Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Kopytova I. V., Fedorenko V. V. Efficiency of management activity on the basis of moral-legal and psychological regulation

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-165-169

UDC 338.24:346:331.44

I. V. Kopytova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
V. V. Fedorenko, Candidate of Philosophic Sciences

EFFICIENCY OF MANAGEMENT ACTIVITY ON THE BASIS OF MORAL-LEGAL AND PSYCHOLOGICAL REGULATION

Urgency of the research. The processes of globalization, eurointegration and domestic decentralization require more efficient management model. The complexity of the formation of such a model is conditioned by social and economic instability, morality crisis and legal consciousness. A particular relevance in these conditions obtain the study of the moral and legal and psychological principles of the effectiveness of management.
Target setting. Management effectiveness is determined by external and internal factors of influence. Therefore, the increasing role of moral and legal and psychological factors is logical, since it actualizes the meaning of improvement of human capital quality.
Actual scientific researches and issues analysis. Famous scientists R.H. Thaler, D. Kahneman, A. Tversky, H. A. Simon, M. Rabin, K. Krylov, L. Orban-Lembryk and others have made a significant contribution to the development of the theory and methodology of moral and legal and psychological principles for improving the efficiency of management activity. etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. Insufficient scientific works highlight features, essence, content of the relationship of morality and law in management activities.
The research objective. The purpose of investigation is a determination of terms of implementation of moral and legal and psychological factors of impact for increase of efficiency of management on all its hierarchical levels.
The statement of basic materials. In the article the essence, content, features of the relationship of morality and law are considered in the light of new achievements in management psychology, including in the theory of "controlling choice". Moral-legal and psychological basics of management activity are considered as internal factors of determination of efficiency of management.
Conclusions. Determining the essence, content, features of the relationship of morality and law in management activities gives the opportunity to the most fully use this knowledge in the increase of quality of human capital. The factor of consciousness, moral and legal and psychological principles play a key role in maintaining high level of efficiency of management.

Keywords: management efficiency; right; personnel; the quality of human capital; morality; improvement of management activity.

 

УДК 338.24:346:331.44

І. В. Копитова, к. е. н., доцент,
В. В. Федоренко, к. філос. н.

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Процеси глобалізації, євроінтеграції і вітчизняної децентралізації потребують більш ефективної управлінської моделі. Складність з формуванням такої моделі обумовлені соціально-економічною нестабільністю, кризою моральності і правосвідомості. Особливої актуальності в цих умовах набуває дослідження морально-правових та психологічних засад ефективності управління.
Постановка проблеми. Ефективність управління детермінована зовнішніми та внутрішніми факторами впливу. Тому підвищення ролі морально-правового і психологічного чинників є закономірним, оскільки актуалізує значення підвищення якості людського капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії та методології морально-правових та психологічних засад підвищення ефективності управлінської діяльності зробили відомі вчені Р. Талєр, Д. Канєман, А. Тверські, Г. Саймон, М. Рабін, К. Крилов, Л. Орбан-Лембрик та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо наукових праць, що висвітлюють особливості, сутність, зміст взаємозв’язку моралі і права в управлінській діяльності.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення умов реалізації морально-правових і психологічних чинників впливу на підвищення ефективності управління на всіх його ієрархічних рівнях.
Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто сутність, зміст, особливості взаємозв’язку моралі і права з урахуванням нових досягнень в психології управління, у тому числі в теорії «управляючого вибору». Морально-правові і психологічні засади управлінської діяльності розглядаються як внутрішні фактори детермінації ефективності управління.
Висновки. Визначення сутності, змісту, особливостей взаємозв’язку моралі і права в управлінській діяльності дає можливість найбільш повно використовувати це знання в підвищенні якості людського капіталу. Чинник свідомості, морально-правові і психологічні засади відіграють ключову роль в забезпеченні високого рівня ефективності управління.

Ключові слова: ефективність управління; право; персонал; якість людського капіталу; мораль; удосконалення управлінської діяльності.

Читати 1108 разів Останнє редагування Вівторок, 27 березня 2018 08:19
 

Зараз on-line

На даний момент 75 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2510
mod_vvisit_counterВчора4316
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні13962
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні26921
mod_vvisit_counterВ цьому місяці75768
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці95620
mod_vvisit_counterРазом3471365