Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Nebotov P. G. Experience of leading countries in building mechanisms of export control and areas of implementation of such experience in Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-159-164

UDC 339.97; 351.82

P. G. Nebotov, Аpplicant

EXPERIENCE OF LEADING COUNTRIES IN BUILDING MECHANISMS OF EXPORT CONTROL AND AREAS OF IMPLEMENTATION OF SUCH EXPERIENCE IN UKRAINE

Urgency of the research. Harmonization of the system of state export control with analogous systems of other countries is one of the key factors supporting the high rates of economic activity in the field of production and sale of military and dualuse goods.
Target setting. The development of measures for the harmonization of the national export control system in Ukraine with analogous systems of other countries requires monitoring of the development of export control systems in the leading countries of the world as the basis for implementation in the work of the domestic system of the best international standards, implementation of advanced technological advances and export control instruments.
Actual scientific researches and issues analysis. Leading scientists (such as S. Halaka, H. Perepelytsia, O. Siver, O. Hryshutkin, O. Bovenko, A. Ostapenko and others) work on issues of application of organizational and economic instruments of export control. However, available researches do not reveal comprehensive assessment of the international experience in building systems and mechanisms of export control.
Uninvestigated parts of general matter defining. The scientific works existing do not reveal a comprehensive as-sessment of international experience in the development of export control systems and mechanisms
The research objective. The objective of the article is to bring results of generalizations about the experience of lead-ing countries in building the export control mechanisms, and on this basis - to determine areas of implementation of this experience in Ukraine.
The statement of basic materials. A comparative analysis of the list of controlled products in the leading countries of the world is carried out. The grouping of countries is presented in accordance with the rules and procedures of state export control. The normative legal acts of the leading countries of the world on the subject of economic appointment and principles of policy in the field of state export control are analyzed. The peculiarities of operational management in the field of state export control in the USA and EU countries are established
Conclusions. The directions of improvement of the domestic system of export control are defined on the basis of analysis of the best experience in constructing the system and mechanisms of state export control of the leading countries.

Keywords: export control; military goods; dualuse goods; export; import; movement of economic assets.

 

УДК 339.97; 351.82

П. Г. Неботов, здобувач

ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ У ПОБУДОВІ МЕХАНІЗМІВ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЦЬОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Гармонізованість системи державного експортного контролю з аналогічними системами інших країн виступає одним із ключових факторів підтримки високих темпів економічної діяльності у сфері виробництва і реалізації товарів військового призначення та подвійного використання.
Постановка проблеми. Розроблення заходів гармонізації національної системи експортного контролю в Україні з аналогічними системами інших країн потребує моніторингу розвитку систем експортного контролю провідних країн світу як основи для впровадження у роботі вітчизняної системи кращих міжнародних стандартів, імплементації передових технологічних досягнень та інструментів експортного контролю.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Над проблематикою застосування організаційно-економічного інструментарію експортного контролю плідно працюють провідні науковці (зокрема, С. П. Галака, Г. М. Перепелиця, О. І. Сівер, О. М. Гришуткін, О. Я. Бовенко, А. В. Остапенко).
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Наявні наукові праці не розкривають комплекс-ної оцінки міжнародного досвіду побудови систем та механізмів експортного контролю.
Постановка завдання. Мета статті – з’ясувати особливості побудови механізмів експортного контролю провідних країн світу, і на основі отриманих результатів розробити напрями імплементації в Україні кращого міжнародного досвіду організації експортного контролю.
Виклад основного матеріалу. Здійснено компаративний аналіз списків контрольованих товарів у провідних країнах світу. Представлено групування країн відповідно до правил та процедур державного експортного контролю. Проаналізовано нормативно-правові акти провідних країн світу на предмет економічного призначення та принципів політики у сфері державного експортного контролю. Встановлено особливості оперативного управління у сфері державного експортного контролю у США та країнах ЄС.
Висновки. На основі аналізу кращого досвіду побудови системи та механізмів державного експортного контролю провідних країн визначено напрями удоско-налення вітчизняної системи експортного контролю.

Ключові слова: експортний контроль; товари військового призначення; товари подвійного використання; експорт; імпорт; переміщення економічних активів.

Читати 1754 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 09:17
 

Зараз on-line

На даний момент 215 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні5662
mod_vvisit_counterВчора8050
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні51631
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні38488
mod_vvisit_counterВ цьому місяці118856
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4518118