Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Olifirenko L. D. Functional review of institutional mechanism in the context of interrelations of mechanisms of regulation of business entities development

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-136-144

UDC 351:82.330.341.2

L. D. Olifirenko, Doctor of Science in Public Administration,
Associate Professor

FUNCTIONAL REVIEW OF INSTITUTIONAL MECHANISM IN THE CONTEXT OF INTERRELATIONS OF MECHANISMS OF REGULATION OF BUSINESS ENTITIES DEVELOPMENT

Urgency of the research. Functional review of the institutional mechanism of state regulation of the development of business entities (IMSRDBE) is actualized due to the necessity to improve institutional mechanism.
Target setting. Scientific interest is the functional examination of IMSRDBE in the context of interaction with business, economic, market and state regulation mechanisms.
Actual scientific researches and issues analysis. Methodological provisions of functional examination of IMSRDBE at different times were developed by the foreign scientists such as: O. Williamson, T. Eggertson, S. Izmalkov, A. Kulman, D. Nort, as well as the local ones – V. Geets, V. Dementiev, M. Latinin, S. Nikolenko, A. Tkach and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The unsolved problem is the institutional mechanism functional connectivity with the business, market, economic, and state mechanisms, because they can regulate the development of business entities and the simultaneous state-regulatory impact based on the exclusive right of the state to the formation of regulatory legislation acts and the application of enforcement of their implementation.
The research objective. The objectives of the article are definition of functional links of the institutional mechanism with business, economic, market and state mechanisms regarding the improvement of IMSRDBE.
The statement of basic materials. The author does the functional examination of the institutional mechanism as recourse that allows to increase the efficiency of state authorities’ activities, the effectiveness of their impact on the achievement of program indicators of the strategies of the business entities development, saving resources and institutionalization of public administration.
Conclusions. Complementarity due to the general functions and compensation due to the specific functions of the institutional mechanism creates the communicative holism of mechanisms aimed at reducing the uncertainty of the institutional environment, predictability of development of the business entities and effective using of their potential.

Keywords: institutional mechanism; business mechanism; market mechanism; economic mechanism; state regulation mechanism.

 

УДК 351:82.330.341.2

Л. Д. Оліфіренко, д. н. з держ. упр., доцент

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОГЛЯД ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Актуальність теми дослідження. Функціональний огляд інституціонального механізму державного регулювання розвитку суб'єктів господарювання (ІМДРРСГ) актуалізується необхідністю удосконалення інституціонального механізму.
Постановка проблеми. Науковий інтерес викликає функціональне обстеження ІМДРРСГ у контексті взаємодії з господарським, економічним, ринковим та державним механізмами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні положення з функціонального обстеження ІМДРРСГ у різні часи розробляли зарубіжні вчені, серед яких: О. Вільямсон, Т. Еггертсон, С. Ізмалков, А. Кульман, Д. Норт, а також вітчизняні – В. Геєць, В. Демент’єв, М. Латинін, С. Ніколенко, А. Ткач та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Невирішеним питанням залишається функціональна зв'язність інституціонального механізму з господарським, ринковим, економічним, державним механізмами, оскільки за їх допомогою здійснюється регулювання розвитку суб'єктів господарювання та одночасний державно-регуляторний вплив на основі виключного права держави на формування нормативно-законодавчих актів та застосування інфорсменту їх виконання.
Постановка завдання. Метою дослідження є з'ясування функціональних зв'язків інституціонального механізму з господарським, економічним, ринковим та державним механізмами щодо вдосконалення ІМДРРСГ.
Виклад основного матеріалу. Функціональне обстеження інституціонального механізму автором розглядається як ресурс, що дає змогу підвищити ефективність діяльності державних органів влади, результативності їхнього впливу на досягнення програмних показників стратегій розвитку суб'єктів господарювання, економії ресурсів та інституалізації державного управління.
Висновки. Взаємодоповнення за рахунок загальних та компенсація – специфічними функціями інституціонального механізму, створюють комунікативний холізм механізмів, спрямований на зменшення невизначеності інституційного середовища, прогнозованість розвитку суб'єктів господарювання та ефективне використання їхнього потенціалу.

Ключові слова: інституціональний механізм; господарський механізм; ринковий механізм; економічний механізм; державний механізм регулювання.

Читати 1017 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 08:46
 

Зараз on-line

На даний момент 113 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2688
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18533
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46156
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346133