Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Moskalenko O. M. Neoliberal logics of austerity policies in Ukraine: the relationship with innovative growth

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-28-35

UDC 330.1:338.2

O. M. Moskalenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor

NEOLIBERAL LOGICS OF AUSTERITY POLICIES IN UKRAINE: THE RELATIONSHIP WITH INNOVATIVE GROWTH

Urgency of the research. In the vast majority of developed economies governments have toughened the fiscal consolidation. It is recognized as a tool for dealing with the debt crisis and implemented as austerity policies.
Target setting. Austerity policies are constructively criticized by opponents for negative impact on the innovative economic growth: “the collapse of the economy into itself”, ignoring national conditions.
Actual scientific researches and issues analysis. In Western science, an active discussion was launched on the adequacy of austerity policies. The polemic is being conducted among the Neoclassical supporters of austerity policies (A. Alesina, S. Ardagna, C. Reinhart, S. Rogoff, J.-K. Trichet) and their opponents-representatives of Keynesian views (P. Krugman, W. Streeck, D. Mertens, M. Blyth, S. Kozelman).
Uninvestigated parts of general matters defining. In Ukraine, the government, with no nationwide “critique and debate”, has adopted neo-liberal rules of the game on tight fiscal consolidation, without fully taking into account national specifics and the effect of fiscal pressure of fiscal consolidation on discretionary spending. “Soft” social investments, that are future-oriented, turned out to be completely unprotected. Determining the priorities of government spending needs further research.
The research objective. The objective of the article is a theoretical and political-economic analysis of the austerity policies in Ukraine and provision of practical proposals for the formation of institutional conditions that direct such policies to innovative growth.
The statement of basic materials. The concept of expansionist austerity policies during the recession is not fulfilled: confidence is not restored, economic growth is not ensured. Currently, Ukraine remains with a budget for a declining economy, with insufficient resources to respond to major challenges. Reducing spending on innovative growth in a weak economy generates further weakness.
Conclusions. The neoliberal logics of tight fiscal consolidation in Ukraine is not working. Ukraine needs to adopt fiscal rules that will ensure a balanced fiscal policy and promote innovative growth.

Keywords: austerity policies; neoliberal logics; economics of surviving; R&D expenditures; innovative economic growth.

 

УДК 330.1:338.2

О. М. Москаленко, д. е. н., професор

НЕОЛІБЕРАЛЬНА ЛОГІКА ПОЛІТИКИ «ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ» В УКРАЇНІ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІННОВАЦІЙНИМ ЗРОСТАННЯМ

Актуальність теми дослідження. У більшості розвинених економік урядами запроваджено жорстку фіскальну консолідацію. Вона є інструментом боротьби з борговою кризою та реалізується як політика жорсткої економії.
Постановка проблеми. Політика жорсткої економії піддається критиці опонентами за негативний вплив на економічне зростання: «згортання економіки саму в себе», неврахування національних умов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У західній науковій думці розгорнулася дискусія стосовно адекватності політики жорсткої економії між прихильниками-неокласиками політики жорсткої економії (А. Алесіна, С. Ардагна, К. Рейнхарт, С. Рогофф, Ж.-К. Тріше) та її супротивниками-представниками кейнсіанських поглядів (П. Кругман, В. Штрік, Д. Мертенс, М. Бліт, С. Козельман).
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В Україні уряд без загальнонаціональної «критики і дискусії» прийняв неоліберальні правила гри стосовно жорсткої фінансової консолідації, не врахувавши вплив фіскального тиску на дискреційні видатки. «М’які» суспільні інвестиції, орієнтовані на майбутнє, виявилися зовсім не захищеними. Визначення пріоритетів державних видатків потребує подальшого дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є теоретичний і політико-економічний аналіз політики жорсткої економії в Україні та надання практичних пропозицій щодо формування інституціональних умов, які спрямовують таку політику на інноваційне зростання.
Виклад основного матеріалу. Концепція політики експансіоністської жорсткої економії у період спаду не справджується: довіра не відновлюється, економічне зростання не забезпечується. Нині Україна залишається з бюджетом для спадаючої економіки: з недостатніми ресурсами для відповіді на основні виклики. Скорочення видатків на інноваційне зростання у слабкій економіці породжує подальшу слабкість.
Висновки. Неоліберальна логіка жорсткої фіскальної консолідації в Україні не працює. В Україні необхідно прийняти фіскальні правила для збалансування фіскальної політики та сприяння інноваційному зростанню.

Ключові слова: політика жорсткої економії; неоліберальна логіка; економіка виживання; витрати на дослідження і розробки; інноваційне економічне зростання.

 

Читати 503 разів Останнє редагування Вівторок, 26 грудня 2017 09:18
 

Зараз on-line

На даний момент 81 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2058
mod_vvisit_counterВчора6662
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні8720
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні30480
mod_vvisit_counterВ цьому місяці163111
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці1075202
mod_vvisit_counterРазом2809784