.42+346.26

A. M. Aparov, Doctor of Legal Sciences,
Associate Professor

«ENTEPRENEURSHIP» AS A KEY CATEGORY OF ECONOMIC LAW AND ECONOMIC SCIENCES: RESEARCH THROUGH THE PRISM OF COMPARATIVE ANALYSIS

Urgency of the research. The relative share of products manufacturing accrues namely to entrepreneurship, and given that notable importance of the entrepreneurship institution for the society, state and economy as a whole is quite obvious.
Target setting. The article representing an attempt of comparative economic and legal analysis of the “entrepreneurship” category.
Actual scientific researches and issues analysis. Issues considered in this paper have been analyzed in the economic and legal science quite well.
Uninvestigated parts of general matters defining. In economic and legal sciences there is no unity of concepts concerning understanding of the “entrepreneurship” category, so the relevant issue requires complex economic and legal comparative study.
The research objective. The article representing the comparative economic and legal characteristic of the “entrepreneurship” category.
The statement of basic materials. The economic and law approaches to the understanding of the entrepreneurship essentially differ by their content. Economic approaches develop the economic essence of entrepreneurship as a special kind of economic activity and indicate its creative, businesslike, innovative, fresh, profitable and risky nature. Law approaches to understanding of entrepreneurship is aimed to determine, define and enshrine the legal aspects of entrepreneurship on the grounds of the law purpose in general.
Conclusions. The determination differences of economic and law theories of entrepreneurship serve as proof of the fact that entrepreneurship has a complex nature and various sides, including economic and legal ones. Moreover, upon comprehending of the “entrepreneurial activity” category it is necessary to consider all aspects of its nature and content, which will give a possibility to provide the view complexity, and, therefore, a comprehensive learning of the nature of the corresponding category.

Keywords: entrepreneurship, economy; economic law; legal science; economic science.

 

УДК 334.012.42+346.26

А. М. Апаров, д. ю. н., доцент

«ПІДПРИЄМНИЦТВО» ЯК КЛЮЧОВА КАТЕГОРІЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ НАУК: ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРИЗМІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Актуальність теми дослідження. На підприємництво припадає питома вага обсягу виробництва продукції, з огляду на що вагоме значення інституту підприємництва для суспільства, держави та економіки в цілому є досить очевидним.
Постановка проблеми. У статті відображена спроба здійснення порівняльного економіко-правового аналізу категорії «підприємництво».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналітиці розглядуваних у цій роботі питань присвячується значна увага в економічній та юридичній науці.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В економічній та юридичній науках відсутня єдність думок щодо суті підприємництва, а тому це питання потребує комплексного економіко-правового порівняльного дослідження.
Постановка завдання. В роботі відображена порівняльна економіко-правова характеристика підприємництва.
Виклад основного матеріалу. Економічні та правові підходи до розуміння підприємництва істотно різняться за своїм змістом. Економічні розкривають економічну сутність підприємництва як особливого виду економічної діяльності та вказують на його творчий, діловий, інноваційний, оригінальний, прибутковий і ризиковий характер. Правові підходи до розуміння підприємництва спрямовані на вияв, розкриття та закріплення юридичних аспектів підприємництва, виходячи із призначення права взагалі.
Висновки. Виявлення істотних відмінностей економічної та правової теорій підприємництва слугують підтвердженням тієї обставини, що підприємництво має складну природу та різні сторони, у т.ч. економічні та юридичні. При цьому при осмисленні категорії «підприємницька діяльність» є необхідним враховувати всі аспекти його сутності та змісту, що дозволить забезпечити комплексність погляду, а тому й всебічне пізнання природи відповідної категорії.

Ключові слова: підприємництво; економіка; госпо-дарське право; юридична наука; економічна наука.

Читати 2222 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 07:57
 

Зараз on-line

На даний момент 202 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні5693
mod_vvisit_counterВчора8050
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні51662
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні38488
mod_vvisit_counterВ цьому місяці118887
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4518149