Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Khilukha O. A. Corporate governance and the Ukrainian corporate enterprises development

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-103-107

UDC 658.147:621

O. A. Khilukha, Сandidate of Economic Sciences

CORPORATE GOVERNANCE AND THE UKRAINIAN CORPORATE ENTERPRISES DEVELOPMENT

Urgency of the research. The importance of studying the essence and features of the Ukrainian corporate enterprises development is determined by the global challenges in the company development.
Target setting. A strong corporate sector is a key element in the development strategy of a dynamic and competitive national economy. An effective system of formation and development of corporate enterprises contributes to the attraction of domestic and foreign long-term investments to the domestic market.
Actual scientific researches and issues analysis. The founders of the study of the formation and development of corporate enterprises (corporations) are A. Berle, M. Blair, G. Broni, I. Velentza, R.Vishny, G. Means, O. Hart, A. Shleifer. The development of the Ukrainian corporations was investigated by G. V. Astapova, T. V. Momot, G. V. Nazarova, A. I. Popov etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. The study of the essential characteristics of corporate enterprises is necessary due to the lack of a unified approach to the interpretation of this category, moreover, the introduction of the category of "Corporation" in legislation, does not give rise to the emergence of corporate rights, as well as the lack of research consensus about corporate governance that reflect the mechanism of functioning of corporate enterprises.
The research objective is to clarify the nature of corporate enterprises and corporate governance, to study their characteristics and to define the peculiarities of legal - regulatory activity.
The statement of basic materials. The article deals with different approaches to interpretation of the essence of corporate enterprise and corporate governance. The normatively-legal providing of its activity is defined. Characteristic features of forming and development of corporate enterprise are described. Conclusions. Corporate enterprise is treated as a model of institutional norms, system related institutions that have the features of structural units of the environment in which it operates, and, therefore, affects actions or behaviour of the persons, who ensure its functioning.

Keywords: corporate governance; corporation; corporate enterprise; the interests of stakeholders; features of corporate enterprise; corporate governance.

 

УДК 658.147:621

О. А. Хілуха, к. е. н.

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В РАМКАХ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення сутності та особливостей розвитку українського корпоративних підприємств визначаються глобальними проблемами в розвитку компаній. Постановка проблеми. Сильний корпоративний сектор ключовий елемент в стратегії розвитку конкурентоспроможної національної економіки. Ефективна система формування і розвитку корпорацій сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій на внутрішній ринок. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Засновниками дослідження формування та розвитку корпоративних підприємств є роботи А. Белла, М. Блеіра, Дж. Броні, І. Велентжеза, Р. Вішни, Дж. Мінза, О. Харта, А. Шлейфе та ін. Розвиток вітчизняних корпорацій досліджували Г. В. Астапова, T. В. Момот, Г. В. Назарова, А. Є. Попова та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження корпоративних підприємств зумовлено відсутністю єдиного підходу до тлумачення такої категорії, введенням законодавством категорії «корпорація», створення якої не породжує виникнення корпоративних прав, а також відсутністю серед досліджень єдиної думки щодо корпоративного управління, яке відображають механізм функціонування корпоративних підприємств.
Постановка завдання. уточнення сутності корпоративних підприємств та корпоративного управління, дослідження їх характеристик та визначення особливостей нормативно-правового регулювання діяльності.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовано підходи до трактування сутності корпоративних підприємств та корпоративного управління. Визначено нормативно-правове забезпечення їх діяльності. Охарактеризовано властивості формування та розвитку корпоративних підприємств.
Висновки. Корпоративне підприємство трактуємо як модель інституційних норм, систему пов'язаних інститутів, що має властивості структурних одиниць того середовища, в якому функціонує, і в силу цього впливає на дії або поведінку осіб, які забезпечують її функціонування.

Ключові слова: корпоративне управління; корпорація; корпоративне підприємство; корпоративні права; інтереси зацікавлених сторін; властивості корпоративних підприємств.

Читати 2939 разів Останнє редагування Понеділок, 09 жовтня 2017 11:24
 

Зараз on-line

На даний момент 53 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4125
mod_vvisit_counterВчора4245
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні30139
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні40116
mod_vvisit_counterВ цьому місяці125920
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці181832
mod_vvisit_counterРазом5110052