Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Chugunov I. Ya., Pasichnyi M. D. Fiscal policy for economic development

Оцініть матеріал!
(7 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-54-61

UDC 336.143:330.341.2

I. Ya. Chugunov, Doctor of Economics,
Professor,
M. D. Pasichnyi, Candidate of Economic Science,
Associate Professor

FISCAL POLICY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

Urgency of the research. Commonly, tax and budget instruments’ nature and degree of influence on the economic development depend on the share of GDP redistribution through the public finance system. But it isn’t the one and only influencing factor. The national fiscal architectonics model and the quality of state institutions are essential as well.
Target setting. Under modern conditions of the global economy delayed growth rate, the further development of the statements on the possibility evaluation of discretionary fiscal policy measures implementation, their scope and composition to accelerate economic growth is advisable.
Analysis of resent researches and publication. The questions of determining the fiscal policy role for the economic development regulation are explored in numerous works written by P. Arestis, G. Dell’Ariccia, A. Afonso, R. J. Barro, O. Blanchard, E. M. Engen, P. Mauro, V. Tanzi, I. Chugunov, D. Furceri etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. At the present development stage of financial relations, it is important to deepen the scientific research in the area of estimating the budget and tax instruments’ value and degree of inflence on the country’s economic development dynamics.
The research objective. The main aim of this article is to develop theoretical and methodological principles of fiscal policy formation in the context of providing the necessary prerequisites for a long-term economic growth.
The statement of basic materials. Using the convergence of neoclassical and neo-Keynesian approaches as well as correlation and regression analysis methods, the influence of such factors as the level and the structure of taxation, the budget expenditures, the budget deficit, and the public debt on economic development was examined in this article.
Conclusions. In modern conditions, fiscal policy has a significant regulatory impact on the economic processes by an integrated combination of fiscal architectonics instruments (taking into account the variation of composite structure models, time lags, and economic cycles).

Keywords: fiscal policy; fiscal architectonics; budget deficit; government debt; economic development.

 

УДК 336.143:330.341.2

І. Я. Чугунов, д. е. н., професор,
М. Д. Пасічний, к. е. н., доцент

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Актуальність теми дослідження. Зазвичай, характер та ступінь впливу податкових і бюджетних ін-струментів на економічний розвиток залежить від обсягу перерозподілу валового внутрішнього продукту через систему публічних фінансів. Проте це не єдиний фактор. Також важливими чинниками є модель бюджетно-податкової архітектоніки відповідної країни та якість інститутів.
Постановка проблеми. За сучасних умов уповільнення темпів росту світової економіки доцільним є подальший розвиток положень щодо оцінки можливостей використання заходів дискреційної фіскальної політики, їх масштабів та композиції для активізації темпів економічного зростання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням визначення ролі бюджетно-податкової політики у регулюванні економічного розвитку присвячено численні праці Ф. Арестіса, Дж. Дель’Аріссія, А. Афонсо, Р. Барро, О. Бланшара, Е. Енгена, П. Мауро, В. Танзі, І. Чугунова, Д. Фурсері та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сучасному етапі розвитку фінансових відносин важливим є продовження наукового пошуку щодо оцінки значення та ступеню впливу бюджетних та податкових інструментів на динаміку економічного розвитку країни.
Постановка завдання. Основним завданням написання цієї статті є розвиток теоретико-методологічних засад формування бюджетно-податкової політики в контексті забезпечення необхідних передумов для довгострокового економічного зростання.
Викладення основного матеріалу. У статті досліджено вплив рівня та структури оподаткування, бю-джетних видатків, дефіциту бюджету та державного боргу на економічний розвиток із використанням конвергенції неокласичного та неокейнсіанського підходів, методів кореляційно-регресійного аналізу.
Висновки. За сучасних умов бюджетно-податкова політика здійснює значимий регулятивний вплив на економічні процеси шляхом комплексного поєднання інструментів фіскальної архітектоніки, враховуючи варіацію моделей композиційної структури, лаги дії у часі, циклічність економіки.

Ключові слова: бюджетно-податкова політика; фіскальна архітектоніка; дефіцит бюджету; державний борг; економічний розвиток.

References

1. Afonso, A. & Furceri, D. (2010). Government size, composition, volatility and economic growth. European Journal of Political Economy, 26(4), 517-532 [in English].
2. Arestis, P. (2012). Fiscal policy: a strong macroeconomic role. Review of Keynesian Economics, 1(1), 93-108 [in English].
3. Barro, R. J. (1996). Determinants of economic growth: a cross-country empirical study (No. w5698). National Bureau of Economic Research [in English].
4. Blanchard, O., Dell’Ariccia, G. & Mauro, P. (2010). Rethinking macroeconomic policy. Journal of Money, Credit and Banking, 42(1), 199–215 [in English].
5. Engen, E. M., & Skinner, J. (1992). Fiscal Policy and Economic Growth (No. 4223). National Bureau of Economic Research [in English].
6. Teles, V. K., & Mussolini, C. C. (2014). Public debt and the limits of fiscal policy to increase economic growth. European Economic Review, 66, 1–15 [in English].
7. Tanzi, V., & Zee, H. H. (1997). Fiscal policy and long-run growth. Staff Papers, 44(2), 179–209 [in English].
8. Chugunov, I. & Makogon, V. (2014). Biudzhetnopodatkova polityka v umovakh instytutsiinykh peretvoren [Budget policy under institutional transformation] Visnyk KNTEU – Bulletin of Kyiv National Trade-Economic University, 4, 79–91 [in Ukranian].
9. The official website of OECD. www.oecd.org. Retrieved from http://www.oecd.org/ [in English].

Література

1. Afonso, A., & Furceri, D. (2010). Government size, composition, volatility and economic growth. European Journal of Political Economy, 26 (4), 517–532.
2. Arestis, P. (2012). Fiscal policy: a strong macroeconomic role. Review of Keynesian Economics, 1 (1), 93–108.
3. Barro, R. J. (1996). Determinants of economic growth: a cross-country empirical study (No. w5698). National Bureau of Economic Research. 4. Blanchard, O., Dell’Ariccia, G., & Mauro, P. (2010). Rethinking macroeconomic policy. Journal of Money, Credit and Banking, 42 (1), 199–215.
5. Engen, E. M., & Skinner, J. (1992). Fiscal Policy and Economic Growth (No. 4223). National Bureau of Economic Research.
6. Teles, V. K., & Mussolini, C. C. (2014). Public debt and the limits of fiscal policy to increase economic growth. European Economic Review, 66, 1–15.
7. Tanzi, V., & Zee, H. H. (1997). Fiscal policy and longrun growth. Staff Papers, 44(2), 179–209.
8. Чугунов, І. Бюджетно-податкова політика в умовах інституційних перетворень / І. Чугунов, В. Макогон // Вісник КНТЕУ. – 2014. – № 4. – С. 79–91.
9. The official website of OECD. Retrieved from http://www.oecd.org.

Читати 2227 разів Останнє редагування Четвер, 25 жовтня 2018 12:31
 

Зараз on-line

На даний момент 56 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні6430
mod_vvisit_counterВчора6886
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні6430
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні37577
mod_vvisit_counterВ цьому місяці110923
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці156084
mod_vvisit_counterРазом4348029