Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Tymchak V. V. Tymchak M. V. Administrative and financial decentralization concept and formation of financial support community development in Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-206-211

UDC 342.25(477):336.132.11

V. V. Tymchak, Candidate of Juridical Sciences,
Associate Professor,
M. V. Tymchak, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL DECENTRALIZATION CONCEPT AND FORMATION OF FINANCIAL SUPPORT COMMUNITY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Urgency of the research. The desire of Ukraine to enter the Europe is driven by goals and objectives, the implementation of which is of ligatory in close time perspective. One of these tasks is to conduct administrative and territorial reform and local government reform towards administrative and financial decentralization.
Target setting. Exploring the essence of decentralization, it should be emphasized, that this subject is reflected in all major government policy documents, including - Sustainable Development Strategy "Ukraine 2020" and the Coalition Agreement; State Regional Development Strategy up to 2020.
Actual scientific researches and issues analysis. The study of the problems of decentralization engaged scholars, namely R. Musgrave, W. Oates. Among Ukrainian scientists in the Ukrainian economics issues of fiscal decentralization were considered by N. Bykadorova, B. Danylyshyn, A. Vasiliko, Z. Varnaliy M. Kozoriz, M. Kyzyma, V. Kravchenko, E. Libnova and other well-known experts.
Uninvestigated parts of general matters defining. Research work above does not allow scientists to conclude completeness assess their administrative-fiscal decentralization in the development of local communities.
The research objective. The article is to study the administrative and financial decentralization, defining features of formation of the concept of financial security of local communities.
The statement of basic materials. The article presents the main approaches to defining the essence of administrative and financial decentralization concept and features of formation of financial security of local communities in Ukraine. The study of this legal institution is reflected in all major government policy documents. The analysis of the regions of Ukraine have conducted Territorial Communities. Conclusions. The association of local communities is the prospect of local government transition to a new level. Future research directions may be regulatory mechanisms to study the strategic planning, benchmarking, project management in a unified community and approaches to the management of community property rights.

Keywords: decentralization; local community; financial support; the financial system of state budget regulation.

 

УДК 342.25(477):336.132.11

В. В. Тимчак, к. ю. н., доцент,
М. В. Тимчак, к. е. н., доцент

АДМІНІСТРАТИВНО-ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Прагнення України до європейського простору обумовлюється цілями та завданнями, реалізація яких в найближчий час є обов’язковою. Одним із таких завдань є проведення реформи місцевого самоврядування в напрямку адміністративно-фінансової децентралізації.
Постановка проблеми. Досліджуючи сутність децентралізації, слід наголосити на тому, що дана проблематика відображена в усіх основних державних програмних документах, зокрема – Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» і Коаліційній угоді; Державній стратегії регіонального розвитку до 2020 р.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблематики децентралізація займались вчені науковці заходу, а саме: Р. Масгрейв, В. Оутс. Серед український науковців у сфері української економічної науки проблематику фінансової децентралізації розглядали Н. Бикадорова, Б. Данилишин, О. Василик, З. Варналій, М. Козоріз, М. Кизима, В. Кравченко, Е. Лібнова, та інші відомі фахівці.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження робіт наведених вище науковців не дозволяє робити висновок про повноту оцінки ними адміністративно-фінансової децентралізації в процесі розвитку територіальних громад.
Постановка завдання. Стаття покликана провести дослідження адміністративно-фінансової децентралізації, визначення особливостей формування концепції фінансового забезпечення розвитку територіальних громад.
Виклад основного матеріалу. У статті наведено основні підходи до визначення сутності адміністративно-фінансової децентралізації та особливості формування концепції фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні. В процесі дослідження встановлено, що даний правовий інститут знайшов своє відображення в усіх основних державних програм-них документах. Проведено аналіз областей України у яких проведено об’єднання територіальних громад.
Висновки. Oб’єднання територіальних громад є перспективою переходу місцевого самоврядування на якісно новий рівень. Напрямами подальших досліджень можуть стати нормативно-правове обґрунтування механізмів реалізації стратегічного планування, бенчмаркінгу, проектного менеджменту в об’єднаній громаді.

Ключові слова: децентралізація; територіальна громада; фінансове забезпечення; фінансова система; держаний бюджет; правове регулювання.

 

Читати 2543 разів Останнє редагування Вівторок, 26 грудня 2017 16:42
 

Зараз on-line

На даний момент 51 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні902
mod_vvisit_counterВчора4638
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні902
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні40116
mod_vvisit_counterВ цьому місяці96683
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці181832
mod_vvisit_counterРазом5080815