Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Sai D. V., Sevruk I. М., Tunitska J. М. Competitive strategies in retail industry: development and implementation in conditions of modest economic growth

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-183-190

UDC 658.821:330.366

D. V. Sai, Candidate of Economic Sciences,
I. М. Sevruk, Candidate of Economic Sciences,
J. М. Tunitska, Candidate of Economic Sciences

COMPETITIVE STRATEGIES IN RETAIL INDUSTRY: DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION IN CONDITIONS OF MODEST ECONOMIC GROWTH

Urgency of the research. In the conditions of slow economic growth followed by decrease of buyers’ purchasing power the problem of competitive strategies development and their implementation assumes a particular importance.
Target setting. Cost leadership as a competitive strategy provides industry leaders with more favorable competitive position in the realities of Ukraine. For a number of companies following the differentiation strategy, it is necessary to identify a set of decisive competitive advantages that would be different from pricing methods and represent value for the consumers.
Actual scientific researches and issues analysis. As a development of classic foreign theoretical works on strategic planning of M. Porter, Ph. Kotler, D. Cravens and M. McDonald, the problem of strategies’ development is studied by such Ukrainian scientists as Bay S. I., Karakay Yu. V., Shershnova Z. Ye. Artemenko L. P. and others. The problem of retail market development is studied by such scientist as Mazaraki A. A., Didkivska L. I., Tochylii V. O., P’iatnytska G.T. and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Available quantitative and qualitative features of non-price factors that determine customer-buying process do not take into account the specificity of the Ukrainian consumer market.
The research objective. To identify priority areas for strategic marketing analysis that would take into account the current state of the industry and market. To explore and define the features of the development of competitive strate-gies, their disadvantages and advantages in the conditions of high degree of uncertainty and variability of the business environment.
The statement of basic materials. In the conditions of modest economic growth low price remains the most important competitive advantage factor in FMCG retail market. Larger market shares and the continuing growth of leading companies by expanding are indicators of the competitive strength of companies following cost leadership strategy. Market re-partition and increasing intensity of competition between existing firms are observed.
Conclusions. A proper study of consumer preferences with regard to alternative retail channels and non-price factors of competitive strategies will ensure the improvement of enterprises’ competitiveness in the industry.

Keywords: competitive strategies; strategic marketing planning; cost leadership; differentiation; retail.

 

УДК 658.821:330.366

Д. В. Сай, к. е. н.,
І. М. Севрук, к. е. н.,
Ю. М.Туніцька, к. е. н.

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ В ГАЛУЗІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПОВІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Актуальність теми дослідження. В умовах помірного економічного зростання, що супроводжується зниженням купівельної спроможності населення особливої ваги набуває питання розробки та реалізації конкурентних стратегій підприємств роздрібної торгівлі.
Постановка проблеми. Конкурента стратегія зниження витрат та цін забезпечує більш сприятливу конкурентну позицію в реаліях України для лідерів галузі. Для низки тих підприємств, що слідують стратегії диференціації, необхідно ідентифікувати набір вирішальних конкурентних переваг, відмінних від цінових методів та маючих цінність для споживача.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В розвиток класичних закордонних праць з теорії стратегічного планування M. Портера, Ф. Котлера, Д. Кравенса та М. МакДональда, питання формування стратегій досліджують такі вітчизняні вчені, як Бай С. І., Каракай Ю. В., Шершньова З. Є., Артеменко Л. П. та інші. Вивченням питання розвитку роздрібної торгівлі займаються такі вчені економісти як, Мазаракі А. А., Дідківська Л. І., Точилій В. О., П’ятницька Г. Т. та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Наявні кількісні та якісні характеристики нецінових факторів, які визначають процес прийняття рішень про вибір місця здійснення покупки, не відображають специфіку споживчого ринку України.
Постановка завдання. Визначити пріоритетні напрямки для проведення стратегічного маркетингового аналізу, що враховують сучасний стан галузі та ринку. Дослідити та визначити особливості розробки конкурентних стратегій, їх недоліки та переваги в умовах високого ступеня невизначеності та мінливості факторів підприємницького середовища.
Виклад основного матеріалу. Ціна залишається найважливішим фактором конкурентної переваги в галузі роздрібної торгівлі в умовах повільного економічного росту. Великі частки ринку та подальший зріст компаній - лідерів за рахунок експансії є індикаторами конкурентної сили підприємств - лідерів за витратами. Спостерігаються процеси перерозподілу ринку та збільшення інтенсивності конкуренції між існуючими операторами.
Висновки. Належне дослідження споживчих преференцій стосовно альтернативних каналів роздрібної торгівлі та нецінових чинників конкурентних стратегій забезпечуватиме підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств в галузі.

Ключові слова: конкурентні стратегії; стратегічне маркетингове планування; лідерство за витратами; диференціація; роздрібна торгівля.

Читати 903 разів Останнє редагування Четвер, 29 березня 2018 07:33
 

Зараз on-line

На даний момент 57 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2469
mod_vvisit_counterВчора3375
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні21689
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці49312
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3349289