Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Nadraga V. I. Theoretical bases of risk management of social-labor sphere

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-8-15

UDC 330.131.7:331

V. I. Nadraga, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

THEORETICAL BASES OF RISK MANAGEMENT OF SOCIAL-LABOR SPHERE

Urgency of the research. The need to develop the theoretical foundations of the use of risk management tools of the social and labor sphere, based on the specifics of their manifestation and features of the object, goals and methods of managerial influence.
Target setting. It is advisable to study general ap-proaches to social risks management and to study the specifics of the functioning of the social and labor sphere.
Actual scientific researches and issues analysis. The most important current scientific developments have been analysed: R. Mihălcioiu devoted his researches to the problems of development of risk management of the German labor market; H. Vykopalová explores the institutional factors involved in social risks management; E. Eizenberg and Y. Jabareen focused on the problems of forming the conceptual foundations of management theory; Y. Sonsino, M. Veitch have made predictive assessments of social risks in the context of global risk dynamics.
Uninvestigated parts of general matters defining. The researchers pay insufficient attention to the specifics of the manifestation of risks in the social and labor sphere in the face of increased openness and an increase in the number of risk factors of the domestic labour market.
The research objective. The article is intended to identify risk factors determination the social and labour sphere.
The statement of basic materials. The article notes the close relationship between the risks of social and labour sphere and economic risks. A comparative analysis of the development of the social and labour sphere of Ukraine and the certain European countries by the given indicators was carried out. The process of risk management in the social and labour sphere is divided into stages: analysis; choice of methods of influence on the basis of their assessment; management decision making; direct impact on risks; control and adjustment of results.
Conclusions. The basis of a balanced approach concerning the practice of minimizing the risks of the social and labour sphere should be the construction of integrated risk assessments based on the methodological principles.

Keywords: social indicators; probability; employment; unemployment; insurance mechanisms.

УДК 330.131.7:331

В. І. Надрага, д. е.н.,
доцент

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ

Актуальність теми дослідження. Необхідність вироблення теоретичних засад застосування інструментарію управління ризиками соціально-трудової сфери, виходячи зі специфіки їх прояву та особливостей об’єкта, цілей і методів управлінського впливу.
Постановка проблеми. Доцільним є вивчення загальних підходів щодо управління соціальними ризиками та дослідження специфіки функціонування соціально-трудової сфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізовано наукові найбільш актуальні на сьогодні доробки: R. Mihălcioiu, присвячені проблемам розвитку ризик-менеджменту ринку праці ФРН; H. Vykopalová досліджує інституціональні фактори управління соціальними ризиками; E. Eizenberg and Y. Jabareen зосередили увагу на проблемах формування концептуальних засад теорії управління; Y. Sonsino, M. Veitch виробили прогнозні оцінки розвитку соціальних ризиків в контексті динаміки глобальних ризиків.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями приділяється недостатня увага проблемам специфіки прояву ризиків соціально-трудової сфери.
Постановка завдання. Стаття покликана виділити фактори детермінації ризиків соціально-трудової сфери.
Виклад основного матеріалу. У статі відзначається тісний взаємозв’язок ризиків соціально-трудової сфери та економічних ризиків. Проведено порівняльний аналіз розвитку соціально-трудової сфери України та окремих європейських країни за наведеними показниками. Процес управління ризиками соціально-трудової сфери поділено на етапи: аналіз; вибір методів впливу на основі їх оцінки; прийняття управлінського рішення; безпосередній вплив на ризики; контроль і корегування результатів.
Висновки. Основою збалансованого підходу щодо практики мінімізації ризиків соціально-трудової сфери має стати побудова інтегральних оцінок ризиків за виробленими методологічними засадами.

Ключові слова: соціальні індикатори; ймовірність; зайнятість; безробіття; страхові механізми.

Читати 1303 разів Останнє редагування Вівторок, 26 грудня 2017 18:10
 

Зараз on-line

На даний момент 49 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1745
mod_vvisit_counterВчора4490
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні9931
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці97958
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3734387