Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Goncharenko O. G. Penitentiary Service management from the position of service approach

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-136-140

UDC 343.8

O. G. Goncharenko, Doctor of Economics,
Professor

PENITENTIARY SERVICE MANAGEMENT FROM THE POSITION OF SERVICE APPROACH

Urgency of the research. On the modern stage of development of economic science there is forming of the new going near the rich in content filling of service in a public production. At the same time the presence of other approaches allows to form methodology of estimation of service activity, and as a result differently to ground their grant on state enterprises.
Target setting. The problems of studying the diversity of approaches to the formation of the essence of the service in the implementation of a service approach are devoted to the scientific work of a number of scientists, but they do not separate the specifics of this approach, taking into account the activities of enterprises of the criminal-executive system.
Actual scientific researches and issues analysis. The problems of studying the use of the concept of service from the standpoint of the service approach are devoted to the works of such scholars as K. Albrecht, I. Kotlyarov, R. Norman, V. Plotnikov, O. Morgulets and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The scientific novelty of this publication is the adaptation of the service approach to the specifics of the state enterprises of the criminal-executive system.
The research objective. The purpose of this scientific study is the formation of the bases of management of the criminal-executive system on the basis of service approach.
The statement of basic materials. Evolutionary development category "service" led to the formation of a qualitatively new approach to their application in the criminal-executive system. From the socio-economic point of view, the activity of the criminally-executive system consists in the production of the public good of general use, which involves the isolation of the convicted from society and the application of measures of pedagogical influence, which is, providing services to the whole society. By the specific signs of category "service" of the criminally-executive system it follows to count such: defense societies from persons, that committed crime; demand is on these services from the side of society; providing of safety and defense of the declared interests of personality. The introduction of this definition at the legislative level will provide the innovation of the principles of management of the criminally-executive system from the standpoint of service approach.
Conclusions. As a result of the investigation of the mechanism of management of the criminal-executive system from the standpoint of the service approach, the hypothesis about the need to provide "service" to the convicted person was confirmed.

Keywords: public goods; service; service approach; criminal-executive system; personnel.

 

УДК 343.8

О. Г. Гончаренко, д. е. н.,
професор

УПРАВЛІННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЮ СИСТЕМОЮ З ПОЗИЦІЇ СЕРВІСНОГО ПІДХОДУ

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку економічної науки відбувається формування нових підходів до змістовного наповнення послуги у суспільному виробництві. В той же час наявність інших підходів дозволяє формувати методику оцінки сервісної діяльності, і як наслідок по-різному обґрунтовувати їх надання на державних підприємствах.
Постановка проблеми. Проблеми вивчення різноманітності підходів до формування сутності послуги за умов реалізації сервісного підходу присвячені наукові праці ряду вчених, але вони не відокремлюють специфіку цього підходу з врахуванням діяльності підприємств кримінально-виконавчої системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам вивчення використання поняття послуги з позиції сервісного підходу присвячені праці таких вчених, як: К. Альбрехт, І. Котляров, Р. Норман, В. Плотніков, О. Моргулець.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковою новизною публікації є адаптування сервісного підходу під специфіку діяльності державних підприємств кримінально-виконавчої системи.
Постановка завдання. Метою дослідження постає формування базисів управління кримінально-виконавчою системою на основі сервісного підходу.
Виклад основного матеріалу. Еволюційний розвиток та семантичність категорій «послуга» та «сервіс» призвів до формування якісно нового підходу до їх застосування у кримінально-виконавчій системі. З суспільно-економічної точки зору діяльність кримінально-виконавчої системи полягає в виробництві суспільного блага загального користування, що передбачає ізолювання засудженого від суспільства і застосування заходів педагогічного впливу, тобто надання послуги усьому суспільству. Специфічними ознаками категорії «сервісна послуга» кримінально-виконавчої системи слід вважати таке: захист суспільства від осіб, які скоїли злочини; попит на ці послуги зі сторони суспільства; забезпечення безпеки і захисту декларованих інтересів особистості. Впровадження даної дефініції на законодавчому рівні забезпечить інноватику принципів управління кримінально-виконавчою системою з позиції сервісного підходу.
Висновки. У результаті дослідження механізму управління кримінально-виконавчою системою з позиції сервісного підходу було підтверджено гіпотезу про необхідність надання «сервісної послуги» засудженим.

Ключові слова: суспільні блага; сервісна послуга; сервісний підхід; кримінально-виконавча система; персонал.

 

 

Читати 1640 разів Останнє редагування Середа, 16 травня 2018 09:06
 

Зараз on-line

На даний момент 64 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні166
mod_vvisit_counterВчора3696
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні3862
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці91889
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3728318