Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Pohrishchuk G. B., Melnyk V. I. Financial supply of innovation and environmental development agrarian sector

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-219-224

UDC 336 : 504

G. B. Pohrishchuk, Doctor of Economic Science,
Associate Professor
V. I. Melnyk, Doctor of Economic Science,
Associate Professor

FINANCIAL SUPPLY OF INNOVATION-ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR

Urgency of the research. Ensuring stable economic development of Ukraine is possible only with the construction of a high-tech agrarian sector.
Target setting. To ensure economic and environmental human needs, sources of financial resources should be identified and a redistribution system based on innovation should be formed.
Actual scientific researches and issues analysis. Much attention to the issue of innovations is paid in the works of M. D. Babenko, O. Yu. Yermakov, O. D. Hudzynskyi, O. V. Oliinyk, H. Ye. Pavlova, P. T. Sabluk, N. M. Sirenko, O. H. Shpykuliak and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The need for economic feasibility of innovation-environmental development cause the necessity to study the financial constituents.
The research objective is to substantiate elements of the mechanism of financial support of innovation-environmental development of the agrarian sector.
The statement of basic materials. The research has confirmed the expediency of identifying the financial resources' needs at the micro level, in order to implement the savings measures and the expanded reproduction of the agrarian natural resource potential, to determine the criteria for choosing alternative sources of funding of environmental programs and projects.
Conclusions. Implementation of strategic directions of innovation-environmental development of the agrarian sector involves the formation of a financial security mechanism, which elements are defined to be forms and methods of provision; sources of security; financial instruments; financial levers; financial sanctions and incentives. The system of financial provision of the agrarian sector through the use of regulators, which stimulate the ecologization of production and transition to innovative technologies, is substantiated.

Keywords: financial support; innovation-environmental development; agrarian sector.

 

УДК 336 : 504

Г. Б. Погріщук, д. е. н., доцент,
В. І. Мельник, д. е. н., доцент

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Актуальність теми дослідження. Забезпечення стабільного розвитку економіки України можливе за умови інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектору.
Постановка проблеми. Для забезпечення економічних та екологічних потреб людини слід визначити джерела фінансових ресурсів та сформувати систему розподілу на інноваційних засадах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значну увагу питанню інновацій приділено в працях М. Д. Бабенка, О. Ю. Єрмакова, О. Д. Гудзинського, О. В. Олійника, Г. Є. Павлової, П. Т. Саблука, Н. М. Сіренко, О. Г. Шпикуляка та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потреба щодо економічної обґрунтованості інноваційно-екологічного розвитку зумовлює необхідність дослідження фінансової складової.
Постановка завдання: обґрунтувати елементи механізму фінансового забезпечення інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектору.
Виклад основного матеріалу. Дослідженнями підтверджена доцільність визначення потреб у фінансових ресурсах на мікрорівні, з метою здійснення заощаджуваних заходів та розширеного відтворення аграрного природно-ресурсного потенціалу, визначення критеріїв вибору альтернативних джерел фінансування екологічних програм і проектів.
Висновки. Реалізація стратегічних напрямів інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектору передбачає формування механізму фінансового забезпечення, елементами якого визначено: форми та методи забезпечення; джерела забезпечення; фінансові інструменти; фінансові важелі; фінансові санкції та стимули. Обґрунтовано систему фінансового забезпечення аграрного сектору через використання регуляторів, що стимулюють екологізацію виробництва й перехід на інноваційні технології.

Ключові слова: фінансове забезпечення; інноваційно-екологічний розвиток; аграрний сектор.

Читати 1970 разів Останнє редагування Вівторок, 26 грудня 2017 17:18
 

Зараз on-line

На даний момент 71 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні77
mod_vvisit_counterВчора6416
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні17352
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні51120
mod_vvisit_counterВ цьому місяці142001
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4541263