Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Holubka S. M., Shtuler I. Y., Holubka M. M. Economic concept of Andrei Sheptytsky's

Оцініть матеріал!
(2 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-62-71

UDC 330.8

S. M. Holubka, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
I. Yu. Shtuler, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
M. M. Holubka, Candidate of Economic Sciences

ECONOMIC CONCEPT OF ANDREI SHEPTYTSKY'S

Urgency of the research. While exploring the heritage of socioeconomic ideas and attitudes of Ukrainian figures, it is worth highlighting Andrei Sheptytsky's economic views, which can be called Christian paternalism. The interpretation of the individual economic views of the Metropolit does not lose its relevance in contemporary conditions and opportunities for the influence of the clergy on processes of economic development.
Target setting. The modern global economy promotes intensive psychology of enrichment, which leads to the leveling of Christian values in society. That is why the progressiveness views of the Metropolit requires further scientific research.
Actual scientific researches and issues analysis. The study of the genesis of economic development is highlighted in the writings of many scholars in contemporary economic science but the Metropolit's views deserve special attention in determining the level of development of country and its economy.
Uninvestigated parts of general matters defining. However, despite the rather powerful studies of the spiritual activity of the Metropolit, the questions of a systematic understanding of his economic views.
The research objective. The purpose is to study the Metropolit's contribution in the formation of economic education and culture of management.
The statement of basic materials. The article considers the Metropolit's vision for implementing the idea of social justice. His understanding of the danger of the predominance of capital over labor, which leads to its excessive accumulation, is defined, which is a threat to military conflicts, the destruction of competitive relations to the monopolization of the market.
Conclusions. There is no doubt that the significance of journalistic, educational and entrepreneurial activity of A. Sheptytsky for the development of the Ukrainian intellectual and business elite in the period of important transformations of state-building is substantiated.

Keywords: economic views; economic activity; clergy; cooperative movement; educational activities; сhristian paternalism.

 

УДК 330.8

С. М. Голубка, д. е. н., доцент,
І. Ю. Штулер, д. е. н., доцент,
М. М. Голубка, к. е. н.

ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕПЦІЯ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Актуальність теми дослідження. Досліджуючи спадщину соціально-економічних ідей та поглядів українських діячів варто виділити економічні погляди Андрея Шептицького, які в сукупності можна назвати християнським патерналізмом. Інтерпретація окремих економічних поглядів митрополита не втрачає актуальності і в сучасних умовах та можливостях впливу духівництва на процеси економічного розвитку.
Постановка проблеми. Cучасна глобальна економіка пропагує інтенсивну психологію збагачення, що призводить до нівелювання в суспільстві християнських цінностей. Саме тому прогресивність поглядів митрополита вимагають подальшого наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній економічній науці дослідження генези економічного розвитку висвітлюються у працях багатьох вчених, однак особливої уваги заслуговують погляди митрополита в частині визначення рівня розвитку країни та її економіки.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Однак, незважаючи на доволі потужні дослідження духовної діяльності митрополита малодослідженими залишаються питання системного розуміння його економічних поглядів.
Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення вкладу митрополита у формування економічної освіти і культури господарювання, в чому він вбачав гарантію соціальної захищеності населення.
Виклад основного матеріалу. В статті розглянуто бачення митрополита щодо реалізації ідеї соціальної справедливості. Розкрито його концепцію перерозподілу доходів у суспільстві. Визначено його розуміння небезпеки переважання капіталу над працею, що веде до надмірного його накопичення, а це є загрозою військових конфліктів, руйнування конкурентних відносин і монополізації ринку.
Висновки. Не викликає сумнівів обґрунтування значення публіцистичної, просвітницької і підприємницької діяльності А. Шептицького для розвитку української інтелектуальної і бізнесової еліти у період важливих трансформацій державотворення.

Ключові слова: економічні погляди; економічна діяльність; господарювання; духівництво; кооперативний рух; просвітництво; християнський патерналізм.


 

Читати 577 разів Останнє редагування Вівторок, 09 січня 2018 09:35
 

Зараз on-line

На даний момент 46 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні606
mod_vvisit_counterВчора3730
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні12775
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24393
mod_vvisit_counterВ цьому місяці45274
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці125810
mod_vvisit_counterРазом3009713