Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Abakumenko О. V., Gerasymenko A. G., Pugachevska K. S. Reforming of the infrastructure branches of economics according to requirements needed for European integration

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-8-15

UDC 338.49:339.92

О. V. Abakumenko, Doctor of Economic Sciences, Professor,
A. G. Gerasymenko, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
K. S. Pugachevska, Candidate of Economic Sciences

REFORMING OF THE INFRASTRUCTURE BRANCHES OF ECONOMICS ACCORDING TO REQUIREMENTS NEEDED FOR EUROPEAN INTEGRATION

Urgency of the research is specified by the potential of infrastructure sectors to multiply the negative effects of natural monopoly in the economy, as well as by the commitment of their reforming to minimize those effects that is coming out from the EU Association Agreement.
Target setting. Determination of the European vector of economic development brings up to date the need for delineation of the actually ways of infrastructure sectors reforming.
Actual scientific researches and issues analysis. Among the researches of this problem are R. Pittman, J. Tirole, I. Borovyk, A. Ignatiuk, H. Fyliuk.
Uninvestigated parts of general matters defining. There is a lack of researches of the tools of competition penetration into the infrastructure sectors under the modern institutional challenges of European integration.
The research objective. This article determines the existing approaches to infrastructure sectors reforming in the context of the 3d Energy package, as well as draws the optimal way of such a reform.
The statement of basic materials. The article brings the comparative analysis of the variety of models of infrastructure sectors’ reforming, which are in the use in the EU. It also assesses their adequacy to the Ukrainian environment and to the institutional requirements of the obligations incurred by Ukraine. It determines the current state and the perspectives of the Ukrainian infrastructure sectors development.
Conclusions. The article defines that the most effective model of infrastructure sectors’ development is the full ownership unbundling. On the interim stage of the reform, the models of an independent operator (ISO and ITO models) may be used to gear the Ukrainian regulatory system to the requirements of the model of full ownership unbundling.

Keywords: infrastructure sector; natural monopoly; competition; European integration.

 

УДК 338.49:339.92

О. В. Абакуменко, д. е. н., професор,
А. Г. Герасименко, д. е. н., доцент,
К. С. Пугачевська, к. е. н.

РЕФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Актуальність теми дослідження полягає у здатності інфраструктурних галузей до мультиплікації негативних ефектів породжуваних їх природно монопольним статусом та визначеними Угодою про асоціацію з ЄС зобов’язаннями щодо їх реформування у цілях мінімізації відповідних негативних ефектів.
Постановка проблеми. В умовах детермінації євроінтеграційного вектору економічного розвитку України актуалізується потреба окреслення траєкторії подальшого розвитку інфраструктурних галузей та конкретних шляхів їх реформування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників цієї проблематики – Р. Піттман, Ж. Тіроль, Ю. Боровик, А. Ігнатюк, Г. Филюк.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо розробленим є інструментарій запровадження конкуренції в сучасних інституційних умовах функціонування інфраструктурних галузей на етапі їх євроінтеграції.
Постановка завдання. Заданням статті є детермінація переваг та недоліків існуючих підходів до реформування інфраструктурних галузей в контексті вимог ІІІ енергопакету ЄС, окреслення оптимальної траєкторії такого реформування.
Виклад основного матеріалу забезпечує порівняльний аналіз множини застосовуваних в Європі моделей реформування інфраструктурних галузей, оцінку їх відповідності українським реаліям та інституційним вимогам взятих Україною на себе зобов’язань. Визначення сучасного стану та перспектив реформування інфраструктурних галузей національної економіки.
Висновки. Встановлено, що найбільш ефективною моделлю реформування інфраструктурних галузей є повне вертикальне відокремлення, втім у цілях адаптації вітчизняної регуляторної системи до вимог цієї моделі, на проміжному етапі реалізації реформи на місцевому рівні доцільно скористатися моделями незалежного оператора (ISO та ITO).

Ключові слова: інфраструктурна галузь; природна монополія; конкуренція; євроінтеграція.

 

 

Читати 610 разів Останнє редагування Субота, 03 березня 2018 12:14
 

Зараз on-line

На даний момент 75 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2291
mod_vvisit_counterВчора6662
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні8953
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні30480
mod_vvisit_counterВ цьому місяці163344
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці1075202
mod_vvisit_counterРазом2810017