Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Andrusiv U. Ya., Galtsova O. L. Evaluation of innovation activity of construction enterprises

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-204-215

UDC 338.45 : 658.589

U. Ya. Andrusiv, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. L. Galtsova, Doctor of Economics Sciences,
Professor

EVALUATION OF INNOVATION ACTIVITY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

Urgency of the research. Globalization of the economy and social development needs the ensuring the effective functioning of enterprises on innovative principles.
Target setting. Today the issues of quality, effective and efficient business management and evaluation of innovation activities are very important for the building industry.
Actual scientific researches and issues analysis. Proceedings of leading scientists, such as: Vytvytsky Y., Verkhoglyadova N. and Demchuk N., Kandyeyeva V., Mykytyuk P., Stelmashchuk A., Shkromyda V. and others - were dedicated to the research of innovation efficiency and innovation enterprises.
Uninvestigated parts of general matters defining. We note that this issue is not explored enough in their works, so the problems require researches on forming a system of indicators for the level of innovation activity of the construction industry evaluation and justification of methodological approaches on it’s base.
The research objective. The article is devoted to development of theoretical and methodological framework, practical guidelines and methodological approaches to the evaluation of construction enterprise innovation activity and their probation.
The statement of basic materials. In order to study the innovative level of business, was proposed methodical approach which involves five blocks: 1) methodological; 2) digital data / informational; 3) calculation; 4) evaluation; 5) interpretation (reasonable assessment scale integrated parameter values). The system of indicators built on sustainable development conception allows it to introduce and detail the division them into three levels. The proposed approach was used to analyze the innovation activities of construction enterprises Carpathian and range them at the base of the integral indicator of innovation and indicator of economic growth that were proposed.
Conclusions. Methodical approach to evaluation of innovation activity and approach to ranking companies in terms of innovation and economic growth was proposed, which revealed the crisis, adverse and favorable areas of enterprise operation. The represented evaluating makes it possible to argue that, despite the partial implementation of certain types of innovation, existing level can not provide these companies growth.

Keywords: innovation activity; evaluation of innovation activity level; integral index; index of economic growth; matrix positioning; construction industry.

 

УДК 338.45 : 658.589

У. Я. Андрусів, к. е. н., доцент,
O. Л. Гальцoва, д. e. н., прoфeсoр

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Актуальність теми дослідження. Глобалізація економіки та суспільного розвитку зумовлює необхідність забезпечення ефективного функціонування підприємств на інноваційних засадах.
Постановка проблеми. Сьогодні питання якісного, результативного і ефективного управління підприємствами й оцінювання рівня інноваційної діяльності є дуже важливими для будівельної індустрії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці провідних вчених: Я. Витвицький, Н. Верхоглядова, Н. Демчук, В. Кандєєва, П. Микитюк, А. Стельмащук, В. Шкромида та інших, - присвячено дослідженню ефективності інновацій та інноваційного розвитку підприємств.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Зазначаємо, що дане питання в їхніх працях недостатньо висвітлено, тому потребують дослідження проблеми формування системи показників для оцінки рівня інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі та обґрунтування методичних підходів на її основі.
Постановка завдання. Стаття присвячена розвитку теоретико-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій і методичних підходів до оцінювання рівня інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі та їх апробації.
Викладення основного матеріалу. З метою дослідження рівня інноваційної діяльності підприємств запропоновано методичний підхід, який передбачає п’ять блоків: 1) методичний; 2) інформаційний; 3) розрахунковий; 4) оціночний; 5) інтерпретація результатів. Сформовано систему показників на засадах концепції сталого розвитку, що дозволило впровадити їх поділ і деталізацію за трьома рівнями. За допомогою запропонованого підходу проаналізовано рівень інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі Прикарпаття та здійснено їх позиціювання на основі інтегрального показника рівня інноваційної діяльності й запропонованого коефіцієнта економічного зростання.
Висновки. Пропонується методичний підхід до оцінювання рівня інноваційної діяльності підприємств та підхід до позиціювання підприємств за рівнем інноваційної діяльності та економічного зростання, який дозволив встановити кризові, несприятливі та сприятливі зони функціонування підприємств. Проведене оцінювання дає змогу стверджувати, що, не дивлячись на часткове впровадження певних видів інновацій, їх рівень не дозволяє забезпечити цим підприємствам економічне зростання.

Ключові слова: інноваційна діяльність; оцінювання рівня інноваційної діяльності; інтегральний показник; коефіцієнт економічного зростання; матриця позиціювання; будівельна галузь.

 

Читати 973 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 10:57
 

Зараз on-line

На даний момент 126 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1006
mod_vvisit_counterВчора3812
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні8825
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці34203
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3105611