Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Shkarlet S. M., Ilienko O. V., Kyrylenko O. М. Quality of corporate governance as a factor of corporation strategic development

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-129-135

UDC 338.25

S. M. Shkarlet, Doctor of Economics,
Professor, Honored Scientist of Ukraine,
O. V. Ilienko, Doctor of Economics,
O. М. Kyrylenko, Candidate of Economic
Sciences

QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE AS A FACTOR OF CORPORATION STRATEGIC DEVELOPMENT

Urgency of the research. Corporate governance is aimed at solving three main tasks of the corporation: ensuring maximum efficiency of its activities, attracting investments, fulfilling legal and social obligations, which is ensured by forming a system of relations between shareholders, managers, directors, creditors, employees, suppliers, buyers, government officials, members of public organizations and movements.
Target setting. Despite numerous studies, conducted in different countries by scientists and specialists in the field of corporate governance, so far, the direct dependence of financial indicators of the company, primarily on net profit and shareholder value growth, on the quality of corporate governance [1; 2; 3] has not been established.
Actual scientific researches and issues analysis. Some issues concerning the solution of this problem are highlighted in the works of both domestic and foreign authors. [2; 5-8]. In particular, they consider different approaches of the formation of enterprise management system.
Uninvestigated parts of general matters defining. Corporate governance is defined as the company's chosen way of self-government, which should ensure the protection of the rights of financially interested persons, which include shareholders, employees and creditors [3].
The research objective. The purpose of this article is to define the concept of the quality of corporate governance as a necessary component of the strategic development of the company and its impact on the management of the company in the future, in opting for optimum interdependence between strategic and operational management.
The statement of basic materials. The article examines the quality of corporate governance as a necessary component of the company's strategic development.
Conclusions. Studies have shown that corporate governance can be considered qualitative if the company achieves a balance of interests of different parties and ensures the company's long-term development.

Keywords: quality; corporate governance; strategic development; corporation; profit.

 

УДК 338.25

С. М. Шкарлет, д. е. н., професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
О. В. Ільєнко, д. е. н,
О. М. Кириленко, к. е. н.

ЯКІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Корпоративне керівництво спрямовано на вирішення трьох основних завдань корпорації: забезпечення максимальної ефективності своєї діяльності, залучення інвестицій, виконання юридичних та соціальних зобов'язань, що забезпечується формуванням системи відносин між акціонерами, менеджерами, директорами, кредиторами, працівниками, постачальниками, покупцями, державними службовцями, членами громадських організацій та рухів.
Постановка проблеми. Незважаючи на численні дослідження, проведені в різних країнах ученими та спеціалістами у сфері корпоративного управління, до цих пір пряма залежність фінансових показників компанії, в першу чергу чистого прибутку та зростання вартості акціонерів, від якості корпоративного управління [1; 2; 3] не було встановлено.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі питання щодо вирішення цієї проблеми висвітлені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів [2; 5-8]. Зокрема, вони розглядають різні підходи формування системи управління підприємством.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Корпоративне управління визначається як обраний шлях компанії, який повинен забезпечити захист прав фінансово зацікавлених осіб, до яких належать акціонери, працівники та кредитори.
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення поняття якості корпоративного управління як необхідної складової стратегічного розвитку компанії та його впливу на управління компанією в майбутньому, у виборі оптимальної взаємозалежності стратегічного та оперативного управління.
Виклад основного матеріалу. В статті досліджується питання якості корпоративного управління як необхідної компоненти стратегічного розвитку компанії.
Висновки. Дослідження показали, що корпоративне управління можна вважати якісним, якщо компанія досягає балансу інтересів різних сторін і забезпечує довгостроковий розвиток компанії.

Ключові слова: якість; корпоративне управління; стратегічний розвиток; корпорації, прибуток.

 


 

Читати 1377 разів Останнє редагування Понеділок, 26 березня 2018 12:40
 

Зараз on-line

На даний момент 63 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні163
mod_vvisit_counterВчора3696
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні3859
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці91886
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3728315