Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Zatonatska T. H., Melnychuk O. S. Cross-border cooperation of China and Ukraine in e-commerce: the status and development prospects

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-79-85

UDC 334.012.42:339.92(477+510)

T. H. Zatonatska, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. S. Melnychuk, Рostgraduate Student

CROSS-BORDER COOPERATION OF CHINA AND UKRAINE IN E-COMMERCE: THE STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Urgency of the research. The e-commerce market in Ukraine is one of the most promising, its growth in 2016 was 35%. Significant share is in cross-border trade, in particular with Chinese trading platforms.
Target setting. The 2 key trends in the development of the global e-commerce market are highlighted: dynamic growth in the volume of cross-border online trade and the development of subsidiary services; the development of the marketplace model.
Actual scientific researches and issues analysis. Many scholars focus their attention on cross-border trade issues with China, including M. Zhang, W. Zuo, and H. Zheng R. Guoand others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Nevertheless, the issue of ensuring cross-border e-commerce between China and Ukraine has not yet been adequately covered in the scientific literature.
The research objective. Now it is important to develop new areas of cooperation with China, primarily through the activation of electronic interaction, which, in turn, can become an element of Ukraine's economy sustainable development.
The statement of basic materials. SWOT-analysis of the market entry of China showed that the key opportunities in entering the Chinese market is the capacity of this market and its dynamic growth and a key threat-cultural and mental differences. Sales of goods through marketplaces will partially neutralize the possible impact of threats related to the differences between Ukraine and China. Conclusions. It is recommended to create the conditions for intensification of cross-border cooperation between China and Ukraine in the field of electronic commerce, by: 1) the conclusion of international treaties and special agreements; 2) improving the logistics infrastructure; 3) information provision and training of local producers of products; 4) special tax regimes for manufacturers focused on exports to China.

Keywords: cross-border e-commerce; e-export; marketplaces; cross-border cooperation; online trading.


УДК 334.012.42:339.92(477+510)

Т. Г. Затонацька, д. е. н., доцент,
О. С. Мельничук, аспірант

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КИТАЮ І УКРАЇНИ В СФЕРІ Е-КОМЕРЦІЇ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Актуальність теми дослідження. Ринок електронної комерції в Україні є одним з найбільш перспективних, його ріст в 2016 році склав 35%. Значну частку складає транскордонна торгівля, зокрема, з китайськими торгівельними майданчиками.
Постановка проблеми. Виділено дві ключові тенденції в розвитку світового ринку e-комерції: динамічне зростання обсягів транскордонної онлайн-торгівлі і розвиток допоміжних сервісів та розвиток моделі маркетплейсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вчених акцентують свою увагу саме на питаннях транскордонної торгівлі з Китаєм, в тому числі M. Жанг, В. Зуо, H. Женг, Р. Гуо та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Питання забезпечення транскордонної е-комерції між Китаєм і Україною поки не знайшло достатнього висвітлення в науковій літературі.
Постановка завдання. Наразі важливо розвивати нові напрямки взаємодії з Китаєм, в першу чергу, за допомогою активізації електронної взаємодії, що, в свою чергу, може стати елементом сталого розвитку економіки України.
Виклад основного матеріалу. SWOT-аналіз показав, що ключовими можливостями при виході на китайський ринок є ємність цього ринку та його динамічне зростання, а ключовою загрозою – культурні та ментальні відмінності. Обгруновано, що продаж товарів через маркетплейси дозволить частково нівелювати можливий вплив загроз, пов'язаних з відмінностями між Україною та Китаєм.
Висновки. Рекомендовано створити умови для активізації транскордонного співробітництва між Китаєм і Україною в сфері електронної комерції, шляхом: 1) укладення міжнародних договорів і спеціальних угод; 2) вдосконалення логістичної інфаструктури; 3) інформаційне забезпечення та навчання вітчизняних виробників; 4) надання спеціальних режимів в частині оподаткування для виробників, орієнтованих на експорт до Китаю.

Ключові слова: транскордонна електронна комерція; е-експорт; маркетплейс; транскордонне співробітництво; онлайн-торгівля.

 

Читати 480 разів Останнє редагування Вівторок, 09 січня 2018 09:50
 

Зараз on-line

На даний момент 70 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2202
mod_vvisit_counterВчора6662
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні8864
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні30480
mod_vvisit_counterВ цьому місяці163255
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці1075202
mod_vvisit_counterРазом2809928