Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Basyuk D. І., Antonenko I. Y., Muzychka Y. O. Distribution as a modern form of marketing structures in touris

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-125-130

UDC 338.48:658.8

D. І. Basyuk, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
I. Y. Antonenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
Y. O. Muzychka, Candidate of Economic Sciences

DISTRIBUTION AS A MODERN FORM OF MARKETING STRUCTURES IN TOURISM

Urgency of the research. The need to improve the management of services distribution and to create an efficient marketing system for the operation and development of enterprises in the market is due to the growing competition in the tourism industry against the background of demand reduction for services.
Target setting. It is important to study and justify the theoretical and methodological foundations, practical recommendations for managing the distribution of tourist services.
Actual scientific researches and issues analysis. The problems of the theory and practice of managing the distribution of tourism services are reflected in the works of foreign and domestic scientists such as J. Bolt, D. Bukhalis, D. Jobber, J. Lancaster, and G. Stewart. In the area of tourism: L. Balabanova [1], G. Calvin, F. Kotler, J. Majkenzi, C. Melnychenko [2], G. Mykhaylychenko [3], G. Osmolovsky, T. Primak and others.
Actual scientific researches and issues analysis. The problems of the theory and practice of managing the distribution of tourism services are reflected in the works of foreign and domestic scientists such as J. Bolt, D. Bukhalis, D. Jobber, J. Lancaster, and G. Stewart. In the area of tourism: L. Balabanova [1], G. Calvin, F. Kotler, J. Majkenzi, C. Melnychenko [2], G. Mykhaylychenko [3], G. Osmolovsky, T. Primak and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The scientists do not have enough research on managing the distribution of tourism services, taking into account the factors of external environment, competitive influences, marketing innovations and modern IT technologies.
The research objective. An article is called to identify an efficient distribution system for tourism services that should be built based on their supply capacity, the channels for promoting tourism products (direct, indirect) and the formation of strategies.
The statement of basic materials. The article focuses on the development of theoretical and methodological approaches, practical recommendations on management of distribution activities of tourism enterprises. It is determined that the construction of an effective distribution system for tourism services should be carried out on the basis of their sales potential, channels for the promotion of tourism products (direct, indirect) and the formation of strategies. The usage of electronic distribution in tourism is considered.
Conclusions. It is recommended to form the strategic framework for the organization of distribution activities in tourism, focusing on traditional and new sale channels of tourism services, their mutual influence and development, ensuring the provision of advanced technology, and the development of global distribution, which certainly improves the quality of services.

Keywords: distribution; marketing of tourism goods (services); tourism product; tour operator; travel agent.

УДК 338.48:658.8

Д. І. Басюк, д. е. н., доцент,
І. Я. Антоненко, д. е. н., професор,
Є. О. Музичка, к. е. н.

ДИСТРИБУЦІЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ЗБУТОВИХ СТРУКТУР В ТУРИЗМІ

Актуальність теми дослідження. Необхідність удосконалення управління дистрибуцією послуг та побудови ефективної системи збуту, необхідної для функціонування і розвитку підприємств на ринку обумовлена зростаючою конкуренцією у туристичній сфері на фоні зменшення попиту на послуги.
Постановка проблеми.
Важливим є вивчення та обґрунтування теоретичних та методичних засад, практичних рекомендацій щодо управління дистрибуцією туристичних послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми теорії та практики управління дистрибуцією туристичних послуг знайшли відображення у працях таких закордонних та вітчизняних вчених, як: Дж. Болт, Д. Бухаліс, Д. Джоббер, Дж. Ланкастер, Г. Стюарт; у сфері туризму: Л. Балабанова [1], Р. Келвін, Ф. Котлер, Дж. Майкензі, С. Мельниченко [2], Г. Михайліченко [3], Г. Осмоловський, Т. Примак та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми.
Науковцями недостатньо досліджені питання управління дистрибуцією туристичних послуг з урахуванням чинників зовнішнього середовища, конкурентного впливу, маркетингових інновацій та сучасних IT-технологій.
Постановка завдання.
Стаття покликана визначити дієві системи дистрибуції туристичних послуг, які повинні здійснюватись на основі їх збутового потенціалу, каналів просування туристичних продуктів (прямих, непрямих) та формування стратегій.
Виклад основного матеріалу.
Стаття присвячена розробці теоретичних та методичних підходів, практичних рекомендацій щодо управління дистрибуційною діяльністю туристичних підприємств. Визначено, що побудова дієвої системи дистрибуції туристичних послуг повинна здійснюватись на основі їх збутового потенціалу,  каналів просування туристичних продуктів (прямих, непрямих) та формування стратегій. Розглядається застосування електронної дистрибуції в туризмі.
Висновки.
Стратегічні основи організації дистрибуційної діяльності в туризмі рекомендовано формувати, зосередившись на основі традиційних і нових каналів продажу туристичних послуг, їх взаємного впливу і розвитку, що забезпечить надання передових технологій, розвитку глобальної дистрибуції, що, безумовно, підвищує якість послуг.

Ключові слова: дистрибуція; збут туристичних продуктів (послуг); туристичний продукт; туроператор; турагент.

Читати 1493 разів Останнє редагування Вівторок, 02 січня 2018 09:26
 

Зараз on-line

На даний момент 44 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1672
mod_vvisit_counterВчора4736
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні6408
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні36314
mod_vvisit_counterВ цьому місяці130674
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці146546
mod_vvisit_counterРазом4211696