Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Yakymchuk A. Y., Valyukh A. M., Akimova L. M. Regional innovation economy: aspects of economic development

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-170-178

UDC 339.138

А. Y. Yakymchuk, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
A. M. Valyukh, Candidate of Economic Science,
Associate Professor,
L. M. Akimova, Candidate of Economic Science,
Associate Professor

REGIONAL INNOVATION ECONOMY: ASPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Urgency of the research. Sustainable growth and improved living standards can only be obtained due to increas-ing of productivity and introducing new and better products and services that compete successfully in the global market. This is especially actually in the environmental field.
Target setting is to study environmental innovation in the regions, finding new ways to stimulate the ukrainian companies of national economy to implement innovation.
Actual scientific researches and issues analysis. Innovations as the basis of economic development are also of increasing interest to researchers (Edison H., Ali N. B., Torkar R., Heyne P., Boettke P. J., Prychitko D. L., Strumsky D.; Lobo J.; Tainter J. A., Gordon Robert J.) and many others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The research objective. All the scientists examined the implementation of the classical theory of innovations. But innovations have a regional specifications. They should be consid-ered separately for each region. The research objective is the justification for all these characteristics and their inclusion in the innovation process.
The statement of basic materials. In this work the main aspects of innovation activity has been done on the example of Rivne region. As the result, the quantity of personnel of scientific organizations has decreased nearly tenfold copared with the data of 2015. The most important is the introduction of innovative products in industrial Rivne region. These enterprises emit the most harmful substances – lead, mercury, nitrogen, carbon dioxide and others.
Conclusions. Main conclusions are:
1. To combine quantitative and qualitative research methods in economics of innovations, e.g. a review of cluster development statistics complemented by a beneficiary survey, as well as beneficiary and stakeholder interviews that can be used to develop case studies, which probe into the quality of cluster interactions in innovation activity;
2. Be participative and ideally draw on the expertise of cluster practitioners, academics and policy makers;
3. Reflect in a realistic budget and timeframe the complex-ity of an impact evaluation of cluster interventions in terms of methodological design and research economical tools in inno-vation activity.

Keywords: innovations; regional strategy; regional programmes.

 

УДК 339.138

А. Ю. Якимчук, д. е. н., доцент,
A. M. Валюх, к. е. н., доцент,
Л. М. Акімова, к. е. н., доцент

РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Актуальність теми дослідження. Стійке зростання і підвищення рівня життя можуть бути отримані тільки за рахунок збільшення продуктивності і впровадження нових і поліпшених продуктів і послуг, які успішно конкурують на світовому ринку. Це особливо актуально в сфері охорони навколишнього середовища.
Постановка проблеми. Вивчення екологічних інновацій в регіонах, знаходження нових способ стимулювання українських компаній щодо реалізації інновацій у регіонах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інновації як основа економічного розвитку завжди становили інтерес для дослідників (Едісон H., Алі Н., Торкар Р., Хейне П., Боеттк П., Причітко Д., Струмський Д., Лобо Д.; Тейнтер Д., Гордон Р.) і багато інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Постановка завдання. Вчені переважно розглядали класичну теорію інновацій. Але інновації мають регіональні специфікації. Їх слід розглядати окремо для кожного регіону. Метою дослідження є обґрунтування всіх цих характеристик та їх включення до інноваційного процесу.
Виклад основного матеріалу. У даній роботі основні аспекти інноваційної діяльності було зроблено на прикладі Рівненської області. Кількість персоналу наукових організацій зменшилася майже в десять разів у порівнянні з даними 2015 г. Найбільш важливим є впровадження інноваційної продукції в промисловому комплексі Рівненській області, оскільки ці підприємства виділяють найбільш шкідливі речовини - свинець, ртуть, азот, вуглекислий газ і інші.
Висновки. Запропоновано такі заходи:
1. Поєднувати кількісні та якісні методи дослідження в економіці інновацій, наприклад огляд статистики ро-звитку кластера, доповнених опитуваннях вигодонабувача, а також бенефіціарів і зацікавлених сторін, які можуть бути використані для розробки тематичних досліджень, як кластерних взаємодій в інноваційній діяльності;
2. Спиратися на досвід кластерних практиків, науковців та осіб, що визначають політику впровадження інновацій;
3. Відображати реалістичний бюджет і вплив кластерних втручань з точки зору методологічної та науково-дослідних економічних інструментів в інноваційній діяльності.

Ключові слова: інновації; регіональна стратегія; регіональні програми.

Читати 1766 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 09:33
 

Зараз on-line

На даний момент 56 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1598
mod_vvisit_counterВчора4736
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні6334
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні36314
mod_vvisit_counterВ цьому місяці130600
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці146546
mod_vvisit_counterРазом4211622