Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Shylepnytskyi P. I., Zybareva O. V., Popadiuk O. V. Public-private partnership in the field of innovations as an effect of social responsibility

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-50-55

UDC 334

P. I. Shylepnytskyi, Doctor of Economic Sciences, Professor,
O. V. Zybareva, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. V. Popadiuk, Postgraduate Student

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF INNOVATIONS AS AN EFFECT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Urgency of the research. Public - private partnership (PPP) is now recognized as an important tool for promoting innovations. This is due to many reasons, among which: lack of budget resources, low level of commercialization of inventions of public research institutions, low level of cooperation between public and private research institutions, etc.
Target setting.
In the conditions of a shortage of financial resources, one of the options for providing resources for innovations in both the economy and other spheres of economic life the use of private business opportunities in the form of public-private partnership (PPP) could be considered useful that is seen as a manifestation of social responsibility.
Actual scientific researches and issues analysis.
The issues of PPP development as a form of effect of social responsibility in the field of innovations were studied by both native scholars (V. M. Heyets, O. M. Golovinov, A. F. Melnik, I. V. Mosiichuk) and foreign researchers (M. Geddes, M. Łakomy-Zinowik, N. Lee, P. de Witte) et al.
Uninvestigated parts of general matters defining.
PPP in the sphere of innovations is a relatively new topic and the issue of seeking the ways for innovative development of the economy, based on social responsibility and cooperation between the public, business and society is not analyzed enough in the national scientific field.
The research objective.
Analysis of peculiarities of introduction of innovations using the PPP mechanism on the basis of social responsibility.
The statement of basic materials. The article is focused on analysis of the usage of public and private business cooperation in the form of public-private partnership in sphere of innovations development. The PPP in the present research is defined as an innovative form of development of public infrastructure and the allocation of related services. The tasks that the public pursues via the usage of public-private partnership in the innovation sector are identified. The attention is paid to the role of PPP in the innovation field of particular countries.
Conclusions.
The main purpose of the PPP in the field of innovations can be both the introduction of inventions into the market and their commercialization, the exchange of results of scientific researches between the public and private business, as well as increase of global competitiveness of the national economy.

Keywords: public-private partnership (PPP); social responsibility; innovation; innovative PPP; "Green Growth"; "Green Growth Strategy".

 

УДК 334

П. І. Шилепницький, д. е. н., професор,
О. В. Зибарева, д. е. н., доцент,
О. В. Попадюк, аспірант

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ІННОВАЦІЙ ЯК ПРОЯВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Актуальність теми дослідження. Державно-приватне партнерство (ДПП) визнається сьогодні важливим інструментом просування інновацій. Пов’язано це з багатьма причинами, серед яких: брак бюджетних коштів, недостатній рівень комерціалізації винаходів державних дослідницьких інституцій, слабкий рівень співпраці між державними та приватними дослідницькими інституціями тощо.
Постановка проблеми. В умовах дефіциту фінансових ресурсів одним з варіантів ресурсного забезпечення запровадження інновацій як у економіку, так і інші сфери господарського життя, могло б стати використання можливостей приватного бізнесу у формі державно-приватного партнерства (ДПП), яке за своєю природою є проявом соціальної відповідальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку ДПП як форми прояву соціальної відповідальності у сфері інновацій розглядали як вітчизняні вчені (В. М. Геєць, О. М. Головінов, А. Ф. Мельник, І. В. Мосійчук), так і зарубіжні дослідники (М. Геддес, М. Лакоми-Ціновік, Н. Лі, П. де Вітте) та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Оскільки ДПП у сфері інновацій є відносно новою сферою, недостатньо дослідженим у вітчизняній науковій думці залишається питання пошуку інструментів інноваційного розвитку економіки на засадах соціальної відповідальності та співпраці держави, бізнесу та суспільства.
Постановка завдання. Аналіз особливостей запровадження інновацій з використанням механізму ДПП на засадах соціальної відповідальності.
Виклад основного матеріалу. Стаття присвячена використанню співпраці держави та приватного бізнесу у формі державно-приватного партнерства у розвитку інновацій. В роботі надана характеристика ДПП як інноваційної форми розвитку інфраструктури загального користування та надання пов’язаних послуг. Також, визначено завдання, які держава переслідує використанням державно-приватного партнерства в інноваційній галузі. Окрім того, проаналізована роль ДПП в інноваційній сфері окремих країн.
Висновки. Основною метою застосування ДПП в галузі інновацій може бути як виведення винаходів на ринок та їх комерціалізація, взаємообмін результатами наукових досліджень між державою та приватним бізнесом, так і підвищення глобальної конкурентоспроможності національної економіки.

Ключові слова: державно-приватне партнерство (ДПП); соціальна відповідальність; інновації; інноваційні ДПП; «Зелене зростання»; «Стратегія зеленого зростання».

 

 

Читати 479 разів Останнє редагування П'ятниця, 29 грудня 2017 12:20
 

Зараз on-line

На даний момент 86 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2110
mod_vvisit_counterВчора6662
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні8772
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні30480
mod_vvisit_counterВ цьому місяці163163
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці1075202
mod_vvisit_counterРазом2809836