Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Rodashchuk H. Yu., Solskyi O. S., Kutkovetska T. О. Use of informational technologies in the logistics activities of agricultural enterprises

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-175-182

UDC 004:65.012.34:631.11

H. Yu. Rodashchuk, Candidate of
Economic Sciences,
O. S. Solskyi, Candidate of
Engineering Sciences,
T. О. Kutkovetska, Candidate of
Economic Sciences

USE OF INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN THE LOGISTICS ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Urgency of the research. The article deals with the issues of the importance of the information technologies use in the logistics activities of agricultural enterprises, for example in distribution and transport logistics.
Target setting. It is reasonable to develop practical proposals on the use of information technologies in the logistics activities of agricultural enterprises, particularly in distribution and transport logistics.
Actual scientific researches and issues analysis. Scientific papers of such scholars as M. Vakhovska, O. Deriuhin, V. Lytvyn, S. Fedoriachenko, R. Ivanov, S. Bilan, O. Karpenko, V. Tyshuk, A. Pasichnyk, S. Kravchuk, V. Kutyriev, A. Rodymchenko and others have dealt with the definition of the location of the distribution centre. Uninvestigated parts of general matters defining. However, the issues of informational technologies use in the logistics activities of agricultural enterprises were not reflected in the scientific papers of the above-mentioned scholars.
The research objective. The article aims to scientifically prove the theoretical and methodological provisions and development of practical proposals on the information technologies use in the logistics activities of agricultural enterprises.
The statement of basic materials. The basic approaches to determine the location of logistics centres on the certain territory were offered, in particular the use of a sample point method and method of determining the centre of gravity. During the research it was proved that it is reasonable to use the spreadsheet MS Excel.
Conclusions. Logistics centres have to be located in the comfortable areas as to agricultural enterprises that will allow minimizing the transportation costs. They also have to be profitable in terms of transport accessibility and transport link.

Keywords: information technologies; logistics centre; transport network.

 

УДК 004:65.012.34:631.11

Г. Ю. Родащук, к. е. н.,
О. С. Сольський, к. т. н.,
Т. О. Кутковецька, к. е. н.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Актуальність теми дослідження. У статті висвітлюються питання актуальності застосування інформаційних технологій у логістичній діяльності сільського-сподарських підприємств, приміром в розподільчій та транспортній логістиці. Постановка проблеми. Доцільним є розробка практичних пропозицій щодо використання інформаційних технологій в логістичній діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема в розподільчій та транспортній логістиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як М. Ваховська, О. Дерюгін, В. Литвин, С. Федоряченко, Р. Іванов, С. Білан, О. Карпенко, В. Тишук, А. Пасічник, С. Кравчук, В. Кутирєв, А. Родимченко та інші мали справу з визначенням місця розташування розподільного центру.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У працях науковців не знайшли відображення питання щодо використання інформаційних технологій в логістичній діяльності сільськогосподарських підприємств.
Постановка завдання. Стаття покликана науково обґрунтувати теоретико-методичні положення та розробку практичних пропозицій щодо використання інформаційних технологій в логістичній діяльності сільського-сподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу. Запропоновано основні підходи щодо визначення місця розташування логістичних центрів на певній території, зокрема використання методу пробної точки та методу визначення центру ваги. У ході досліджень було обґрунтовано, що для цього доцільно скористатися табличним процесором MS Excel.
Висновки. Логістичні центри мають розміщуватися в комфортних зонах відносно сільськогосподарських підприємств, що дозволить мінімізувати витрати на транспортування, а також мають бути вигідними з точки зору транспортної доступності та транспортного сполучення.

Ключові слова: інформаційні технології; логістичний центр; транспортна мережа.

References

1. Vakhovska, M. Yu. (2007). Osoblyvosti optymalnoho rozmishchennia rehionalnoho lohistychnoho tsentra v Krymu [Peculiarities of optimal allocation of regional logistics centre in the Crimea]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" – Herald of Lviv Polytechnic National University, 594, 376-383 [in Ukrainian].
2. Dashchenko, N. M. (2009). Rozvytok lohistychnykh tsentriv na suchasnomu etapi [The development of logistics centres nowadays]. Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka – Projects Management, System Analysis and Logis-tics, 6, 85-93 [in Ukrainian].
3. Deriuhin, O. V., Lytvyn, V. V. & Fedoriachenko, S. O. (2010). Metody vyznachennia mistsia roztashuvannia rozpodilnoho tsentru [Methods of determining the location of a distribution centre]. Naukovyi visnyk NHU – Scientific Bulletin of National Mining University, 1, 84-86 [in Ukrainian].
4. Ivanov, R. V., & Bilan, S. O. (2009). Pro metodyku vyznachennia mistsia roztashuvannia rozpodilnoho tsentru [On the method of determining the distribution centre location]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu – Herald of Dnipropetrovsk University, 3(2), 147-151 [in Ukrainian].
5. Karpenko, O. A., & Tyshuk, V. P. (2009). Doslidzhenni metodyky vyznachennia mistsia rozmishchennia rozpodilchoho tsentru [The researched methods of determining the distribution centre location]. Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka – Projects Manage-ment, System Analysis and Logistics, 7, 285-289 [in Ukrainian].
6. Makarova, V. V. (2009). Rol rozpodilchykh tsentriv u lohistychnykh lantsiuhakh [The role of distribution centres in the logistics chain]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/25_NNP_2009/Economics/49796.doc.htm [in Ukrainian].
7. Pasichnyk, A. M., Kravchuk, S. S. & Kutyriev, V. V. (2010). Vyznachennia optymalnoho mistseznakhodzhennia spetsializovanoho transportno-lohistychnoho tsentru prodovolchykh tovariv [Determining the optimal location of specialized transport and logistics centre of foodstuffs]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 35, 62-68 [in Ukrainian].
8. Rodymchenko, A. O. (2013). Rozroblennia naukovo-metodychnykh pidkhodiv do vyznachennia optymalnoho mistsia roztashuvannia rehionalnoho lohistychnoho tsentru [Development of Scientific and Methodological Approaches for Determining the Optimal Location of a Regional Logistics Centre]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 2, 127-135 [in Ukrainian].
9. Savchenko, L. V., & Sauliak, L. V. (2012). Formuvannia lohistychnykh lantsiuhiv dostavky tovariv [Formation of supply chain delivery of goods]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu – Herald of National Transport University, 26(2), 277-282 [in Ukrainian].
10. Rybalko, S. V. (Eds.). (2013). Statystychnyi zbirnyk "Transport Vinnytskoi oblasti" [Transport in Vinnytsia region]. Vinnytsia: Holovne upravlinnia statystyky [in Ukrainian].

Література

1. Ваховська, М. Ю. Особливості оптимального розміщення регіонального логістичного центра в Криму / М. Ю. Ваховська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 594: Логістика. – С. 376-383.
2. Дащенко, Н. М. Розвиток логістичних центрів на сучасному етапі / Н. М. Дащенко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2009. – № 6. – С. 85-93.
3. Дерюгін, О. В. Методи визначення місця розташування розподільного центру / О. В. Дерюгін, В. В. Литвин, С. О. Федоряченко // Науковий вісник НГУ. – 2010. – № 1. – С. 84-86.
4. Іванов, Р. В. Про методику визначення місця розташування розподільного центру / Р. В. Іванов, С. О. Білан // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2009. – Вип. 3 (2). – С. 147-151.
5. Карпенко, О. А. Дослідженні методики визначення місця розміщення розподільчого центру / О. А. Карпенко, В. П. Тишук // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2009. – Вип. 7. – С. 285-289.
6. Макарова, В. В. Роль розподільчих центрів у логіс-тичних ланцюгах [Електронний ресурс] / В. В. Макарова. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/25_NNP_2009/ Economics/49796.doc.htm. – Дата останнього доступу: 04.12.2017.
7. Пасічник, А. М. Визначення оптимального місцез-находження спеціалізованого транспортно-логістичного центру продовольчих товарів / А. М. Пасічник, С. С. Кравчук, В. В. Кутирєв // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2010. – Вип. 35. – С. 62-68.
8. Родимченко, А. О. Розроблення науково-методичних підходів до визначення оптимального місця розташування регіонального логістичного центру / А. О. Родимченко // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 2. – С 127-135.
9. Савченко, Л. В. Формування логістичних ланцюгів доставки товарів / Л. В. Савченко, Л. В. Сауляк // Вісник Національного транспортного університету. – 2012. – № 26 (2). – С. 277-282.
10. Статистичний збірник «Транспорт Вінницької області» / Головне управління статистики у Вінницькій області; за ред. С. В. Рибалко. – Вінниця, 2013. – 84 с.

Читати 4150 разів Останнє редагування Понеділок, 20 травня 2019 08:49
 

Зараз on-line

На даний момент 97 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2297
mod_vvisit_counterВчора9212
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні32486
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні72670
mod_vvisit_counterВ цьому місяці187753
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6921094