Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Tarasenko I. O., Bondarchuk J. A., Tarasenko O. S. Economic security of higher education: opportunities and threats analysis

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-40-43

UDC [378.014.54:65.012.8](477)

I. O. Tarasenko, Doctor of Economic Sciences, Professor,
J. A. Bondarchuk, Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor,
O. S. Tarasenko, Postgraduate Student

ECONOMIC SECURITY OF HIGHER EDUCATION: OPPORTUNITIES AND THREATS ANALYSIS

Urgency of the research. Higher education, as a part of ensuring competitiveness and economic security is the most vulnerable link for the challenges of globalization and internal threats that shows a clear need to study the factors of economic security of higher education and develop an appropriate strategy.
Target setting. The processes of higher education development nowadays require to study factors (opportunities and threats), which necessitate to develop appropriate methodological grounds.
Actual scientific researches and issues analysis. Economic security issues of higher education were researched by domestic and foreign scientists such as Alymova N. K., Batova V. N., Vahovych I. M., Dmitriev S. M., Mityakov S. N., Plotnikov M. V., Shiryaev M. V.
Uninvestigated parts of general matters defining. Managing the economic security of higher education requires the development of methodological basis for analysis of economic security factors of higher education, the algorithm of diagnosis, determination of criteria and limit values of economic security indicators.
The research objective. The systematization of the main factors and the development of methodological approaches to assess their overall impact on the level of economic security of higher education.
The statement of basic materials. The article has identified the existing problems systematized the factors that most significantly affect the development prospects of higher education in Ukraine. There has also been proposed the use of the coefficient of favorability (unfavorability) of the environment for estimating the cumulative effect.
Conclusions. Arrangement and analysis of internal and external factors of higher education economic security creates a basis for preventive and operative warning for undesirable consequences in the development strategy of higher education.

Keywords: economic security; higher education system; economic security factors (opportunities and threats) of higher education; coefficient of favorability (unfavorability) of the environment.

 

УДК [378.014.54:65.012.8](477)

І. О. Тарасенко, д. е. н., професор,
Ю. А. Бондарчук, к. філ. н., доцент,
О. С. Тарасенко, аспірант

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИЩОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЗАГРОЗ

Актуальність теми дослідження. Вища освіта, як складова забезпечення конкурентоспроможності і економічної безпеки країни, є найбільш вразливою ланкою для викликів глобалізації та внутрішніх загроз, що обумовлює необхідність дослідження чинників економічної безпеки вищої освіти та розробки відповідної стратегії.
Постановка проблеми. Процеси розвитку системи вищої освіти на сучасному етапі потребують дослідження чинників (загроз та можливостей), що обумовлює необхідність розробки відповідного методологічного обґрунтування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику економічної безпеки вищої освіти досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: Алимова Н. К., Батова В. Н., Вахович І. М., Дмітрієв С. М., Мітяков С. Н., Плотніков М. В., Ширяєв М. В.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Управління економічною безпекою вищої освіти потребує розробки методологічних основ аналізу чинників економічної безпеки вищої освіти, алгоритму їх діагностики, визначення критеріїв та граничних значень індикаторів економічної безпеки.
Постановка завдання. Систематизація основних чинників та розробка методичного підходу щодо оцінювання їх сукупного впливу на рівень економічної безпеки вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. У статті визначено існуючі проблеми та систематизовано чинники, які найбільш суттєво впливають на перспективи розвитку системи вищої освіти України; запропоновано використання коефіцієнта сприятливості (несприятливості) зовнішнього середовища для оцінки їх сукупного впливу.
Висновки. Систематизація та аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників економічної безпеки вищої освіти створить підґрунтя для превентивного і оперативного попередження небажаних наслідків в процесі розробки стратегії розвитку вищої освіти.

Ключові слова: економічна безпека; система вищої освіти; чинники (можливості та загрози) економічної безпеки вищої освіти; коефіцієнт сприятливості (несприятливості) зовнішнього середовища.

 

 

Читати 491 разів Останнє редагування Вівторок, 26 грудня 2017 09:44
 

Зараз on-line

На даний момент 66 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні808
mod_vvisit_counterВчора3530
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні23729
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні19438
mod_vvisit_counterВ цьому місяці147640
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці1075202
mod_vvisit_counterРазом2794313