Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Chechel O. M. Transformation functions of state regulation on the condition of country’s participation in integration formations

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-145-151

UDС 351

O. M. Chechel, Doctor of Science in Public Administration

TRANSFORMATION FUNCTIONS OF STATE REGULATION ON THE CONDITION OF COUNTRY’S PARTICIPATION IN INTEGRATION FORMATIONS

Urgency of the research. Globalization processes require a rethinking of state functions. Inter-regional associations affect to all the areas that are traditionally regulated by the state, which can have both positive and negative consequences.
Target setting. In the conditions of globalization increases the value of regional entities, supranational institutions that can influence on all spheres of individual countries.
Actual scientific researches and issues analysis. Study of these processes devoted works of such scientists as: S. Borynets, R. Voytovych, I. Hrytsiak, Yu. Kovbasiuk, Yu. Kozak, V. Kolesov, E. Lukasheva, P. Mazurok, I. Matyushenko, A. Pranevych and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Need more detailed consideration and further study some aspects of assessment of the impact of integration formations on state regulation and the question of transformation of the functions of state.
The research objective. The purpose of article is to study the transformation of the regulatory functions of state under conditions of strengthening globalization processes and participation of country in integration formations.
The statement of basic materials. Investigated the issues of transformation the functions of state regulation in context of globalization and strengthening the integration processes. These processes are objective and caused by the desire of countries to expand the economic, investment and other opportunities. On the example of EU considers restrictions and features of realization the basic functions that traditionally performs state. Since the integration processes are acquire new forms, we can predict the further transformation the functions of state regulation.
Conclusions. In conditions of globalization the role of state cardinally changed. Arise сontradictions because conflicts of interest of individual countries and supranational institutions, the need to delegate certain regulatory functions, difficulties in terms of support for a single rate of all member states of formation.

Keywords: globalization processes; integration; integration groupings; public administration; functions of state regulation.

 

УДК 351

О. М. Чечель, д. н. з держ. упр.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗА УМОВИ УЧАСТІ КРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГРУПОВАННЯХ

Актуальність теми дослідження. Глобалізаційні процеси вимагають переосмислення функцій держави. Міжрегіональні об’єднання впливають на всі основні сфери, які традиційно регулюються державою, що може мати як позитивні так і негативні наслідки.
Постановка проблеми. В умовах глобалізації зростає значення регіональних утворень, наднаціональних інститутів, здатних впливати на всі сфери життєдіяльності окремої країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню даних процесів присвячені праці таких вчених як: С. Боринець, Р. Войтович, І. Грицяк, Ю. Ковбасюк, Ю. Козак, В. Колесов, Е. Лукашева, П. Мазурок, І. Матюшенко, А. Праневич та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребують детальнішого розгляду та подальшого дослідження деякі аспекти оцінки впливу інтеграційних утворень на стан державного регулювання і питання трансформації функцій держави.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження трансформації регуляторних функцій держави за умов посилення глобалізаційних процесів і участі країни в інтеграційних угрупованнях.
Виклад основного матеріалу. Досліджуються питання трансформації функцій державного регулювання в умовах глобалізації і посилення інтеграційних процесів. Ці процеси є об’єктивними і обумовлені прагненням країн до розширення економічних, соціальних, інвестиційних та інших можливостей. На прикладі ЄС розглянуто обмеження та особливості реалізації основних функцій, що традиційно виконує держава. Оскільки інтеграційні процеси набувають нових форм, можна прогнозувати подальшу трансформацію функцій державного регулювання.
Висновки. В умовах глобалізації роль держави кардинально змінюються. Виникають протиріччя через неспівпадіння інтересів окремої країни і наднаціональних структур, необхідність делегування певних регуляторних функцій, складнощі щодо підтримки єдиного темпу розвитку всіх країн-членів угрупування.

Ключові слова: глобалізаційні процеси; інтеграція; інтеграційні утворення, державне управління; функції державного регулювання.

Читати 921 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 09:00
 

Зараз on-line

На даний момент 52 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2856
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18701
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46324
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346301