Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Karpenko O. О., Palyvoda O. М., Bondar N. М. Modelling the integral performance of transport and logistics clusters

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-155-160

UDC 330.4:656.07:334.7

О. О. Karpenko, Doctor of Economics,
Associate Professor,
O. М. Palyvoda, Doctor of Economics,
Associate Professor,
N. М. Bondar, Doctor of Economics,
Associate Professor

MODELLING THE INTEGRAL PERFORMANCE OF TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTERS

Urgency of the research. The success of the country’s economic development is determined by the level of infrastructure development, in particular such its types as transport and logistics, which determine the speed of business processes and their ultimate efficiency. Nowadays Ukraine shows low ratings of the development of the transport and logistics market, which may negatively affect the country’s participation in the world foreign trade turnover.
Target setting. One of the directions of improving the situation is the formation of transport and logistics clusters (TLC) as the most efficient form of the innovation-oriented integration of participants of the transport and logistics services market and the coordination of their economic interests throughout the chain of added value.
Actual scientific researches and issues analysis. The analysis of research on cluster problems has shown that carefully elaborated questions are the ones about identifying clusters, defining their types, as well as principles of cooperation and mechanisms of the state support.
Uninvestigated parts of general matters defining. The methodological approaches to determining the TLC performance require further development.
The research objective. The integral indicators of the transport and logistics cluster performance are modelled in the article in order to identify and provide practical support to those directions of the TLC development that have the greatest socio-economic potential.
The statement of basic materials. Four groups of indicators of the TLC performance are distinguished: economic, social, innovative and environmental. The most important indicators of the TLC performance for each of the groups were selected; and based on their expected dynamics, the integral indicators for each group indicator of the TLC performance were determined.
Conclusions: The modelled integral indicators of performance can be used to determine the impact on the overall TLC performance, as well as to analyse the dynamics of changes in the economic, environmental, social and innovative spheres in the process of functioning of the TLC.

Keywords: transport and logistics cluster; integral cluster performance; logistics; transport; modelling of cluster performance.УДК 330.4:656.07:334.7

О. О. Карпенко, д. е. н, доцент,
О. М. Паливода, д. е. н., доцент,
Н. М. Бондар, д. е. н., доцент

МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ

Актуальність теми дослідження. Успішність економічного розвитку країни визначається рівнем розвитку інфраструктури, зокрема таких її видів, як транспорт та логістика, котрі зумовлюють швидкість протікання бізнес-процесів та їх кінцеву ефективність. Україна сьогодні демонструє низькі рейтинги розвитку транспортно-логістичного ринку, що може негативно позначитися на участі країни в світовому зовнішньо-торговельному обороті.
Постановка проблеми. Одним з напрямків поліпшення ситуації є формування транспортно-логістичних кластерів (ТЛК) як найбільш ефективної форми інноваційно орієнтованої інтеграції учасників ринку транспортно-логістичних послуг та узгодження їх економічних інтересів у всьому ланцюгу створення доданої вартості.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз досліджень з кластерної проблематики показав, що ретельно опрацьованими є питання щодо ідентифікації кластерів, визначення їх видів, а також принципів співпраці та механізмів державної підтримки.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребують додаткової розробки методологічні підходи до визначення ефективності функціонування ТЛК.
Постановка завдання. У статті було модельовано інтегральні показники ефективності транспортно-логістичного кластеру з метою виділення та практичної підтримки тих напрямів розвитку ТЛК, які мають найбільший соціально-економічний потенціал.
Виклад основного матеріалу. Виділено чотири групи показників ефективності ТЛК: економічні, соціальні, інноваційні та екологічні. Відібрано найбільш вагомі показники ефективності функціонування ТЛК по кожній з груп та на основі їх очікуваної динаміки визначено інтегральні показники для кожного групового показника ефективності функціонування ТЛК.
Висновки. Змодельовані інтегральні показники ефективності можуть використовуватися для визначення впливу на загальну ефективність функціонування ТЛК, а також аналізу динаміки змін в економічний, екологічній, соціальній та інноваційній сферах в процесі функціонування ТЛК.

Ключові слова: транспортно-логістичний кластер; інтегральна ефективність кластера; логістика; транспорт; моделювання ефективності кластера.

Читати 861 разів Останнє редагування Вівторок, 27 березня 2018 07:58
 

Зараз on-line

На даний момент 48 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2508
mod_vvisit_counterВчора3375
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні21728
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці49351
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3349328