Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Duka A. P., Holyk M. M. The modern concept of public management evaluation

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-149-154

UDC 35.072.2

A. P. Duka, Doctor of Economics,
Associate Professor,
M. M. Holyk, Candidate of Economic Sciences

THE MODERN CONCEPT OF PUBLIC MANAGEMENT EVALUATION

Urgency of the research. Effective public management is a main prerequisite for achievement a high level of socio-economic development of the country and an important direction in ensuring the optimal forms of interaction between public institutions and strengthening confidence in public authorities.
Target setting. Assessing the effectiveness of public management requires a holistic approach that will help to take into account the results of public authority activities and the peculiarities of interaction between the main social institutions.
Actual scientific researches and issues analysis. Theoretical and applied aspects of evaluating the effectiveness of public management are laid down in the writings of such scholars as J. Micklethwait, A. Wooldridge, S. Denning, H. Goran, K. Julius, S. Pollitt, G. Bouckaert, V. Bakumenko, V. Berezhnyi, P. Matviyenko, N. Nyzhnyk, V. Reshota, O. Rudenko, O. Sergeyeva and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. By the level of methodology studies of new approaches regarding the choosing of parameters of functioning effectiveness of public authority, adapted to the current trends of the economic process in the country, are still relevant.
The research objective. The aim of this scientific work is to identify and systematize the main approaches to the evaluation of public management, clarify the peculiarities of their application within the framework of the modern economic development.
The statement of basic materials. Authors analyzed and summarized the experience of evaluating the effectiveness of public management from the standpoint of the main criteria and methods. The importance of determining the quality and efficiency of public management in order to identify the criteria of citizens' satisfaction with the current system of public authority is emphasized. With the goal of expanded presentation, the prospects for applying the criteria and models of public management evaluation in the system of state management are outlined.
Conclusions. The proposed approach to the evaluation of effectiveness of public management will improve the application of basic methods and criteria for overcoming socio-political and economic contradictions in the modern economic development, which is especially important in the condi-tions of economic, social and political instability of the environment functioning.

Keywords: Public Management; Public Governance; Good Governance; evaluation of Public Management; Model of Public Authority assessment.

 

УДК 35.072.2

А. П. Дука, д. е. н., доцент,
М. М. Голик, к. е. н.

СУЧАСНІ КОНЦЕПТИ ОЦІНЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Актуальність теми дослідження. Ефективне публічне управління є основною умовою досягнення високого рівня соціально-економічного розвитку країни та важливим напрямом забезпечення оптимальних форм взаємодії між суспільними інститутами і зміцнення довіри до публічної влади.
Постановка проблеми. Оцінювання ефективності публічного управління потребує цілісного підходу, що сприятиме врахуванню результатів діяльності публічної влади та особливостей здійснення взаємодії між основними суспільними інститутами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти оцінювання ефективності публічного управління закладені у працях таких вчених як: Дж. Міклcвейт, А. Вулдрідж, С. Деннінг, Х. Горан, К. Юліус, С. Поллітт, Г. Букерт, В. Бакуменко, В. Бережний, П. Матвієнко, Н. Нижник, В. Решота, О. Руденко, О. Сергєєва та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Актуальними залишаються дослідження нових за рівнем методології підходів щодо вибору параметрів ефективності функціонування публічної влади, адаптованих до сучасних тенденцій економічного процесу в країні.
Постановка завдання. Метою цієї наукової роботи є виявлення та систематизація основних підходів до оцінювання публічного управління, з’ясування особливостей їх застосування в межах розвитку сучасної економіки.
Виклад основного матеріалу. Авторами проведено аналіз та узагальнено досвід оцінювання ефективності публічного управління з позицій основних критеріїв та методик. Наголошено на важливості визначення якості, ефективності публічного управління з метою виявлення критеріїв задоволеності громадян чинною системою публічної влади. З метою розгорнутого представлення окреслено перспективи застосування критеріїв та моделей оцінювання публічного управління в системі державного менеджменту.
Висновки. Запропонований концепт оцінювання ефективності публічного управління дозволить удосконалити застосування основних методик та критеріїв для подолання соціально-політичних та економічних суперечностей розвитку сучасної економіки, що особливо важливо в умовах економічної, соціальної та політичної нестабільності функціонування зовнішнього середовища.

Ключові слова: публічне управління; публічна влада; ефективне врядування; оцінювання публічного управління; модель оцінювання публічної влади.

 

Читати 928 разів Останнє редагування Вівторок, 27 березня 2018 07:26
 

Зараз on-line

На даний момент 56 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2377
mod_vvisit_counterВчора3375
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні21597
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці49220
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3349197