Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Romanenko Y. A., Krynychnay I. P., Yarovoy T. S. Ukraine establishment of ecological networks in the context of development of natural reserve fund: public management analysis

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-136-142

UDC 351:502

Y. A. Romanenko, Doctor of Public Administration,
Professor, Honoured Lawyer of Ukraine,
I. P. Krynychnay, Doctor of Public Administration,
Associate Professor,
T. S. Yarovoy, Candidate of Public Administration

THE NATURAL RESERVOIR FUND OBJECTS DEVELOPMENT: THE STATE-ADMINISTRATIVE ASPECT

Urgency of the research. At this time, ecological safety is crucial in ensuring life activity of contemporary man and elements of the artificial environment he has created.
Target setting. The disastrous consequences of the Chornobyl NPP accident, devastating technology-related eco-logical effects of the hostilities in Eastern Ukraine, significant air, water and soil pollution, excessive concentration of indus-tries in certain regions, inefficient nature management, demo-graphic crisis – this is a non-exhaustive list of negative factors that have created a real threat and are now generating a potential threat to Ukraine’s national security in the environmental sphere.
Actual scientific researches and issues analysis. A substantial contribution to solving ecological problems, administrative-legal protection of the natural environment, studying individual ecological aspects of public administration in the environmental protection area has been made in works by V. Krysachenko (2006), I. Krynychna (2008), S. Marchyshyn (1998), O. Salatovskyi (1997), O. Sokoloskyi (1998), Y. Romanenko (2005), I. Chaplay (2015), V. Shvets (2013) and others.
The research objective. To study the key problems of forming Ukraine’s ecological network and identify the main shortcomings that impede exercising good public administration of real or potential threats and dangers resulting from operation of anthropogenic, natural and technogenic systems.
The statement of basic materials. Ecological safety is a constituent of national security. Through the use of a national security management system, state and non-state institutions ensure an ecological balance and guarantee protection of the country’s population life environment and the biosphere as a whole, atmosphere, hydrosphere, lithosphere and cos-mosphere, species composition of flora and fauna, natural resources, preservation of human health, life and activities.
Conclusions. Establishment of the national ecological network is for now an important priority in development of the national security system of Ukraine.

Keywords: ecological safety; ecological threats; national security; national ecological network; national security; the objects of nature reserve fund governance.

 

УДК 351:502

Є. О. Романенко, д. н. з держ. упр., професор,
Заслужений юрист України,
І. П. Кринична, д. н. з держ. упр., доцент,
Т. С. Яровой, к. н. з держ. упр.

РОЗБУДОВИ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Актуальність теми дослідження. На даний час екологічна безпека відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні життєдіяльності сучасної людини і створених нею елементів штучного середовища.
Постановка проблеми. Катастрофічні наслідки аварії на Чорнобильській AЕC, руйнівні техногенно-екологічні наслідки військових дій на сході України, значне забруднення повітря, води та грунту, надмірна концентрація промисловості у певних регіонах, нераціональне природокористування, демографічна криза – це не повний перелік негативних чинників, що створили реальну і формують потенційну загрозу національній безпеці України в екологічній сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розв’язання екологічних проблем, адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища, вивчення окремих екологічних аспектів державного управління у сфері охорони довкілля досліджувались у працях В. Крисаченка [10], С. Марчишина [11], О. Салатовського [12], О. Соколовського [13], Є. Романенка [14], I. Chaplay [15], V. Shvets [16] та ін.
Мета статті. Дослідити ключові проблеми формування екологічної мережі України та виявити основні недоліки, що заважають здійсненню ефективного державного управління реальними або потенційними загрозами і небезпеками, які є наслідком функціонування антропогенних, природних та техногенних систем.
Виклад основного матеріалу. Екологічна безпека є складовим компонентом національної безпеки. За допомогою системи управління національною безпекою державними та недержавними інституціями забезпечується екологічна рівновага і гарантується захист середовища проживання населення країни і біосфери в цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери і космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоров'я і життєдіяльності людей.
Висновки. Формування державної екологічної мережі є на сьогодні важливим пріоритетом розвитку системи національної безпеки України.

Ключові слова: екологічна безпека; екологічна загроза; національна безпека; національна екологічна мережа; національна безпека; об’єкти природно-заповідного фонду; державне управління.

 

 

 

 

Читати 952 разів Останнє редагування Середа, 27 грудня 2017 14:28
 

Зараз on-line

На даний момент 59 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2879
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18724
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46347
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346324