Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Honcharenko I. H., Berezina O. Yu., Shevchenko A. М. The problem of corruption and legalization of money laundering

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-127-135

UDC 336.74:351.863(477)

I. H. Honcharenko, Doctor of Science in Public Administration,
Professor,
O. Yu. Berezina, Candidate of Economic Sciences,
Associate Profefessor,
A. М. Shevchenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Profefessor

THE PROBLEMS OF CORRUPTION AND LEGALIZATION OF MONEY LAUNDERING

The urgency of the research. The study of the corruption and laundering legalization is based on the need of development of effective countermeasures to these processes in modern economic conditions in Ukraine.
Target setting. The ways to launder money used in domestic practice have to be analyzed in order to find the ways of minimizing their use. The review of corruption in Ukraine and identification of the areas of countering the further development of this phenomenon in the Ukrainian economic system need further study.
Actual scientific researches and issues analysis. Scientific papers of such domestic scholars as S. A. Butkevych, P. T. Gega, O. O. Kuryshko, P. F. Maksymchuk, O. D. Markieava, N. A. Orlovska, B. V. Romaniuk, T. L. Syroid, D. O. Garbazej, I. M. Tohtarova, S. V. Iakimova and foreign researchers, such as M. Levi, P. Reuter, L. Vega, X. Andrade, A. Olìviera, P. van Dune, etc. Chaikìn, J. Sherman, A. Brown, F. Wìlliams, D. Fendo, L. Dragos, J. Walker, B. Unger started to study the problem of corruption and legalization of money laundering as well as the ways to prevent them.
Uninvestigated parts of general mater defining. The problem of corruption and legalization of laundering are relevant in view of the ongoing transformation of the forms and ways of implementing these processes, that cannot be counteracted with the traditional methods.
The research objective. The paper deals with the modern ways of corruption conduct and legalization of money laundering in Ukraine and offers promising directions of dealing with this problem in the domestic economy.
The statement of basic materials. This article provides information about the problem of corruption in Ukraine. The tools and mechanisms for the legalization of illegal income are defined. Foreign experience of dealing with the corruption phenomenon is outlined. The directions to minimize corruption and ways to combat the legalization of illegally obtained funds in the national practice are discussed.
Conclusions. Corruption and money laundering legalization are common problems for Ukraine, therefore the economy of Ukraine is characterized by one of the highest levels of corruption in the whole world. Corruption in many cases is the pretext to money laundering or one of the elements of this process. Therefore, the task of corruption fighting and legalization of illegal funds should be solved comprehensively. There will be no positive effect if the problems are approached in different ways.

Keywords: corruption; money laundering; money legalization; shadow economy.

 

УДК 336.74:351.863(477)

І. Г. Гончаренко, д. н. з держ. упр., професор,
О. Ю.Березіна, к. е. н., доцент,
А. М.Шевченко, к. е. н., доцент

ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ І ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ

Актуальність теми дослідження. Важливість дослідження проблеми корупції і легалізації відмивання грошей пояснюється необхідністю розробки ефективних заходів протидії цим процесам у сучасних економічних умовах в Україні.
Постановка проблеми. Потребують вивчення способи відмивання грошових коштів, що використовуються у вітчизняній практиці з метою пошуку шляхів мінімізації їх використання. Заслуговує на увагу огляд стану корупції в Україні та виявлення напрямів протидії подальшому розвитку цього явища у вітчизняній економічній системі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вітчизняних вчених, як С. А. Буткевич, П. Т. Гега, О. О. Куришко, Р. Ф. Максимчук, О. Д. Маркєєва, Н. А. Орловська, Б. В. Романюк, Т. Л. Сироїд, Д. О. Гарбазей, І. М. Тохтарова, С. В. Якимова та зарубіжних дослідників, на кшталт М. Леві, П. Рейтер, Л. Вега, Х. Андраде, А. Олів’єра, П. ван Дюн, Д. Чайкін, Дж. Шерман, А. Браун, Ф. Віллямс, Д. Фендо, Л. Драгос, Дж. Волкер, Б. Унгер заклали основи для дослідження проблем корупції і легалізації відмивання грошей і пошуку шляхів запобігання та протидії їм.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проблеми корупції і легалізації відмивання грошей не втрачають своєї актуальності з огляду на постійну трансформацію форм та способів здійснення цих процесів, протидіяти яким традиційними методами не видається можливим.
Постановка завдання. Стаття покликана конкретизувати сучасні способи вчинення корупційних дій і легалізації відмивання грошей в Україні та розкрити перспективні напрями боротьби з цією проблемою на теренах вітчизняної економіки.
Виклад основного матеріалу. У статті наведено дані щодо поточного стану проблеми корупції в Україні. Визначено інструменти та механізми легалізації незаконних доходів. Окреслено зарубіжний досвід боротьби з явищем корупції. Запропоновано напрями мінімізації корупції та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, у вітчизняній практиці .
Висновки. Проблеми корупції і легалізації відмивання грошей є характерними для України, яка із решти держав світу демонструє один із найбільших рівнів схильності до сприйняття явища корупції як норми економічного життя. Корупція у багатьох випадках є приводом до відмивання грошей або одним із елементів цього процесу. Тому завдання протидії корупції та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, має розв’язуватись комплексно, і вирішення першої із зазначених проблем без роботи у площині вирішення другої, не дасть бажаного позитивного ефекту.

Ключові слова: корупція; відмивання грошей; легалізація коштів; тіньова економіка.

Читати 1040 разів Останнє редагування Вівторок, 21 листопада 2017 14:58
 

Зараз on-line

На даний момент 36 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1705
mod_vvisit_counterВчора4339
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18196
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці43574
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3114982