Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Hazuda М. V., Hazuda L. М. Vartsaba V. І. Algorithm of activation of convergence and integration processes in economic development of rural bordering territories

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-177-181

UDC 330.342:339.(924+926)

М. V. Hazuda, Doctor of Economic Sciences, Professor,
L. М. Hazuda, Doctor of Economic Sciences, Professor,
V. І. Vartsaba, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

ALGORITHM OF ACTIVATION OF CONVERGENCE AND INTEGRATION PROCESSES IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL BORDERING TERRITORIES

Urgency of the research. In modern conditions of the national economy transformation it is necessary to strengthen the convergence and integration processes of territorial systems development, particularly – rural bordering territories.
Target setting. The research interest is concentrated on the problems of activation of convergence and integration processes with the purpose of ensuring the effectiveness of perspective territorial development.
Actual scientific researches and issues analysis. Scientists underline the importance of activation convergence and integration processes at different levels of territorial development: V. Heyets, A. Sakharov, I. Vakhovych, A. Galchynsky, V. Yevdokymenko, N. Mikula, I. Caceres, G. Petrakos, I. Topaloglou, Ph. Cooke, M. Heidenreich, J. A. Stein, etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. Considering essential research results gained by foreign and Ukrainian scientists, the problems of activation of convergence and integration processes of bordering territories need to be studied.
The research objective. The article aims to study the factors of influence on activation of convergence and integration processes at rural bordering territories.
The statement of basic materials. The article grounds the necessity of activation of convergence and integration processes to ensure the rapprochement and equalization development levels of territorial economic systems. The authors developed the algorithm of activation of convergence and integration processes, which is based on current preconditions, the territory’s suitability and readiness, goals and priorities of the processes.
Conclusions. The research results ground the importance of strengthening of convergence and integration activation processes of territorial economic systems with the purpose to align the levels of social and economic development, and to compliance with the ecological postulates of balanced development and further integration into European structures. Consideration of current preconditions of convergence and integrative development of certain territories ensures the formation of viable living environment for local residents with further growth of their living standards and well-being level.

 

Keywords: convergence and integration processes; territorial economic system; rural bordering territories; inter-regional integration.

 

УДК 330.342:339.(924+926)

М. В. Газуда, д. е. н., професор,
Л. М. Газуда, д. е. н., професор,
В. І. Варцаба, д. е. н., доцент

АЛГОРИТМ АКТИВІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах трансформації економіки виникає необхідність посилення конвергенційно-інтеграційних процесів розвитку територіальних систем, в тому числі й прикордонних територій сільської місцевості.
Постановка проблеми. Доцільним є вивчення алгоритму активізації досліджуваних процесів з метою забезпечення результативності перспективного територіального розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вчені підкреслюють важливість активізації процесів конвергенції та інтеграції на різних рівнях територіального розвитку: В. Гейєць, А. Сахаров, І. Вахович, А. Гальчинський, В. Євдокименко, Н. Мікула, І. Касерес, Г. Петракос, Ф. Кук, М. Хайденрайх, Я. А. Стейн та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Зважаючи на значний науковий доробок подальших досліджень потребують питання забезпечення активізаційних процесів розвитку сільських територій.
Метою статті є дослідження чинників впливу на забезпечення активізаційних процесів конвергенції й інтеграції в межах прикордонних територій сільської місцевості.
Виклад основного матеріалу. Обґрунтовується необхідність активізації процесів конвергенції та інтеграції для забезпечення зближення та вирівнювання рівнів розвитку територіальних економічних систем. Побудовано алгоритм активізації конвергенційно-інтеграційних процесів на основі врахування існуючих передумов, виявлення придатності та готовності території.
Висновки. Дослідження підтверджує необхідність посилення активізаційних процесів конвергенції й інтеграції територіальних економічних систем з метою вирівнювання соціально-економічного й дотримання екологічних постулатів їх збалансованого розвитку та подальшої інтеграції у європейські структури. Врахування існуючих передумов забезпечення конвергенційно-інтеграційного розвитку окремих територій сприятиме формуванню життєздатного середовища проживання місцевих жителів з подальшим підвищенням їх добробуту і благополуччя.

Ключові слова: конвергенція; інтеграційні процеси; прикордонні території; сільська місцевість; міжрегіональна інтеграція.

Читати 1178 разів Останнє редагування Вівторок, 02 січня 2018 08:58
 

Зараз on-line

На даний момент 45 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні166
mod_vvisit_counterВчора3927
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні166
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні25084
mod_vvisit_counterВ цьому місяці56056
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці143454
mod_vvisit_counterРазом3835939