Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Blahun І. S., Dmytryshyn L. I., Leshuk H. V. Cognitive approach to analysis of investment attractiveness of the regions

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-171-176

UDC 332.142:330.322.54 (477.83)

І. S. Blahun, Doctor of Economic Sciences, Professor,
L. I. Dmytryshyn, Doctor of Economic Sciences
Professor, H. V. Leshuk, Candidate of Economic Sciences

COGNITIVE APPROACH TO ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGIONS

Urgency of the research. The application of the cognitive approach in analyzing and formation of the investment attractiveness of the regions makes it possible to assess the basis-to-target factors characterizing the investment potential of the economic space of a particular territory.
Target setting. It is advisable to form cognitive maps of investment attractiveness of the regions taking into account regional factors of social and economic development in order to determine the negative and positive trends of investment activity, as well as priority sectors of development.
Actual scientific researches and issues analysis. The Researches of social and economic development of the regions and implementation of simulation modeling are partly covered in the works: Pashkevich M. S., Gorelova G. V., Zakharova E. N., Polyakova O. Y., Drogushova A. K., Duma L. V., Logvin V. M., Parshin Y. I.
Uninvestigated parts of general matters defining. In the scientific literature, not enough attention is paid to the peculiarities of cognitive approach application from the standpoint of the cognitive maps of investment attractiveness formation of the regions on the basis of evaluation of factors of different levels of the hierarchy of their social and economic development.
The research objective. The article is intended to substantiate the relevance of use of cognitive approach to analyzing the investment attractiveness of the regions based on factors taking into account different levels of hierarchy of their social and economic development.
The statement of basic materials. The effectiveness of cognitive approach implementation that analyzes the investment attractiveness of the regions, taking into account the factors of different levels of the hierarchy of their social and economic development is substantiates in the article.
Conclusions. The implementation of the cognitive approach in the process of analysis and formation of the investment attractiveness of the regions on the basis of taking into account the factors of different levels of the hierarchy of social and economic development allows to establish and distinguish between negative and positive trends of investment activity, as well as priority development spheres, which should be appropriately taken into account when forming integrated programs providing a favorable investment climate within the defined priorities of social and economic development of the regions.

 

Keywords: cognitive modeling; cognitive maps; investment attractiveness; region.

 

УДК 332.142:330.322.54 (477.83)

І. С. Благун, д. е. н., професор,
Л. І. Дмитришин, д. е. н., професор,
Г. В. Лещук, к. е. н.

КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

Актуальність теми дослідження. Застосування когнітивного підходу при аналізі та формуванні інвестиційної привабливості регіонів дозволяє здійснити оцінку базисних до цільових чинників, що характеризують інвестиційний потенціал економічного простору певної території.
Постановка проблеми. Доцільним є формування когнітивних карт інвестиційної привабливості регіонів із врахуванням регіональних чинників соціально-економічного розвитку для визначення негативних та позитивних тенденцій інвестиційної активності, а також пріоритетних галузей розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження соціально-економічного розвитку регіонів та застосування імітаційного моделювання частково висвітлено у працях: Пашкевич М. С., Горелова Г. В., Захарова Е. Н., Полякова О. Ю., Доргушаова А. К., Дума Л. В., Логвін В. М., Паршин Ю. І.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У науковій літературі не достатньо уваги приділено особливостям застосування когнітивного підходу з позиції формування когнітивних карт інвестиційної привабливості регіонів на основі оцінки факторів різного рівня ієрархії їх соціального-економічного розвитку.
Постановка завдання. Стаття покликана обґрунтувати актуальність застосування когнітивного підходу до аналізу інвестиційної привабливості регіонів на основі врахування чинників різного рівня ієрархії їх соціального-економічного розвитку.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовується ефективність застосування когнітивного підходу, що аналізує інвестиційну привабливість регіонів з врахуванням чинників різного рівня ієрархії їх соціального-економічного розвитку.
Висновки. Імплементація когнітивного підходу в процесі аналізу та формування інвестиційної привабливості регіонів на основі врахування чинників різного рівня ієрархії соціального-економічного розвитку дозволяє встановити та виокремити негативні й позитивні тенденції інвестиційної активності, а також пріоритетні сфери розвитку, що відповідним чином повинно бути враховано при формуванні комплексних програм щодо забезпечення сприятливого інвестиційного клімату у межах визначених пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів.

 

Ключові слова: когнітивне моделювання; когнітивні карти; інвестиційна привабливість; регіон.

 

 

Читати 1440 разів Останнє редагування Вівторок, 26 грудня 2017 15:31
 

Зараз on-line

На даний момент 46 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4378
mod_vvisit_counterВчора4141
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні35060
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні34924
mod_vvisit_counterВ цьому місяці87399
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці146546
mod_vvisit_counterРазом4168421