Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Tyukhtenko N. A. Mutual positioning of social and economic strategies

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-125-129

UDC 338.262

N. A. Tyukhtenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

MUTUAL POSITIONING OF SOCIAL AND ECONOMIC STRATEGIES

Urgency of the research. Current trends in the development of enterprises, reflected in socio-economic strategies, are determined without taking into account the correspondences of the personal needs of the participants of labor collectives and the interests of enterprises, without taking into account the mutual positions of social and economic priorities of entrepreneurship and prospects for the future, and the most important – without taking into account the specific principles of formation and valuation of individual social and economic strategies.
Target setting. The article is aimed on identification of mutual positions of economic and social strategies and studying the peculiarities of social strategies for the activation of labor activities of the staff.
Actual scientific researches and issues analysis. Issues of the formation of socio-economic strategies and their components found their reflection in the works of such scholars as R. Kaplan, M. Mescon, G. G. Savina, S. S. Skobkin and others. The questions of motivation and activization of labor activity were widely discovered in works: A. S. Afonin, I. V. Baldina, T. F. Vitevskaya and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. At the same time very few of scientific papers highlights the need to encourage the development and use of creative abilities of the individual as the most effective economic resource the need to encourage the development and use of creative abilities of the individual as the most effective economic resource.
The research objective. Identification of mutual positions of economic and social strategies and studying the peculiarities of social strategies for the activation of labor activities of the staff.
The statement of basic materials. The article deals with scientific approaches to the definition of socio-economic, economic and social strategies. The author’s vision of the essence of the concept of “social strategy” is given. The principle and criteria of social strategy evaluation are substantiated. There are types of social strategies. The peculiarities of social strategies of activation of labor activity of personnel are researched.
Conclusions. Economic and social strategies are independent strategies that have independent principles of formation, evaluation and different results. At the same time, they are mutually supportive.

Keywords: social strategy; economic strategy; activization of labor activity; the principle and criteria of strategy evaluation.

УДК 338.262

Н. А. Тюхтенко, к. е. н., доцент

ВЗАЄМНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ

Актуальність теми дослідження. Cучасні напрями розвитку підприємств, відображенням яких є соціально-економічні стратегії, визначаються без урахування відповідностей особистісних потреб учасників трудових колективів та інтересів підприємств, без урахування взаємних позицій соціальних та економічних пріоритетів підприємництва та перспектив на майбутнє, а головне – без урахування специфічних принципів формування та оцінювання окремо соціальних та економічних стратегій.
Постановка проблеми. Стаття спрямована на визначення взаємних позицій економічних та соціальних стратегій та дослідження особливостей соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування соціально-економічних стратегій та їхніх складових приділяли увагу у своїх працях такі науковці, як: Р. Каплан, М. Мескон, Г. Г. Савіна, С. С. Скобкін та ін.
Питання мотивації та активізації трудової діяльності широко висвітлювалися в працях: А. С. Афонін, І. В. Балдіна, Т. Ф. Вітєвська та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час недостатньо наукових праць висвітлюють необхідність заохочення розвитку і використання творчих можливостей особистості як найефективнішого економічного ресурсу
Постановка завдання. Визначення взаємних позицій економічних та соціальних стратегій та дослідження особливостей соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу.
Виклад основного матеріалу. В статті розглянуто наукові підходи до визначення соціально-економічних, економічних та соціальних стратегій. Надано авторське бачення сутності поняття «соціальна стратегія». Обґрунтовано принцип та критерії оцінювання соціальної стратегії. Виділено види соціальних стратегій. Досліджено особливості соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу.
Висновки. Економічна та соціальна стратегії є самостійними стратегіями, які мають самостійні принципи формування, оцінювання та різні результати. В той же час вони є взаємопідтримуючими.

Ключові слова: соціальна стратегія; економічна стратегія; активізація трудової діяльності; принцип та критерії оцінювання стратегії.

Читати 586 разів Останнє редагування Середа, 27 грудня 2017 13:14
 

Зараз on-line

На даний момент 80 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1077
mod_vvisit_counterВчора3812
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні8896
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці34274
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3105682