Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Horal L. T. Perevozova I. V., Shyiko V. I. Modelling business processes of natural gas transportation

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-141-148

UDC 338.31

L. T. Horal, Doctor of Economics, Professor,
I. V. Perevozova, Doctor of Economics,
Associate Professor,
V. I. Shyiko, Candidate of Economic Sciences,
Assistant

MODELLING BUSINESS PROCESSES OF NATURAL GAS TRANSPORTATION

Urgency of the research. Active market competition and world integration of the domestic economy put the business entities in demand of optimizing their activities by moving from functional to the processing management, which is based on the studying of production business processes and top economic-mathematical modeling business processes effectiveness in gas transportation companies.
Target setting. It is advisable economic-mathematical modeling business processes of gas transportation system for identify production bottlenecks and efficient use of hidden opportunities.
Actual scientific researches and issues analysis. Authors: L. T. Goral, I. G. Fadeeva, V. S. Ponomarenko, S. V. Minukhin, S. V. Znhur, P. Luis, M. Lopez, M. Gaska, D. Gelbing, M. Hammer , J. Champi, M. Rother, J. Shuk have made significant contribution to the development of the modern approaches to business modeling.
Uninvestigated parts of general matters defining. At the same time very few of scientific papers highlights the peculiarities implementation of business process modeling for gas transport companies.
The research objective. Formation optimization model of business processes effectiveness on the basis system research technology of pipeline transportation natural gas.
The statement of basic materials. It is proved the necessity of economic-mathematical modeling business processes of pipeline transportation natural gas. It is established the stage of business modeling. It is constructed the model of the main streams forming the enterprise productivity. It is presented the multifactor model of the performance enterprises in the industry.
Conclusions. The current model assumes a phased optimization of the performance indicator on the basis reducing the expenditure activity and allows to determine the most important objects of its formation, which, as the research shows, are different in individual business processes.

Keywords: modeling; pipeline transport; costs; profita-bility; model of efficiency; business process.

 

УДК 338.31

Л. Т. Гораль, д. е. н., професор,
І. В. Перевозова, д. е. н., доцент,
В. І. Шийко, к. е. н., асистент

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Актуальність теми дослідження. Активна ринкова конкуренція та світова інтеграція вітчизняної економіки ставлять перед суб’єктами господарювання вимогу оптимізації своєї діяльності шляхом переходу від функціонального управління до процесно-орієнтованого, який базується на дослідженні бізнес-процесів виробництва та актуалізує економіко-математичне моделювання результативності бізнес-процесів стратегічних підприємств.
Постановка проблеми. Доцільним є здійснення економіко-математичного моделювання бізнес-процесів газотранспорної системи для визначення вузьких місць виробництва та ефективного використання прихованих можливостей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток сучасних підходів до бізнес-моделювання здійснили автори: Л. Т. Гораль, І. Г. Фадєєва, В. С. Пономаренко, С. В. Мінухін, С. В. Знахур, П. Луїса, М. Лопез, М. Гаска, Д Гелбінг, М. Хаммер, Дж. Чампі, М. Ротер, Дж. Шук.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час недостатньо наукових праць висвітлюють особливості здійснення моделювання бізнес-процесів для газотранспортних підприємств.
Постановка завдання. Формування оптимізаційної моделі результативності бізнес-процесів на основі системного дослідження технології трубопровідного транспортування природного газу.
Виклад основного матеріалу. У статті доведено необхідність економіко-математичного моделювання бізнес-процесів газотранспортних підприємств. Встановлено етапність бізнес-моделювання. Побудована модель основних потоків, що формують результативність підприємства. Наведено мультифакторну модель результативності діяльності підприємств галузі.
Висновки. Сформована модель передбачає поетапну оптимізацію показника результативності на основі зниження витратності діяльності та дозволяє визначити найбільш вагомі об’єкти його формування, які як показують дослідження бувають різними на окремих бізнес-процесах.

Ключові слова: моделювання; трубопровідний транспорт; витрати; дохідність; модель результативності; бізнес-процес.

 

 


 

Читати 1696 разів Останнє редагування Понеділок, 26 березня 2018 13:23
 

Зараз on-line

На даний момент 52 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1672
mod_vvisit_counterВчора3674
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні1672
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці89699
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3726128